Zoznam súborov balíka libghc-executable-path-dev v wheezy architektúry armel

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/executable-path-0.0.3/ghc-7.4.1/HSexecutable-path-0.0.3.o
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/executable-path-0.0.3/ghc-7.4.1/System/Environment/Executable.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/executable-path-0.0.3/ghc-7.4.1/System/Environment/Executable/Linux.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/executable-path-0.0.3/ghc-7.4.1/libHSexecutable-path-0.0.3.a
/usr/share/doc/libghc-executable-path-dev/buildinfo.gz
/usr/share/doc/libghc-executable-path-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-executable-path-dev/copyright
/var/lib/ghc/package.conf.d/executable-path-0.0.3.conf