Zoznam súborov balíka kdepimlibs5-dev v wheezy architektúry armel

/usr/include/KDE/Akonadi/AgentBase
/usr/include/KDE/Akonadi/AgentFilterProxyModel
/usr/include/KDE/Akonadi/AgentInstance
/usr/include/KDE/Akonadi/AgentInstanceCreateJob
/usr/include/KDE/Akonadi/AgentInstanceModel
/usr/include/KDE/Akonadi/AgentInstanceWidget
/usr/include/KDE/Akonadi/AgentManager
/usr/include/KDE/Akonadi/AgentType
/usr/include/KDE/Akonadi/AgentTypeDialog
/usr/include/KDE/Akonadi/AgentTypeModel
/usr/include/KDE/Akonadi/AgentTypeWidget
/usr/include/KDE/Akonadi/Attribute
/usr/include/KDE/Akonadi/AttributeFactory
/usr/include/KDE/Akonadi/CachePolicy
/usr/include/KDE/Akonadi/ChangeRecorder
/usr/include/KDE/Akonadi/Collection
/usr/include/KDE/Akonadi/CollectionAttributesSynchronizationJob
/usr/include/KDE/Akonadi/CollectionComboBox
/usr/include/KDE/Akonadi/CollectionCopyJob
/usr/include/KDE/Akonadi/CollectionCreateJob
/usr/include/KDE/Akonadi/CollectionDeleteJob
/usr/include/KDE/Akonadi/CollectionDialog
/usr/include/KDE/Akonadi/CollectionFetchJob
/usr/include/KDE/Akonadi/CollectionFetchScope
/usr/include/KDE/Akonadi/CollectionFilterProxyModel
/usr/include/KDE/Akonadi/CollectionModel
/usr/include/KDE/Akonadi/CollectionModifyJob
/usr/include/KDE/Akonadi/CollectionPropertiesDialog
/usr/include/KDE/Akonadi/CollectionPropertiesPage
/usr/include/KDE/Akonadi/CollectionRequester
/usr/include/KDE/Akonadi/CollectionStatistics
/usr/include/KDE/Akonadi/CollectionStatisticsDelegate
/usr/include/KDE/Akonadi/CollectionStatisticsJob
/usr/include/KDE/Akonadi/CollectionStatisticsModel
/usr/include/KDE/Akonadi/CollectionView
/usr/include/KDE/Akonadi/Contact/AbstractContactFormatter
/usr/include/KDE/Akonadi/Contact/AbstractContactGroupFormatter
/usr/include/KDE/Akonadi/Contact/ContactDefaultActions
/usr/include/KDE/Akonadi/Contact/ContactEditor
/usr/include/KDE/Akonadi/Contact/ContactEditorDialog
/usr/include/KDE/Akonadi/Contact/ContactGroupEditor
/usr/include/KDE/Akonadi/Contact/ContactGroupEditorDialog
/usr/include/KDE/Akonadi/Contact/ContactGroupExpandJob
/usr/include/KDE/Akonadi/Contact/ContactGroupSearchJob
/usr/include/KDE/Akonadi/Contact/ContactGroupViewer
/usr/include/KDE/Akonadi/Contact/ContactGroupViewerDialog
/usr/include/KDE/Akonadi/Contact/ContactSearchJob
/usr/include/KDE/Akonadi/Contact/ContactViewer
/usr/include/KDE/Akonadi/Contact/ContactViewerDialog
/usr/include/KDE/Akonadi/Contact/ContactsFilterProxyModel
/usr/include/KDE/Akonadi/Contact/ContactsTreeModel
/usr/include/KDE/Akonadi/Contact/EmailAddressSelection
/usr/include/KDE/Akonadi/Contact/EmailAddressSelectionDialog
/usr/include/KDE/Akonadi/Contact/EmailAddressSelectionWidget
/usr/include/KDE/Akonadi/Contact/RecentContactsCollectionRequestJob
/usr/include/KDE/Akonadi/Contact/StandardContactActionManager
/usr/include/KDE/Akonadi/Contact/StandardContactFormatter
/usr/include/KDE/Akonadi/Contact/StandardContactGroupFormatter
/usr/include/KDE/Akonadi/Control
/usr/include/KDE/Akonadi/ETMViewStateSaver
/usr/include/KDE/Akonadi/Entity
/usr/include/KDE/Akonadi/EntityDisplayAttribute
/usr/include/KDE/Akonadi/EntityListView
/usr/include/KDE/Akonadi/EntityMimeTypeFilterModel
/usr/include/KDE/Akonadi/EntityTreeModel
/usr/include/KDE/Akonadi/EntityTreeView
/usr/include/KDE/Akonadi/Exception
/usr/include/KDE/Akonadi/Item
/usr/include/KDE/Akonadi/ItemCopyJob
/usr/include/KDE/Akonadi/ItemCreateJob
/usr/include/KDE/Akonadi/ItemDeleteJob
/usr/include/KDE/Akonadi/ItemFetchJob
/usr/include/KDE/Akonadi/ItemFetchScope
/usr/include/KDE/Akonadi/ItemModel
/usr/include/KDE/Akonadi/ItemModifyJob
/usr/include/KDE/Akonadi/ItemMonitor
/usr/include/KDE/Akonadi/ItemMoveJob
/usr/include/KDE/Akonadi/ItemSearchJob
/usr/include/KDE/Akonadi/ItemSerializerPlugin
/usr/include/KDE/Akonadi/ItemSync
/usr/include/KDE/Akonadi/ItemView
/usr/include/KDE/Akonadi/Job
/usr/include/KDE/Akonadi/KCal/FreeBusyProviderBase
/usr/include/KDE/Akonadi/KCal/IncidenceMimeTypeVisitor
/usr/include/KDE/Akonadi/KMime/AddressAttribute
/usr/include/KDE/Akonadi/KMime/MessageFolderAttribute
/usr/include/KDE/Akonadi/KMime/MessageModel
/usr/include/KDE/Akonadi/KMime/MessageThreaderProxyModel
/usr/include/KDE/Akonadi/KMime/MessageThreadingAttribute
/usr/include/KDE/Akonadi/KMime/SpecialMailCollections
/usr/include/KDE/Akonadi/KMime/SpecialMailCollectionsRequestJob
/usr/include/KDE/Akonadi/LinkJob
/usr/include/KDE/Akonadi/MimeTypeChecker
/usr/include/KDE/Akonadi/Monitor
/usr/include/KDE/Akonadi/PreprocessorBase
/usr/include/KDE/Akonadi/ResourceBase
/usr/include/KDE/Akonadi/SearchCreateJob
/usr/include/KDE/Akonadi/ServerManager
/usr/include/KDE/Akonadi/Session
/usr/include/KDE/Akonadi/StandardActionManager
/usr/include/KDE/Akonadi/TransactionBeginJob
/usr/include/KDE/Akonadi/TransactionCommitJob
/usr/include/KDE/Akonadi/TransactionRollbackJob
/usr/include/KDE/Akonadi/TransactionSequence
/usr/include/KDE/Akonadi/TransportResourceBase
/usr/include/KDE/Akonadi/UnlinkJob
/usr/include/KDE/KABC/Address
/usr/include/KDE/KABC/AddressBook
/usr/include/KDE/KABC/AddressLineEdit
/usr/include/KDE/KABC/Addressee
/usr/include/KDE/KABC/AddresseeDialog
/usr/include/KDE/KABC/AddresseeList
/usr/include/KDE/KABC/ContactGroup
/usr/include/KDE/KABC/ContactGroupTool
/usr/include/KDE/KABC/DistributionList
/usr/include/KDE/KABC/DistributionListDialog
/usr/include/KDE/KABC/EmailSelectDialog
/usr/include/KDE/KABC/ErrorHandler
/usr/include/KDE/KABC/Field
/usr/include/KDE/KABC/Format
/usr/include/KDE/KABC/FormatFactory
/usr/include/KDE/KABC/Geo
/usr/include/KDE/KABC/Key
/usr/include/KDE/KABC/LDIFConverter
/usr/include/KDE/KABC/Lock
/usr/include/KDE/KABC/LockNull
/usr/include/KDE/KABC/PhoneNumber
/usr/include/KDE/KABC/Picture
/usr/include/KDE/KABC/Plugin
/usr/include/KDE/KABC/Resource
/usr/include/KDE/KABC/ResourceABC
/usr/include/KDE/KABC/ResourceCached
/usr/include/KDE/KABC/Secrecy
/usr/include/KDE/KABC/SortMode
/usr/include/KDE/KABC/Sound
/usr/include/KDE/KABC/StdAddressBook
/usr/include/KDE/KABC/TimeZone
/usr/include/KDE/KABC/VCardConverter
/usr/include/KDE/KABC/VCardDrag
/usr/include/KDE/KABC/VCardFormat
/usr/include/KDE/KAlarmCal/AlarmText
/usr/include/KDE/KAlarmCal/CollectionAttribute
/usr/include/KDE/KAlarmCal/CompatibilityAttribute
/usr/include/KDE/KAlarmCal/DateTime
/usr/include/KDE/KAlarmCal/EventAttribute
/usr/include/KDE/KAlarmCal/KAAlarm
/usr/include/KDE/KAlarmCal/KAEvent
/usr/include/KDE/KAlarmCal/KARecurrence
/usr/include/KDE/KAlarmCal/Repetition
/usr/include/KDE/KBlog/Blog
/usr/include/KDE/KBlog/BlogComment
/usr/include/KDE/KBlog/BlogMedia
/usr/include/KDE/KBlog/BlogPost
/usr/include/KDE/KBlog/Blogger1
/usr/include/KDE/KBlog/GData
/usr/include/KDE/KBlog/MetaWeblog
/usr/include/KDE/KBlog/MovableType
/usr/include/KDE/KBlog/WordpressBuggy
/usr/include/KDE/KCal/Alarm
/usr/include/KDE/KCal/AssignmentVisitor
/usr/include/KDE/KCal/Attachment
/usr/include/KDE/KCal/Attendee
/usr/include/KDE/KCal/CalFilter
/usr/include/KDE/KCal/CalFormat
/usr/include/KDE/KCal/CalHelper
/usr/include/KDE/KCal/CalStorage
/usr/include/KDE/KCal/Calendar
/usr/include/KDE/KCal/CalendarLocal
/usr/include/KDE/KCal/CalendarNull
/usr/include/KDE/KCal/CalendarResources
/usr/include/KDE/KCal/ConfirmSaveDialog
/usr/include/KDE/KCal/CustomProperties
/usr/include/KDE/KCal/DndFactory
/usr/include/KDE/KCal/Duration
/usr/include/KDE/KCal/Event
/usr/include/KDE/KCal/Exceptions
/usr/include/KDE/KCal/FileStorage
/usr/include/KDE/KCal/FreeBusy
/usr/include/KDE/KCal/FreeBusyCache
/usr/include/KDE/KCal/FreeBusyPeriod
/usr/include/KDE/KCal/FreeBusyUrlStore
/usr/include/KDE/KCal/HTMLExportSettings
/usr/include/KDE/KCal/HtmlExport
/usr/include/KDE/KCal/ICalDrag
/usr/include/KDE/KCal/ICalFormat
/usr/include/KDE/KCal/ICalTimeZones
/usr/include/KDE/KCal/IMIPScheduler
/usr/include/KDE/KCal/Incidence
/usr/include/KDE/KCal/IncidenceBase
/usr/include/KDE/KCal/IncidenceFormatter
/usr/include/KDE/KCal/Journal
/usr/include/KDE/KCal/KResult
/usr/include/KDE/KCal/ListBase
/usr/include/KDE/KCal/Period
/usr/include/KDE/KCal/Person
/usr/include/KDE/KCal/QtopiaFormat
/usr/include/KDE/KCal/Recurrence
/usr/include/KDE/KCal/RecurrenceRule
/usr/include/KDE/KCal/ResourceCached
/usr/include/KDE/KCal/ResourceCachedReloadConfig
/usr/include/KDE/KCal/ResourceCachedSaveConfig
/usr/include/KDE/KCal/ResourceCalendar
/usr/include/KDE/KCal/ResourceLocal
/usr/include/KDE/KCal/ResourceLocalConfig
/usr/include/KDE/KCal/ResourceLocalDir
/usr/include/KDE/KCal/ResourceLocalDirConfig
/usr/include/KDE/KCal/Scheduler
/usr/include/KDE/KCal/SortableList
/usr/include/KDE/KCal/Todo
/usr/include/KDE/KCal/VCalDrag
/usr/include/KDE/KCal/VCalFormat
/usr/include/KDE/KCalCore/Alarm
/usr/include/KDE/KCalCore/Attachment
/usr/include/KDE/KCalCore/Attendee
/usr/include/KDE/KCalCore/CalFilter
/usr/include/KDE/KCalCore/CalFormat
/usr/include/KDE/KCalCore/CalStorage
/usr/include/KDE/KCalCore/Calendar
/usr/include/KDE/KCalCore/Compat
/usr/include/KDE/KCalCore/CustomProperties
/usr/include/KDE/KCalCore/Duration
/usr/include/KDE/KCalCore/Event
/usr/include/KDE/KCalCore/Exception
/usr/include/KDE/KCalCore/FileStorage
/usr/include/KDE/KCalCore/FreeBusy
/usr/include/KDE/KCalCore/FreeBusyCache
/usr/include/KDE/KCalCore/FreeBusyPeriod
/usr/include/KDE/KCalCore/FreeBusyUrlStore
/usr/include/KDE/KCalCore/ICalFormat
/usr/include/KDE/KCalCore/ICalTimeZones
/usr/include/KDE/KCalCore/Incidence
/usr/include/KDE/KCalCore/IncidenceBase
/usr/include/KDE/KCalCore/Journal
/usr/include/KDE/KCalCore/MemoryCalendar
/usr/include/KDE/KCalCore/Period
/usr/include/KDE/KCalCore/Person
/usr/include/KDE/KCalCore/Recurrence
/usr/include/KDE/KCalCore/RecurrenceRule
/usr/include/KDE/KCalCore/ScheduleMessage
/usr/include/KDE/KCalCore/SortableList
/usr/include/KDE/KCalCore/Sorting
/usr/include/KDE/KCalCore/Todo
/usr/include/KDE/KCalCore/VCalFormat
/usr/include/KDE/KCalCore/Visitor
/usr/include/KDE/KCalUtils/DndFactory
/usr/include/KDE/KCalUtils/HTMLExportSettings
/usr/include/KDE/KCalUtils/HtmlExport
/usr/include/KDE/KCalUtils/ICalDrag
/usr/include/KDE/KCalUtils/IncidenceFormatter
/usr/include/KDE/KCalUtils/RecurrenceActions
/usr/include/KDE/KCalUtils/Scheduler
/usr/include/KDE/KCalUtils/Stringify
/usr/include/KDE/KCalUtils/VCalDrag
/usr/include/KDE/KHolidays/AstroSeasons
/usr/include/KDE/KHolidays/Holiday
/usr/include/KDE/KHolidays/HolidayRegion
/usr/include/KDE/KHolidays/HolidayRegionSelector
/usr/include/KDE/KHolidays/Holidays
/usr/include/KDE/KHolidays/LunarPhase
/usr/include/KDE/KHolidays/Zodiac
/usr/include/KDE/KIMAP/Acl
/usr/include/KDE/KIMAP/AclJobBase
/usr/include/KDE/KIMAP/AppendJob
/usr/include/KDE/KIMAP/CapabilitiesJob
/usr/include/KDE/KIMAP/CloseJob
/usr/include/KDE/KIMAP/CopyJob
/usr/include/KDE/KIMAP/CreateJob
/usr/include/KDE/KIMAP/DeleteAclJob
/usr/include/KDE/KIMAP/DeleteJob
/usr/include/KDE/KIMAP/ExpungeJob
/usr/include/KDE/KIMAP/FetchJob
/usr/include/KDE/KIMAP/GetAclJob
/usr/include/KDE/KIMAP/GetMetaDataJob
/usr/include/KDE/KIMAP/GetQuotaJob
/usr/include/KDE/KIMAP/GetQuotaRootJob
/usr/include/KDE/KIMAP/IdleJob
/usr/include/KDE/KIMAP/ImapSet
/usr/include/KDE/KIMAP/Job
/usr/include/KDE/KIMAP/ListJob
/usr/include/KDE/KIMAP/ListRightsJob
/usr/include/KDE/KIMAP/LoginJob
/usr/include/KDE/KIMAP/LogoutJob
/usr/include/KDE/KIMAP/MetaDataJobBase
/usr/include/KDE/KIMAP/MyRightsJob
/usr/include/KDE/KIMAP/QuotaJobBase
/usr/include/KDE/KIMAP/RenameJob
/usr/include/KDE/KIMAP/SearchJob
/usr/include/KDE/KIMAP/SelectJob
/usr/include/KDE/KIMAP/Session
/usr/include/KDE/KIMAP/SessionUiProxy
/usr/include/KDE/KIMAP/SetAclJob
/usr/include/KDE/KIMAP/SetMetaDataJob
/usr/include/KDE/KIMAP/SetQuotaJob
/usr/include/KDE/KIMAP/StoreJob
/usr/include/KDE/KIMAP/SubscribeJob
/usr/include/KDE/KIMAP/UnsubscribeJob
/usr/include/KDE/KLDAP/Ber
/usr/include/KDE/KLDAP/LdapAttributeProxyModel
/usr/include/KDE/KLDAP/LdapConfigWidget
/usr/include/KDE/KLDAP/LdapConnection
/usr/include/KDE/KLDAP/LdapControl
/usr/include/KDE/KLDAP/LdapDN
/usr/include/KDE/KLDAP/LdapModel
/usr/include/KDE/KLDAP/LdapObject
/usr/include/KDE/KLDAP/LdapOperation
/usr/include/KDE/KLDAP/LdapSearch
/usr/include/KDE/KLDAP/LdapServer
/usr/include/KDE/KLDAP/LdapStructureProxyModel
/usr/include/KDE/KLDAP/LdapUrl
/usr/include/KDE/KLDAP/Ldif
/usr/include/KDE/KMime/BoolFlags
/usr/include/KDE/KMime/CharFreq
/usr/include/KDE/KMime/Codecs
/usr/include/KDE/KMime/Content
/usr/include/KDE/KMime/ContentIndex
/usr/include/KDE/KMime/DateFormatter
/usr/include/KDE/KMime/HeaderParsing
/usr/include/KDE/KMime/Headers
/usr/include/KDE/KMime/KMimeMessage
/usr/include/KDE/KMime/MDN
/usr/include/KDE/KMime/Message
/usr/include/KDE/KMime/NewsArticle
/usr/include/KDE/KMime/Util
/usr/include/KDE/KPIMIdentities/Identity
/usr/include/KDE/KPIMIdentities/IdentityCombo
/usr/include/KDE/KPIMIdentities/IdentityManager
/usr/include/KDE/KPIMIdentities/Signature
/usr/include/KDE/KPIMIdentities/SignatureConfigurator
/usr/include/KDE/KPIMTextEdit/EMailQuoteHighlighter
/usr/include/KDE/KPIMTextEdit/TextEdit
/usr/include/KDE/KPIMUtils/Email
/usr/include/KDE/KPIMUtils/KFileIO
/usr/include/KDE/KPIMUtils/LinkLocator
/usr/include/KDE/KPIMUtils/SpellingFilter
/usr/include/KDE/KResources/ConfigDialog
/usr/include/KDE/KResources/ConfigPage
/usr/include/KDE/KResources/ConfigWidget
/usr/include/KDE/KResources/Factory
/usr/include/KDE/KResources/IdMapper
/usr/include/KDE/KResources/Manager
/usr/include/KDE/KResources/ManagerImpl
/usr/include/KDE/KResources/Resource
/usr/include/KDE/KResources/SelectDialog
/usr/include/KDE/KTNEF/Formatter
/usr/include/KDE/KTNEF/KTNEFAttach
/usr/include/KDE/KTNEF/KTNEFMessage
/usr/include/KDE/KTNEF/KTNEFParser
/usr/include/KDE/KTNEF/KTNEFProperty
/usr/include/KDE/KTNEF/KTNEFPropertySet
/usr/include/KDE/KTNEF/KTNEFWriter
/usr/include/KDE/KontactInterface/Core
/usr/include/KDE/KontactInterface/PimUniqueApplication
/usr/include/KDE/KontactInterface/Plugin
/usr/include/KDE/KontactInterface/Summary
/usr/include/KDE/KontactInterface/UniqueAppHandler
/usr/include/KDE/Mailtransport/DispatchModeAttribute
/usr/include/KDE/Mailtransport/DispatcherInterface
/usr/include/KDE/Mailtransport/ErrorAttribute
/usr/include/KDE/Mailtransport/MessageQueueJob
/usr/include/KDE/Mailtransport/PrecommandJob
/usr/include/KDE/Mailtransport/SendmailJob
/usr/include/KDE/Mailtransport/SentBehaviourAttribute
/usr/include/KDE/Mailtransport/ServerTest
/usr/include/KDE/Mailtransport/SmtpJob
/usr/include/KDE/Mailtransport/Socket
/usr/include/KDE/Mailtransport/Transport
/usr/include/KDE/Mailtransport/TransportAttribute
/usr/include/KDE/Mailtransport/TransportBase
/usr/include/KDE/Mailtransport/TransportComboBox
/usr/include/KDE/Mailtransport/TransportConfigDialog
/usr/include/KDE/Mailtransport/TransportJob
/usr/include/KDE/Mailtransport/TransportManagementWidget
/usr/include/KDE/Mailtransport/TransportManager
/usr/include/KDE/Mailtransport/TransportType
/usr/include/KDE/Syndication/AbstractParser
/usr/include/KDE/Syndication/Category
/usr/include/KDE/Syndication/Constants
/usr/include/KDE/Syndication/DataRetriever
/usr/include/KDE/Syndication/DocumentSource
/usr/include/KDE/Syndication/DocumentVisitor
/usr/include/KDE/Syndication/ElementWrapper
/usr/include/KDE/Syndication/Enclosure
/usr/include/KDE/Syndication/Feed
/usr/include/KDE/Syndication/Global
/usr/include/KDE/Syndication/Image
/usr/include/KDE/Syndication/Item
/usr/include/KDE/Syndication/Loader
/usr/include/KDE/Syndication/Mapper
/usr/include/KDE/Syndication/ParserCollection
/usr/include/KDE/Syndication/Person
/usr/include/KDE/Syndication/SpecificDocument
/usr/include/KDE/Syndication/SpecificItem
/usr/include/KDE/Syndication/SpecificItemVisitor
/usr/include/KDE/Syndication/Syndication
/usr/include/KDE/Syndication/Tools
/usr/include/akonadi/abstractdifferencesreporter.h
/usr/include/akonadi/agentactionmanager.h
/usr/include/akonadi/agentbase.h
/usr/include/akonadi/agentfactory.h
/usr/include/akonadi/agentfilterproxymodel.h
/usr/include/akonadi/agentinstance.h
/usr/include/akonadi/agentinstancecreatejob.h
/usr/include/akonadi/agentinstancemodel.h
/usr/include/akonadi/agentinstancewidget.h
/usr/include/akonadi/agentmanager.h
/usr/include/akonadi/agentsearchinterface.h
/usr/include/akonadi/agenttype.h
/usr/include/akonadi/agenttypedialog.h
/usr/include/akonadi/agenttypemodel.h
/usr/include/akonadi/agenttypewidget.h
/usr/include/akonadi/akonadi_export.h
/usr/include/akonadi/attribute.h
/usr/include/akonadi/attributefactory.h
/usr/include/akonadi/cachepolicy.h
/usr/include/akonadi/cachepolicypage.h
/usr/include/akonadi/calendar/akonadi-calendar_export.h
/usr/include/akonadi/calendar/freebusyproviderbase.h
/usr/include/akonadi/calendar/standardcalendaractionmanager.h
/usr/include/akonadi/changerecorder.h
/usr/include/akonadi/collection.h
/usr/include/akonadi/collectionattributessynchronizationjob.h
/usr/include/akonadi/collectioncombobox.h
/usr/include/akonadi/collectioncopyjob.h
/usr/include/akonadi/collectioncreatejob.h
/usr/include/akonadi/collectiondeletejob.h
/usr/include/akonadi/collectiondialog.h
/usr/include/akonadi/collectionfetchjob.h
/usr/include/akonadi/collectionfetchscope.h
/usr/include/akonadi/collectionfilterproxymodel.h
/usr/include/akonadi/collectionmodel.h
/usr/include/akonadi/collectionmodifyjob.h
/usr/include/akonadi/collectionmovejob.h
/usr/include/akonadi/collectionpropertiesdialog.h
/usr/include/akonadi/collectionpropertiespage.h
/usr/include/akonadi/collectionquotaattribute.h
/usr/include/akonadi/collectionrequester.h
/usr/include/akonadi/collectionstatistics.h
/usr/include/akonadi/collectionstatisticsdelegate.h
/usr/include/akonadi/collectionstatisticsjob.h
/usr/include/akonadi/collectionstatisticsmodel.h
/usr/include/akonadi/collectionutils_p.h
/usr/include/akonadi/collectionview.h
/usr/include/akonadi/contact/abstractcontactformatter.h
/usr/include/akonadi/contact/abstractcontactgroupformatter.h
/usr/include/akonadi/contact/akonadi-contact_export.h
/usr/include/akonadi/contact/contactdefaultactions.h
/usr/include/akonadi/contact/contacteditor.h
/usr/include/akonadi/contact/contacteditordialog.h
/usr/include/akonadi/contact/contacteditorpageplugin.h
/usr/include/akonadi/contact/contactgroupeditor.h
/usr/include/akonadi/contact/contactgroupeditordialog.h
/usr/include/akonadi/contact/contactgroupexpandjob.h
/usr/include/akonadi/contact/contactgroupsearchjob.h
/usr/include/akonadi/contact/contactgroupviewer.h
/usr/include/akonadi/contact/contactgroupviewerdialog.h
/usr/include/akonadi/contact/contactsearchjob.h
/usr/include/akonadi/contact/contactsfilterproxymodel.h
/usr/include/akonadi/contact/contactstreemodel.h
/usr/include/akonadi/contact/contactviewer.h
/usr/include/akonadi/contact/contactviewerdialog.h
/usr/include/akonadi/contact/emailaddressselection.h
/usr/include/akonadi/contact/emailaddressselectiondialog.h
/usr/include/akonadi/contact/emailaddressselectionwidget.h
/usr/include/akonadi/contact/recentcontactscollectionrequestjob.h
/usr/include/akonadi/contact/standardcontactactionmanager.h
/usr/include/akonadi/contact/standardcontactformatter.h
/usr/include/akonadi/contact/standardcontactgroupformatter.h
/usr/include/akonadi/control.h
/usr/include/akonadi/dbusconnectionpool.h
/usr/include/akonadi/differencesalgorithminterface.h
/usr/include/akonadi/entity.h
/usr/include/akonadi/entitydeletedattribute.h
/usr/include/akonadi/entitydisplayattribute.h
/usr/include/akonadi/entityhiddenattribute.h
/usr/include/akonadi/entitylistview.h
/usr/include/akonadi/entitymimetypefiltermodel.h
/usr/include/akonadi/entityorderproxymodel.h
/usr/include/akonadi/entityrightsfiltermodel.h
/usr/include/akonadi/entitytreemodel.h
/usr/include/akonadi/entitytreeview.h
/usr/include/akonadi/entitytreeviewstatesaver.h
/usr/include/akonadi/etmviewstatesaver.h
/usr/include/akonadi/exception.h
/usr/include/akonadi/favoritecollectionsmodel.h
/usr/include/akonadi/indexpolicyattribute.h
/usr/include/akonadi/item.h
/usr/include/akonadi/itemcopyjob.h
/usr/include/akonadi/itemcreatejob.h
/usr/include/akonadi/itemdeletejob.h
/usr/include/akonadi/itemfetchjob.h
/usr/include/akonadi/itemfetchscope.h
/usr/include/akonadi/itemmodel.h
/usr/include/akonadi/itemmodifyjob.h
/usr/include/akonadi/itemmonitor.h
/usr/include/akonadi/itemmovejob.h
/usr/include/akonadi/itempayloadinternals_p.h
/usr/include/akonadi/itemsearchjob.h
/usr/include/akonadi/itemserializerplugin.h
/usr/include/akonadi/itemsync.h
/usr/include/akonadi/itemview.h
/usr/include/akonadi/job.h
/usr/include/akonadi/kabc/akonadi-kabc_export.h
/usr/include/akonadi/kabc/contactparts.h
/usr/include/akonadi/kcal/akonadi-kcal_export.h
/usr/include/akonadi/kcal/freebusyproviderbase.h
/usr/include/akonadi/kcal/incidencemimetypevisitor.h
/usr/include/akonadi/kmime/addressattribute.h
/usr/include/akonadi/kmime/akonadi-kmime_export.h
/usr/include/akonadi/kmime/messageflags.h
/usr/include/akonadi/kmime/messagefolderattribute.h
/usr/include/akonadi/kmime/messagemodel.h
/usr/include/akonadi/kmime/messageparts.h
/usr/include/akonadi/kmime/messagestatus.h
/usr/include/akonadi/kmime/messagethreaderproxymodel.h
/usr/include/akonadi/kmime/messagethreadingattribute.h
/usr/include/akonadi/kmime/specialmailcollections.h
/usr/include/akonadi/kmime/specialmailcollectionsrequestjob.h
/usr/include/akonadi/kmime/standardmailactionmanager.h
/usr/include/akonadi/linkjob.h
/usr/include/akonadi/mimetypechecker.h
/usr/include/akonadi/monitor.h
/usr/include/akonadi/notes/akonadi-notes_export.h
/usr/include/akonadi/notes/noteutils.h
/usr/include/akonadi/partfetcher.h
/usr/include/akonadi/persistentsearchattribute.h
/usr/include/akonadi/preprocessorbase.h
/usr/include/akonadi/private/collectionpathresolver_p.h
/usr/include/akonadi/qtest_akonadi.h
/usr/include/akonadi/recursivecollectionfilterproxymodel.h
/usr/include/akonadi/recursiveitemfetchjob.h
/usr/include/akonadi/resourcebase.h
/usr/include/akonadi/resourcebasesettings.h
/usr/include/akonadi/resourcesettings.h
/usr/include/akonadi/resourcesynchronizationjob.h
/usr/include/akonadi/searchcreatejob.h
/usr/include/akonadi/selectionproxymodel.h
/usr/include/akonadi/servermanager.h
/usr/include/akonadi/session.h
/usr/include/akonadi/specialcollections.h
/usr/include/akonadi/specialcollectionsrequestjob.h
/usr/include/akonadi/standardactionmanager.h
/usr/include/akonadi/statisticsproxymodel.h
/usr/include/akonadi/transactionjobs.h
/usr/include/akonadi/transactionsequence.h
/usr/include/akonadi/transportresourcebase.h
/usr/include/akonadi/trashfilterproxymodel.h
/usr/include/akonadi/trashjob.h
/usr/include/akonadi/trashrestorejob.h
/usr/include/akonadi/trashsettings.h
/usr/include/akonadi/unlinkjob.h
/usr/include/gpgme++/assuanresult.h
/usr/include/gpgme++/configuration.h
/usr/include/gpgme++/context.h
/usr/include/gpgme++/data.h
/usr/include/gpgme++/decryptionresult.h
/usr/include/gpgme++/defaultassuantransaction.h
/usr/include/gpgme++/editinteractor.h
/usr/include/gpgme++/encryptionresult.h
/usr/include/gpgme++/engineinfo.h
/usr/include/gpgme++/error.h
/usr/include/gpgme++/eventloopinteractor.h
/usr/include/gpgme++/exception.h
/usr/include/gpgme++/global.h
/usr/include/gpgme++/gpgadduserideditinteractor.h
/usr/include/gpgme++/gpgagentgetinfoassuantransaction.h
/usr/include/gpgme++/gpgme++_export.h
/usr/include/gpgme++/gpgmefw.h
/usr/include/gpgme++/gpgsetexpirytimeeditinteractor.h
/usr/include/gpgme++/gpgsetownertrusteditinteractor.h
/usr/include/gpgme++/gpgsignkeyeditinteractor.h
/usr/include/gpgme++/importresult.h
/usr/include/gpgme++/interfaces/assuantransaction.h
/usr/include/gpgme++/interfaces/dataprovider.h
/usr/include/gpgme++/interfaces/passphraseprovider.h
/usr/include/gpgme++/interfaces/progressprovider.h
/usr/include/gpgme++/key.h
/usr/include/gpgme++/keygenerationresult.h
/usr/include/gpgme++/keylistresult.h
/usr/include/gpgme++/notation.h
/usr/include/gpgme++/result.h
/usr/include/gpgme++/scdgetinfoassuantransaction.h
/usr/include/gpgme++/signingresult.h
/usr/include/gpgme++/trustitem.h
/usr/include/gpgme++/verificationresult.h
/usr/include/gpgme++/vfsmountresult.h
/usr/include/kabc/address.h
/usr/include/kabc/addressbook.h
/usr/include/kabc/addressee.h
/usr/include/kabc/addresseedialog.h
/usr/include/kabc/addresseelist.h
/usr/include/kabc/addresslineedit.h
/usr/include/kabc/contactgroup.h
/usr/include/kabc/contactgrouptool.h
/usr/include/kabc/distributionlist.h
/usr/include/kabc/distributionlistdialog.h
/usr/include/kabc/emailselectdialog.h
/usr/include/kabc/errorhandler.h
/usr/include/kabc/field.h
/usr/include/kabc/format.h
/usr/include/kabc/formatfactory.h
/usr/include/kabc/geo.h
/usr/include/kabc/kabc_export.h
/usr/include/kabc/key.h
/usr/include/kabc/ldifconverter.h
/usr/include/kabc/lock.h
/usr/include/kabc/locknull.h
/usr/include/kabc/phonenumber.h
/usr/include/kabc/picture.h
/usr/include/kabc/plugin.h
/usr/include/kabc/resource.h
/usr/include/kabc/resourceabc.h
/usr/include/kabc/resourcecached.h
/usr/include/kabc/secrecy.h
/usr/include/kabc/sortmode.h
/usr/include/kabc/sound.h
/usr/include/kabc/stdaddressbook.h
/usr/include/kabc/timezone.h
/usr/include/kabc/vcard.h
/usr/include/kabc/vcardconverter.h
/usr/include/kabc/vcarddrag.h
/usr/include/kabc/vcardformat.h
/usr/include/kabc/vcardline.h
/usr/include/kabc/vcardparser.h
/usr/include/kalarmcal/alarmtext.h
/usr/include/kalarmcal/collectionattribute.h
/usr/include/kalarmcal/compatibilityattribute.h
/usr/include/kalarmcal/datetime.h
/usr/include/kalarmcal/eventattribute.h
/usr/include/kalarmcal/identities.h
/usr/include/kalarmcal/kacalendar.h
/usr/include/kalarmcal/kaevent.h
/usr/include/kalarmcal/kalarmcal_export.h
/usr/include/kalarmcal/karecurrence.h
/usr/include/kalarmcal/repetition.h
/usr/include/kalarmcal/version.h
/usr/include/kblog/blog.h
/usr/include/kblog/blogcomment.h
/usr/include/kblog/blogger1.h
/usr/include/kblog/blogmedia.h
/usr/include/kblog/blogpost.h
/usr/include/kblog/gdata.h
/usr/include/kblog/kblog_export.h
/usr/include/kblog/metaweblog.h
/usr/include/kblog/movabletype.h
/usr/include/kblog/wordpressbuggy.h
/usr/include/kcal/alarm.h
/usr/include/kcal/assignmentvisitor.h
/usr/include/kcal/attachment.h
/usr/include/kcal/attendee.h
/usr/include/kcal/calendar.h
/usr/include/kcal/calendarlocal.h
/usr/include/kcal/calendarnull.h
/usr/include/kcal/calendarresources.h
/usr/include/kcal/calfilter.h
/usr/include/kcal/calformat.h
/usr/include/kcal/calhelper.h
/usr/include/kcal/calstorage.h
/usr/include/kcal/comparisonvisitor.h
/usr/include/kcal/confirmsavedialog.h
/usr/include/kcal/customproperties.h
/usr/include/kcal/dndfactory.h
/usr/include/kcal/duration.h
/usr/include/kcal/event.h
/usr/include/kcal/exceptions.h
/usr/include/kcal/filestorage.h
/usr/include/kcal/freebusy.h
/usr/include/kcal/freebusycache.h
/usr/include/kcal/freebusyperiod.h
/usr/include/kcal/freebusyurlstore.h
/usr/include/kcal/htmlexport.h
/usr/include/kcal/htmlexportsettings.h
/usr/include/kcal/icaldrag.h
/usr/include/kcal/icalformat.h
/usr/include/kcal/icaltimezones.h
/usr/include/kcal/imipscheduler.h
/usr/include/kcal/incidence.h
/usr/include/kcal/incidencebase.h
/usr/include/kcal/incidenceformatter.h
/usr/include/kcal/journal.h
/usr/include/kcal/kcal_export.h
/usr/include/kcal/kcalversion.h
/usr/include/kcal/kresult.h
/usr/include/kcal/listbase.h
/usr/include/kcal/period.h
/usr/include/kcal/person.h
/usr/include/kcal/qtopiaformat.h
/usr/include/kcal/recurrence.h
/usr/include/kcal/recurrencerule.h
/usr/include/kcal/resourcecached.h
/usr/include/kcal/resourcecachedconfig.h
/usr/include/kcal/resourcecalendar.h
/usr/include/kcal/resourcelocal.h
/usr/include/kcal/resourcelocalconfig.h
/usr/include/kcal/resourcelocaldir.h
/usr/include/kcal/resourcelocaldirconfig.h
/usr/include/kcal/scheduler.h
/usr/include/kcal/sortablelist.h
/usr/include/kcal/todo.h
/usr/include/kcal/vcaldrag.h
/usr/include/kcal/vcalformat.h
/usr/include/kcalcore/alarm.h
/usr/include/kcalcore/attachment.h
/usr/include/kcalcore/attendee.h
/usr/include/kcalcore/calendar.h
/usr/include/kcalcore/calfilter.h
/usr/include/kcalcore/calformat.h
/usr/include/kcalcore/calstorage.h
/usr/include/kcalcore/compat.h
/usr/include/kcalcore/customproperties.h
/usr/include/kcalcore/duration.h
/usr/include/kcalcore/event.h
/usr/include/kcalcore/exceptions.h
/usr/include/kcalcore/filestorage.h
/usr/include/kcalcore/freebusy.h
/usr/include/kcalcore/freebusycache.h
/usr/include/kcalcore/freebusyperiod.h
/usr/include/kcalcore/freebusyurlstore.h
/usr/include/kcalcore/icalformat.h
/usr/include/kcalcore/icaltimezones.h
/usr/include/kcalcore/incidence.h
/usr/include/kcalcore/incidencebase.h
/usr/include/kcalcore/journal.h
/usr/include/kcalcore/kcalcore_export.h
/usr/include/kcalcore/memorycalendar.h
/usr/include/kcalcore/period.h
/usr/include/kcalcore/person.h
/usr/include/kcalcore/recurrence.h
/usr/include/kcalcore/recurrencerule.h
/usr/include/kcalcore/schedulemessage.h
/usr/include/kcalcore/sortablelist.h
/usr/include/kcalcore/sorting.h
/usr/include/kcalcore/supertrait.h
/usr/include/kcalcore/todo.h
/usr/include/kcalcore/vcalformat.h
/usr/include/kcalcore/visitor.h
/usr/include/kcalutils/dndfactory.h
/usr/include/kcalutils/htmlexport.h
/usr/include/kcalutils/htmlexportsettings.h
/usr/include/kcalutils/icaldrag.h
/usr/include/kcalutils/incidenceformatter.h
/usr/include/kcalutils/kcalutils_export.h
/usr/include/kcalutils/recurrenceactions.h
/usr/include/kcalutils/scheduler.h
/usr/include/kcalutils/stringify.h
/usr/include/kcalutils/vcaldrag.h
/usr/include/kholidays/astroseasons.h
/usr/include/kholidays/holiday.h
/usr/include/kholidays/holidayregion.h
/usr/include/kholidays/holidayregionselector.h
/usr/include/kholidays/holidays.h
/usr/include/kholidays/kholidays_export.h
/usr/include/kholidays/lunarphase.h
/usr/include/kholidays/zodiac.h
/usr/include/kimap/acl.h
/usr/include/kimap/acljobbase.h
/usr/include/kimap/appendjob.h
/usr/include/kimap/capabilitiesjob.h
/usr/include/kimap/closejob.h
/usr/include/kimap/copyjob.h
/usr/include/kimap/createjob.h
/usr/include/kimap/deleteacljob.h
/usr/include/kimap/deletejob.h
/usr/include/kimap/expungejob.h
/usr/include/kimap/fetchjob.h
/usr/include/kimap/getacljob.h
/usr/include/kimap/getmetadatajob.h
/usr/include/kimap/getquotajob.h
/usr/include/kimap/getquotarootjob.h
/usr/include/kimap/idlejob.h
/usr/include/kimap/imapset.h
/usr/include/kimap/job.h
/usr/include/kimap/kimap_export.h
/usr/include/kimap/listjob.h
/usr/include/kimap/listrightsjob.h
/usr/include/kimap/loginjob.h
/usr/include/kimap/logoutjob.h
/usr/include/kimap/metadatajobbase.h
/usr/include/kimap/myrightsjob.h
/usr/include/kimap/namespacejob.h
/usr/include/kimap/quotajobbase.h
/usr/include/kimap/renamejob.h
/usr/include/kimap/rfccodecs.h
/usr/include/kimap/searchjob.h
/usr/include/kimap/selectjob.h
/usr/include/kimap/session.h
/usr/include/kimap/sessionuiproxy.h
/usr/include/kimap/setacljob.h
/usr/include/kimap/setmetadatajob.h
/usr/include/kimap/setquotajob.h
/usr/include/kimap/storejob.h
/usr/include/kimap/subscribejob.h
/usr/include/kimap/unsubscribejob.h
/usr/include/kldap/ber.h
/usr/include/kldap/kldap_export.h
/usr/include/kldap/ldapattributeproxymodel.h
/usr/include/kldap/ldapconfigwidget.h
/usr/include/kldap/ldapconnection.h
/usr/include/kldap/ldapcontrol.h
/usr/include/kldap/ldapdefs.h
/usr/include/kldap/ldapdn.h
/usr/include/kldap/ldapmodel.h
/usr/include/kldap/ldapobject.h
/usr/include/kldap/ldapoperation.h
/usr/include/kldap/ldapsearch.h
/usr/include/kldap/ldapserver.h
/usr/include/kldap/ldapstructureproxymodel.h
/usr/include/kldap/ldapurl.h
/usr/include/kldap/ldif.h
/usr/include/kmbox/kmbox_export.h
/usr/include/kmbox/mbox.h
/usr/include/kmbox/mboxentry.h
/usr/include/kmime/boolflags.h
/usr/include/kmime/kmime_charfreq.h
/usr/include/kmime/kmime_codecs.h
/usr/include/kmime/kmime_content.h
/usr/include/kmime/kmime_contentindex.h
/usr/include/kmime/kmime_dateformatter.h
/usr/include/kmime/kmime_export.h
/usr/include/kmime/kmime_header_parsing.h
/usr/include/kmime/kmime_headers.h
/usr/include/kmime/kmime_mdn.h
/usr/include/kmime/kmime_message.h
/usr/include/kmime/kmime_newsarticle.h
/usr/include/kmime/kmime_util.h
/usr/include/kontactinterface/core.h
/usr/include/kontactinterface/kontactinterface_export.h
/usr/include/kontactinterface/pimuniqueapplication.h
/usr/include/kontactinterface/plugin.h
/usr/include/kontactinterface/summary.h
/usr/include/kontactinterface/uniqueapphandler.h
/usr/include/kpimidentities/identity.h
/usr/include/kpimidentities/identitycombo.h
/usr/include/kpimidentities/identitymanager.h
/usr/include/kpimidentities/kpimidentities_export.h
/usr/include/kpimidentities/signature.h
/usr/include/kpimidentities/signatureconfigurator.h
/usr/include/kpimtextedit/emailquotehighlighter.h
/usr/include/kpimtextedit/kpimtextedit_export.h
/usr/include/kpimtextedit/textedit.h
/usr/include/kpimtextedit/textutils.h
/usr/include/kpimutils/email.h
/usr/include/kpimutils/emailvalidator.h
/usr/include/kpimutils/kfileio.h
/usr/include/kpimutils/kpimutils_export.h
/usr/include/kpimutils/linklocator.h
/usr/include/kpimutils/networkaccesshelper.h
/usr/include/kpimutils/processes.h
/usr/include/kpimutils/spellingfilter.h
/usr/include/kpimutils/supertrait.h
/usr/include/kresources/configdialog.h
/usr/include/kresources/configpage.h
/usr/include/kresources/configwidget.h
/usr/include/kresources/factory.h
/usr/include/kresources/idmapper.h
/usr/include/kresources/kresources_export.h
/usr/include/kresources/manager.h
/usr/include/kresources/managerimpl.h
/usr/include/kresources/resource.h
/usr/include/kresources/selectdialog.h
/usr/include/ktnef/formatter.h
/usr/include/ktnef/ktnef_export.h
/usr/include/ktnef/ktnefattach.h
/usr/include/ktnef/ktnefdefs.h
/usr/include/ktnef/ktnefmessage.h
/usr/include/ktnef/ktnefparser.h
/usr/include/ktnef/ktnefproperty.h
/usr/include/ktnef/ktnefpropertyset.h
/usr/include/ktnef/ktnefwriter.h
/usr/include/kxmlrpcclient/client.h
/usr/include/kxmlrpcclient/kxmlrpcclient_export.h
/usr/include/mailtransport/dispatcherinterface.h
/usr/include/mailtransport/dispatchmodeattribute.h
/usr/include/mailtransport/errorattribute.h
/usr/include/mailtransport/mailtransport_export.h
/usr/include/mailtransport/messagequeuejob.h
/usr/include/mailtransport/precommandjob.h
/usr/include/mailtransport/sendmailjob.h
/usr/include/mailtransport/sentactionattribute.h
/usr/include/mailtransport/sentbehaviourattribute.h
/usr/include/mailtransport/servertest.h
/usr/include/mailtransport/smtpjob.h
/usr/include/mailtransport/socket.h
/usr/include/mailtransport/transport.h
/usr/include/mailtransport/transportattribute.h
/usr/include/mailtransport/transportbase.h
/usr/include/mailtransport/transportcombobox.h
/usr/include/mailtransport/transportconfigdialog.h
/usr/include/mailtransport/transportjob.h
/usr/include/mailtransport/transportmanagementwidget.h
/usr/include/mailtransport/transportmanager.h
/usr/include/mailtransport/transporttype.h
/usr/include/microblog/microblog_export.h
/usr/include/microblog/statusitem.h
/usr/include/qgpgme/dataprovider.h
/usr/include/qgpgme/eventloopinteractor.h
/usr/include/qgpgme/qgpgme_export.h
/usr/include/syndication/abstractparser.h
/usr/include/syndication/atom/atom.h
/usr/include/syndication/atom/category.h
/usr/include/syndication/atom/constants.h
/usr/include/syndication/atom/content.h
/usr/include/syndication/atom/document.h
/usr/include/syndication/atom/entry.h
/usr/include/syndication/atom/generator.h
/usr/include/syndication/atom/link.h
/usr/include/syndication/atom/parser.h
/usr/include/syndication/atom/person.h
/usr/include/syndication/atom/source.h
/usr/include/syndication/category.h
/usr/include/syndication/constants.h
/usr/include/syndication/dataretriever.h
/usr/include/syndication/documentsource.h
/usr/include/syndication/documentvisitor.h
/usr/include/syndication/elementwrapper.h
/usr/include/syndication/enclosure.h
/usr/include/syndication/feed.h
/usr/include/syndication/global.h
/usr/include/syndication/image.h
/usr/include/syndication/item.h
/usr/include/syndication/ksyndication_export.h
/usr/include/syndication/loader.h
/usr/include/syndication/mapper.h
/usr/include/syndication/parsercollection.h
/usr/include/syndication/person.h
/usr/include/syndication/rdf/contentvocab.h
/usr/include/syndication/rdf/document.h
/usr/include/syndication/rdf/dublincore.h
/usr/include/syndication/rdf/dublincorevocab.h
/usr/include/syndication/rdf/image.h
/usr/include/syndication/rdf/item.h
/usr/include/syndication/rdf/literal.h
/usr/include/syndication/rdf/model.h
/usr/include/syndication/rdf/modelmaker.h
/usr/include/syndication/rdf/node.h
/usr/include/syndication/rdf/nodevisitor.h
/usr/include/syndication/rdf/parser.h
/usr/include/syndication/rdf/property.h
/usr/include/syndication/rdf/rdf.h
/usr/include/syndication/rdf/rdfvocab.h
/usr/include/syndication/rdf/resource.h
/usr/include/syndication/rdf/resourcewrapper.h
/usr/include/syndication/rdf/rssvocab.h
/usr/include/syndication/rdf/sequence.h
/usr/include/syndication/rdf/statement.h
/usr/include/syndication/rdf/syndicationinfo.h
/usr/include/syndication/rdf/syndicationvocab.h
/usr/include/syndication/rdf/textinput.h
/usr/include/syndication/rss2/category.h
/usr/include/syndication/rss2/cloud.h
/usr/include/syndication/rss2/document.h
/usr/include/syndication/rss2/enclosure.h
/usr/include/syndication/rss2/image.h
/usr/include/syndication/rss2/item.h
/usr/include/syndication/rss2/parser.h
/usr/include/syndication/rss2/rss2.h
/usr/include/syndication/rss2/source.h
/usr/include/syndication/rss2/textinput.h
/usr/include/syndication/specificdocument.h
/usr/include/syndication/specificitem.h
/usr/include/syndication/specificitemvisitor.h
/usr/include/syndication/syndication.h
/usr/include/syndication/tools.h
/usr/lib/cmake/KdepimLibs/KDEPimLibsLibraryTargetsWithPrefix-debian.cmake
/usr/lib/cmake/KdepimLibs/KDEPimLibsLibraryTargetsWithPrefix.cmake
/usr/lib/cmake/KdepimLibs/KdepimLibsConfig.cmake
/usr/lib/cmake/KdepimLibs/KdepimLibsConfigVersion.cmake
/usr/lib/gpgmepp/GpgmeppConfig.cmake
/usr/lib/gpgmepp/GpgmeppLibraryDepends.cmake
/usr/lib/libakonadi-calendar.so
/usr/lib/libakonadi-contact.so
/usr/lib/libakonadi-kabc.so
/usr/lib/libakonadi-kcal.so
/usr/lib/libakonadi-kde.so
/usr/lib/libakonadi-kmime.so
/usr/lib/libakonadi-notes.so
/usr/lib/libgpgme++-pth.so
/usr/lib/libgpgme++-pthread.so
/usr/lib/libgpgme++.so
/usr/lib/libkabc.so
/usr/lib/libkabc_file_core.so
/usr/lib/libkalarmcal.so
/usr/lib/libkblog.so
/usr/lib/libkcal.so
/usr/lib/libkcalcore.so
/usr/lib/libkcalutils.so
/usr/lib/libkholidays.so
/usr/lib/libkimap.so
/usr/lib/libkldap.so
/usr/lib/libkmbox.so
/usr/lib/libkmime.so
/usr/lib/libkontactinterface.so
/usr/lib/libkpimidentities.so
/usr/lib/libkpimtextedit.so
/usr/lib/libkpimutils.so
/usr/lib/libkresources.so
/usr/lib/libktnef.so
/usr/lib/libkxmlrpcclient.so
/usr/lib/libmailtransport.so
/usr/lib/libmicroblog.so
/usr/lib/libqgpgme.so
/usr/lib/libsyndication.so
/usr/share/dbus-1/interfaces/org.kde.KResourcesManager.xml
/usr/share/dbus-1/interfaces/org.kde.pim.IdentityManager.xml
/usr/share/doc/kdepimlibs5-dev/README.gz
/usr/share/doc/kdepimlibs5-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/kdepimlibs5-dev/copyright
/usr/share/kde4/apps/cmake/modules/CheckTimezone.cmake
/usr/share/kde4/apps/cmake/modules/FindAkonadi.cmake
/usr/share/kde4/apps/cmake/modules/FindGpgme.cmake
/usr/share/kde4/apps/cmake/modules/FindLdap.cmake
/usr/share/kde4/apps/cmake/modules/FindLibical.cmake
/usr/share/kde4/apps/cmake/modules/FindQGpgme.cmake
/usr/share/kde4/apps/cmake/modules/KDEPimLibsDependencies.cmake