Zoznam súborov balíka bdfresize v wheezy architektúry armel

/usr/bin/bdfresize
/usr/share/doc/bdfresize/AUTHORS
/usr/share/doc/bdfresize/NEWS.gz
/usr/share/doc/bdfresize/README
/usr/share/doc/bdfresize/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/bdfresize/changelog.gz
/usr/share/doc/bdfresize/copyright
/usr/share/man/man1/bdfresize.1.gz