Zoznam súborov balíka scrollz v wheezy architektúry amd64

/usr/bin/scrollz
/usr/bin/scrollz-2.1
/usr/lib/scrollz/bin/ircflush
/usr/lib/scrollz/bin/ircio
/usr/lib/scrollz/bin/wserv
/usr/share/doc/scrollz/ChangeLog.ScrollZ.gz
/usr/share/doc/scrollz/ChangeLog.ircII.gz
/usr/share/doc/scrollz/NEWS.gz
/usr/share/doc/scrollz/README
/usr/share/doc/scrollz/README.Debian
/usr/share/doc/scrollz/README.ScrollZ
/usr/share/doc/scrollz/ScrollZ.doc.gz
/usr/share/doc/scrollz/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/scrollz/changelog.gz
/usr/share/doc/scrollz/copyright
/usr/share/doc/scrollz/todo
/usr/share/man/man1/scrollz-2.1.1.gz
/usr/share/man/man1/scrollz.1.gz
/usr/share/menu/scrollz
/usr/share/scrollz/doc/ScrollZ.doc
/usr/share/scrollz/help/!
/usr/share/scrollz/help/:
/usr/share/scrollz/help/abort
/usr/share/scrollz/help/about
/usr/share/scrollz/help/addbk
/usr/share/scrollz/help/addchan
/usr/share/scrollz/help/addf
/usr/share/scrollz/help/addfchan
/usr/share/scrollz/help/addfflag
/usr/share/scrollz/help/addmon
/usr/share/scrollz/help/addn
/usr/share/scrollz/help/adds
/usr/share/scrollz/help/addw
/usr/share/scrollz/help/admin
/usr/share/scrollz/help/ajoin
/usr/share/scrollz/help/alias/alias
/usr/share/scrollz/help/alias/functions
/usr/share/scrollz/help/alias/quote
/usr/share/scrollz/help/alias/special
/usr/share/scrollz/help/alias/szvar
/usr/share/scrollz/help/alias/width
/usr/share/scrollz/help/arejoin
/usr/share/scrollz/help/arinwin
/usr/share/scrollz/help/assign
/usr/share/scrollz/help/autocompl
/usr/share/scrollz/help/autoinv
/usr/share/scrollz/help/autoopdelay
/usr/share/scrollz/help/away
/usr/share/scrollz/help/awayencr
/usr/share/scrollz/help/awaysave
/usr/share/scrollz/help/awayt
/usr/share/scrollz/help/ban
/usr/share/scrollz/help/bantime
/usr/share/scrollz/help/bantype
/usr/share/scrollz/help/basics
/usr/share/scrollz/help/beep
/usr/share/scrollz/help/bind/accept_last_chat
/usr/share/scrollz/help/bind/backspace
/usr/share/scrollz/help/bind/backward_character
/usr/share/scrollz/help/bind/backward_history
/usr/share/scrollz/help/bind/backward_word
/usr/share/scrollz/help/bind/beginning_of_line
/usr/share/scrollz/help/bind/bind
/usr/share/scrollz/help/bind/clear_screen
/usr/share/scrollz/help/bind/command_completion
/usr/share/scrollz/help/bind/delete_character
/usr/share/scrollz/help/bind/delete_next_word
/usr/share/scrollz/help/bind/delete_previous_word
/usr/share/scrollz/help/bind/end_of_line
/usr/share/scrollz/help/bind/enter_digraph
/usr/share/scrollz/help/bind/enter_menu
/usr/share/scrollz/help/bind/erase_line
/usr/share/scrollz/help/bind/erase_to_beg_of_line
/usr/share/scrollz/help/bind/erase_to_end_of_line
/usr/share/scrollz/help/bind/examples
/usr/share/scrollz/help/bind/forward_character
/usr/share/scrollz/help/bind/forward_history
/usr/share/scrollz/help/bind/forward_word
/usr/share/scrollz/help/bind/help_character
/usr/share/scrollz/help/bind/insert_autoreply
/usr/share/scrollz/help/bind/insert_tabkey_next
/usr/share/scrollz/help/bind/insert_tabkey_prev
/usr/share/scrollz/help/bind/keys
/usr/share/scrollz/help/bind/lastjoiner_kick
/usr/share/scrollz/help/bind/meta1_character
/usr/share/scrollz/help/bind/meta2_character
/usr/share/scrollz/help/bind/meta3_character
/usr/share/scrollz/help/bind/meta4_character
/usr/share/scrollz/help/bind/meta5_character
/usr/share/scrollz/help/bind/meta6_character
/usr/share/scrollz/help/bind/meta7_character
/usr/share/scrollz/help/bind/meta8_character
/usr/share/scrollz/help/bind/next_window
/usr/share/scrollz/help/bind/nothing
/usr/share/scrollz/help/bind/parse_command
/usr/share/scrollz/help/bind/previous_window
/usr/share/scrollz/help/bind/push_empty_stack
/usr/share/scrollz/help/bind/push_line
/usr/share/scrollz/help/bind/quit_irc
/usr/share/scrollz/help/bind/quote_character
/usr/share/scrollz/help/bind/refresh_inputline
/usr/share/scrollz/help/bind/refresh_screen
/usr/share/scrollz/help/bind/scroll_backward
/usr/share/scrollz/help/bind/scroll_end
/usr/share/scrollz/help/bind/scroll_forward
/usr/share/scrollz/help/bind/scroll_start
/usr/share/scrollz/help/bind/self_insert
/usr/share/scrollz/help/bind/send_line
/usr/share/scrollz/help/bind/stop_irc
/usr/share/scrollz/help/bind/switch_channels
/usr/share/scrollz/help/bind/toggle_insert_mode
/usr/share/scrollz/help/bind/toggle_stop_screen
/usr/share/scrollz/help/bind/transpose_characters
/usr/share/scrollz/help/bind/type_text
/usr/share/scrollz/help/bind/unstop_all_windows
/usr/share/scrollz/help/bind/yank_from_cutbuffer
/usr/share/scrollz/help/bitch
/usr/share/scrollz/help/bk
/usr/share/scrollz/help/bki
/usr/share/scrollz/help/bklist
/usr/share/scrollz/help/bkt
/usr/share/scrollz/help/bye
/usr/share/scrollz/help/c
/usr/share/scrollz/help/cat
/usr/share/scrollz/help/cd
/usr/share/scrollz/help/cdban
/usr/share/scrollz/help/cdcc/autoget
/usr/share/scrollz/help/cdcc/chan
/usr/share/scrollz/help/cdcc/close
/usr/share/scrollz/help/cdcc/dldir
/usr/share/scrollz/help/cdcc/doffer
/usr/share/scrollz/help/cdcc/fsend
/usr/share/scrollz/help/cdcc/get
/usr/share/scrollz/help/cdcc/idle
/usr/share/scrollz/help/cdcc/limit
/usr/share/scrollz/help/cdcc/list
/usr/share/scrollz/help/cdcc/load
/usr/share/scrollz/help/cdcc/longst
/usr/share/scrollz/help/cdcc/notice
/usr/share/scrollz/help/cdcc/ntime
/usr/share/scrollz/help/cdcc/offer
/usr/share/scrollz/help/cdcc/overwr
/usr/share/scrollz/help/cdcc/plist
/usr/share/scrollz/help/cdcc/psend
/usr/share/scrollz/help/cdcc/ptime
/usr/share/scrollz/help/cdcc/queue
/usr/share/scrollz/help/cdcc/renpack
/usr/share/scrollz/help/cdcc/request
/usr/share/scrollz/help/cdcc/resend
/usr/share/scrollz/help/cdcc/save
/usr/share/scrollz/help/cdcc/secure
/usr/share/scrollz/help/cdcc/send
/usr/share/scrollz/help/cdcc/stats
/usr/share/scrollz/help/cdcc/status
/usr/share/scrollz/help/cdcc/uldir
/usr/share/scrollz/help/cdcc/verbose
/usr/share/scrollz/help/cdcc/warning
/usr/share/scrollz/help/chanlog
/usr/share/scrollz/help/chanlogdir
/usr/share/scrollz/help/chanlogpost
/usr/share/scrollz/help/chanlogprefix
/usr/share/scrollz/help/channel
/usr/share/scrollz/help/chanst
/usr/share/scrollz/help/chat
/usr/share/scrollz/help/chpass
/usr/share/scrollz/help/chsignoff
/usr/share/scrollz/help/cjoin
/usr/share/scrollz/help/clear
/usr/share/scrollz/help/clearmon
/usr/share/scrollz/help/cleartab
/usr/share/scrollz/help/color
/usr/share/scrollz/help/commands
/usr/share/scrollz/help/comment
/usr/share/scrollz/help/compress
/usr/share/scrollz/help/connect
/usr/share/scrollz/help/cscan
/usr/share/scrollz/help/ctcp/action
/usr/share/scrollz/help/ctcp/clientinfo
/usr/share/scrollz/help/ctcp/ctcp
/usr/share/scrollz/help/ctcp/echo
/usr/share/scrollz/help/ctcp/finger
/usr/share/scrollz/help/ctcp/ping
/usr/share/scrollz/help/ctcp/time
/usr/share/scrollz/help/ctcp/userinfo
/usr/share/scrollz/help/ctcp/utc
/usr/share/scrollz/help/ctcp/version
/usr/share/scrollz/help/ctcpcloak
/usr/share/scrollz/help/cycle
/usr/share/scrollz/help/date
/usr/share/scrollz/help/dcc/chat
/usr/share/scrollz/help/dcc/close
/usr/share/scrollz/help/dcc/dcc
/usr/share/scrollz/help/dcc/get
/usr/share/scrollz/help/dcc/list
/usr/share/scrollz/help/dcc/raw
/usr/share/scrollz/help/dcc/rename
/usr/share/scrollz/help/dcc/send
/usr/share/scrollz/help/deop
/usr/share/scrollz/help/deops
/usr/share/scrollz/help/deopt
/usr/share/scrollz/help/describe
/usr/share/scrollz/help/dhop
/usr/share/scrollz/help/die
/usr/share/scrollz/help/digraph
/usr/share/scrollz/help/dirlm
/usr/share/scrollz/help/dirlmk
/usr/share/scrollz/help/dirln
/usr/share/scrollz/help/dirlnk
/usr/share/scrollz/help/dirlsm
/usr/share/scrollz/help/dirlsn
/usr/share/scrollz/help/disconnect
/usr/share/scrollz/help/dobans
/usr/share/scrollz/help/dop
/usr/share/scrollz/help/dprot
/usr/share/scrollz/help/dump
/usr/share/scrollz/help/dvoice
/usr/share/scrollz/help/echo
/usr/share/scrollz/help/ego
/usr/share/scrollz/help/encrmsg
/usr/share/scrollz/help/encrypt
/usr/share/scrollz/help/etdelim
/usr/share/scrollz/help/etiquette
/usr/share/scrollz/help/etopic
/usr/share/scrollz/help/eval
/usr/share/scrollz/help/exec
/usr/share/scrollz/help/exit
/usr/share/scrollz/help/expressions
/usr/share/scrollz/help/extmes
/usr/share/scrollz/help/extpub
/usr/share/scrollz/help/fake
/usr/share/scrollz/help/fbk
/usr/share/scrollz/help/fcline
/usr/share/scrollz/help/fdline
/usr/share/scrollz/help/fec
/usr/share/scrollz/help/filine
/usr/share/scrollz/help/finger
/usr/share/scrollz/help/fk
/usr/share/scrollz/help/fkline
/usr/share/scrollz/help/flline
/usr/share/scrollz/help/floodp
/usr/share/scrollz/help/flush
/usr/share/scrollz/help/foreach
/usr/share/scrollz/help/frlist
/usr/share/scrollz/help/ftrace
/usr/share/scrollz/help/help
/usr/share/scrollz/help/history
/usr/share/scrollz/help/hook
/usr/share/scrollz/help/hop
/usr/share/scrollz/help/idlekick
/usr/share/scrollz/help/idletime
/usr/share/scrollz/help/if
/usr/share/scrollz/help/ig
/usr/share/scrollz/help/ignore
/usr/share/scrollz/help/igtime
/usr/share/scrollz/help/info
/usr/share/scrollz/help/input
/usr/share/scrollz/help/intro
/usr/share/scrollz/help/inv
/usr/share/scrollz/help/invite
/usr/share/scrollz/help/ison
/usr/share/scrollz/help/j
/usr/share/scrollz/help/join
/usr/share/scrollz/help/k
/usr/share/scrollz/help/keys
/usr/share/scrollz/help/keyx
/usr/share/scrollz/help/kick
/usr/share/scrollz/help/kickonban
/usr/share/scrollz/help/kickonflood
/usr/share/scrollz/help/kickops
/usr/share/scrollz/help/kicks
/usr/share/scrollz/help/kickt
/usr/share/scrollz/help/kill
/usr/share/scrollz/help/knock
/usr/share/scrollz/help/kprot
/usr/share/scrollz/help/l
/usr/share/scrollz/help/lastlog
/usr/share/scrollz/help/leave
/usr/share/scrollz/help/levels
/usr/share/scrollz/help/links
/usr/share/scrollz/help/list
/usr/share/scrollz/help/listbk
/usr/share/scrollz/help/listf
/usr/share/scrollz/help/listmon
/usr/share/scrollz/help/listn
/usr/share/scrollz/help/lists
/usr/share/scrollz/help/listw
/usr/share/scrollz/help/lk
/usr/share/scrollz/help/llook
/usr/share/scrollz/help/llookup
/usr/share/scrollz/help/load
/usr/share/scrollz/help/logon
/usr/share/scrollz/help/ls
/usr/share/scrollz/help/lusers
/usr/share/scrollz/help/m
/usr/share/scrollz/help/map
/usr/share/scrollz/help/massdv
/usr/share/scrollz/help/massv
/usr/share/scrollz/help/mc
/usr/share/scrollz/help/mdhop
/usr/share/scrollz/help/mdop
/usr/share/scrollz/help/me
/usr/share/scrollz/help/menus
/usr/share/scrollz/help/mhop
/usr/share/scrollz/help/mirc
/usr/share/scrollz/help/mk
/usr/share/scrollz/help/mkill
/usr/share/scrollz/help/mload
/usr/share/scrollz/help/mode
/usr/share/scrollz/help/modelock
/usr/share/scrollz/help/modeunlock
/usr/share/scrollz/help/monitor
/usr/share/scrollz/help/mop
/usr/share/scrollz/help/motd
/usr/share/scrollz/help/mreop
/usr/share/scrollz/help/msay
/usr/share/scrollz/help/msg
/usr/share/scrollz/help/multk
/usr/share/scrollz/help/n
/usr/share/scrollz/help/names
/usr/share/scrollz/help/net
/usr/share/scrollz/help/newhost
/usr/share/scrollz/help/news
/usr/share/scrollz/help/newuser
/usr/share/scrollz/help/newusers
/usr/share/scrollz/help/nhprot
/usr/share/scrollz/help/nick
/usr/share/scrollz/help/nickchan
/usr/share/scrollz/help/nicks
/usr/share/scrollz/help/nickt
/usr/share/scrollz/help/nochat
/usr/share/scrollz/help/noig
/usr/share/scrollz/help/nokey
/usr/share/scrollz/help/note/antiwall
/usr/share/scrollz/help/note/count
/usr/share/scrollz/help/note/deny
/usr/share/scrollz/help/note/find
/usr/share/scrollz/help/note/flag
/usr/share/scrollz/help/note/key
/usr/share/scrollz/help/note/log
/usr/share/scrollz/help/note/ls
/usr/share/scrollz/help/note/news
/usr/share/scrollz/help/note/note
/usr/share/scrollz/help/note/rm
/usr/share/scrollz/help/note/save
/usr/share/scrollz/help/note/send
/usr/share/scrollz/help/note/sent
/usr/share/scrollz/help/note/service
/usr/share/scrollz/help/note/spy
/usr/share/scrollz/help/note/stats
/usr/share/scrollz/help/note/user
/usr/share/scrollz/help/note/waitfor
/usr/share/scrollz/help/note/wall
/usr/share/scrollz/help/note/wallops
/usr/share/scrollz/help/notepad
/usr/share/scrollz/help/notice
/usr/share/scrollz/help/notify
/usr/share/scrollz/help/nprot
/usr/share/scrollz/help/nslookup
/usr/share/scrollz/help/ntfymode
/usr/share/scrollz/help/nwhois
/usr/share/scrollz/help/on/action
/usr/share/scrollz/help/on/cdcc_plist
/usr/share/scrollz/help/on/cdcc_plist_footer
/usr/share/scrollz/help/on/cdcc_plist_header
/usr/share/scrollz/help/on/channel_nick
/usr/share/scrollz/help/on/channel_signoff
/usr/share/scrollz/help/on/channel_synch
/usr/share/scrollz/help/on/channel_wallop
/usr/share/scrollz/help/on/connect
/usr/share/scrollz/help/on/ctcp
/usr/share/scrollz/help/on/ctcp_reply
/usr/share/scrollz/help/on/dcc_chat
/usr/share/scrollz/help/on/dcc_list
/usr/share/scrollz/help/on/dcc_list_footer
/usr/share/scrollz/help/on/dcc_list_header
/usr/share/scrollz/help/on/dcc_raw
/usr/share/scrollz/help/on/disconnect
/usr/share/scrollz/help/on/exec
/usr/share/scrollz/help/on/exec_errors
/usr/share/scrollz/help/on/exec_exit
/usr/share/scrollz/help/on/exec_prompt
/usr/share/scrollz/help/on/flood
/usr/share/scrollz/help/on/help
/usr/share/scrollz/help/on/hook
/usr/share/scrollz/help/on/idle
/usr/share/scrollz/help/on/input
/usr/share/scrollz/help/on/invite
/usr/share/scrollz/help/on/join
/usr/share/scrollz/help/on/join_me
/usr/share/scrollz/help/on/leave
/usr/share/scrollz/help/on/list
/usr/share/scrollz/help/on/mail
/usr/share/scrollz/help/on/mode
/usr/share/scrollz/help/on/msg
/usr/share/scrollz/help/on/msg_group
/usr/share/scrollz/help/on/names
/usr/share/scrollz/help/on/nickname
/usr/share/scrollz/help/on/note
/usr/share/scrollz/help/on/notice
/usr/share/scrollz/help/on/notify_signoff
/usr/share/scrollz/help/on/notify_signoff_uh
/usr/share/scrollz/help/on/notify_signon
/usr/share/scrollz/help/on/notify_signon_uh
/usr/share/scrollz/help/on/numeric
/usr/share/scrollz/help/on/on
/usr/share/scrollz/help/on/public
/usr/share/scrollz/help/on/public_msg
/usr/share/scrollz/help/on/public_notice
/usr/share/scrollz/help/on/public_other
/usr/share/scrollz/help/on/raw_irc
/usr/share/scrollz/help/on/raw_send
/usr/share/scrollz/help/on/send_action
/usr/share/scrollz/help/on/send_ctcp
/usr/share/scrollz/help/on/send_dcc_chat
/usr/share/scrollz/help/on/send_msg
/usr/share/scrollz/help/on/send_notice
/usr/share/scrollz/help/on/send_public
/usr/share/scrollz/help/on/serial_numbers
/usr/share/scrollz/help/on/server_notice
/usr/share/scrollz/help/on/signoff
/usr/share/scrollz/help/on/timer
/usr/share/scrollz/help/on/topic
/usr/share/scrollz/help/on/wall
/usr/share/scrollz/help/on/wallop
/usr/share/scrollz/help/on/who
/usr/share/scrollz/help/on/window
/usr/share/scrollz/help/on/window_kill
/usr/share/scrollz/help/on/window_swap
/usr/share/scrollz/help/op
/usr/share/scrollz/help/oper
/usr/share/scrollz/help/orignick
/usr/share/scrollz/help/origntime
/usr/share/scrollz/help/ov
/usr/share/scrollz/help/p
/usr/share/scrollz/help/parsekey
/usr/share/scrollz/help/part
/usr/share/scrollz/help/passwd
/usr/share/scrollz/help/ping
/usr/share/scrollz/help/playback
/usr/share/scrollz/help/query
/usr/share/scrollz/help/quit
/usr/share/scrollz/help/quote
/usr/share/scrollz/help/ranlk
/usr/share/scrollz/help/rbind
/usr/share/scrollz/help/re
/usr/share/scrollz/help/reconnect
/usr/share/scrollz/help/redirect
/usr/share/scrollz/help/rehash
/usr/share/scrollz/help/reload
/usr/share/scrollz/help/rembk
/usr/share/scrollz/help/remchan
/usr/share/scrollz/help/remf
/usr/share/scrollz/help/remfchan
/usr/share/scrollz/help/remfflag
/usr/share/scrollz/help/remlog
/usr/share/scrollz/help/remmon
/usr/share/scrollz/help/remn
/usr/share/scrollz/help/rems
/usr/share/scrollz/help/remw
/usr/share/scrollz/help/repword
/usr/share/scrollz/help/restart
/usr/share/scrollz/help/rules
/usr/share/scrollz/help/s
/usr/share/scrollz/help/save
/usr/share/scrollz/help/say
/usr/share/scrollz/help/sb
/usr/share/scrollz/help/scrollz/copyright
/usr/share/scrollz/help/send
/usr/share/scrollz/help/sendline
/usr/share/scrollz/help/server
/usr/share/scrollz/help/servlist
/usr/share/scrollz/help/servnotice
/usr/share/scrollz/help/set/always_split_biggest
/usr/share/scrollz/help/set/auto_reconnect
/usr/share/scrollz/help/set/auto_reconnect_channels
/usr/share/scrollz/help/set/auto_unmark_away
/usr/share/scrollz/help/set/auto_whowas
/usr/share/scrollz/help/set/away_file
/usr/share/scrollz/help/set/background_colour
/usr/share/scrollz/help/set/beep
/usr/share/scrollz/help/set/beep_max
/usr/share/scrollz/help/set/beep_on_mail
/usr/share/scrollz/help/set/beep_on_msg
/usr/share/scrollz/help/set/beep_when_away
/usr/share/scrollz/help/set/bold_video
/usr/share/scrollz/help/set/chanlog_strip_ansi
/usr/share/scrollz/help/set/channel_name_width
/usr/share/scrollz/help/set/client_information
/usr/share/scrollz/help/set/clock
/usr/share/scrollz/help/set/clock_24hour
/usr/share/scrollz/help/set/clock_alarm
/usr/share/scrollz/help/set/cmdchars
/usr/share/scrollz/help/set/command_mode
/usr/share/scrollz/help/set/continued_line
/usr/share/scrollz/help/set/ctcp_reply_backlog_seconds
/usr/share/scrollz/help/set/ctcp_reply_flood_size
/usr/share/scrollz/help/set/ctcp_reply_ignore_seconds
/usr/share/scrollz/help/set/dcc_block_size
/usr/share/scrollz/help/set/dcc_host
/usr/share/scrollz/help/set/dcc_ports
/usr/share/scrollz/help/set/debug
/usr/share/scrollz/help/set/decrypt_program
/usr/share/scrollz/help/set/display
/usr/share/scrollz/help/set/display_ansi
/usr/share/scrollz/help/set/display_encoding
/usr/share/scrollz/help/set/eight_bit_characters
/usr/share/scrollz/help/set/encrypt_pad_msgs
/usr/share/scrollz/help/set/encrypt_pad_public
/usr/share/scrollz/help/set/encrypt_program
/usr/share/scrollz/help/set/exec_protection
/usr/share/scrollz/help/set/flood_after
/usr/share/scrollz/help/set/flood_rate
/usr/share/scrollz/help/set/flood_users
/usr/share/scrollz/help/set/flood_warning
/usr/share/scrollz/help/set/foreground_colour
/usr/share/scrollz/help/set/full_status_line
/usr/share/scrollz/help/set/help_pager
/usr/share/scrollz/help/set/help_path
/usr/share/scrollz/help/set/help_prompt
/usr/share/scrollz/help/set/help_window
/usr/share/scrollz/help/set/hide_channel_keys
/usr/share/scrollz/help/set/hide_private_channels
/usr/share/scrollz/help/set/high_ascii
/usr/share/scrollz/help/set/highlight_char
/usr/share/scrollz/help/set/history
/usr/share/scrollz/help/set/history_file
/usr/share/scrollz/help/set/hold_mode
/usr/share/scrollz/help/set/hold_mode_max
/usr/share/scrollz/help/set/hyper_dcc
/usr/share/scrollz/help/set/indent
/usr/share/scrollz/help/set/input_aliases
/usr/share/scrollz/help/set/input_encoding
/usr/share/scrollz/help/set/input_prompt
/usr/share/scrollz/help/set/input_protection
/usr/share/scrollz/help/set/insert_mode
/usr/share/scrollz/help/set/inverse_video
/usr/share/scrollz/help/set/irc_encoding
/usr/share/scrollz/help/set/irchost
/usr/share/scrollz/help/set/iso2022_support
/usr/share/scrollz/help/set/lastlog
/usr/share/scrollz/help/set/lastlog_ansi
/usr/share/scrollz/help/set/lastlog_level
/usr/share/scrollz/help/set/load_path
/usr/share/scrollz/help/set/log
/usr/share/scrollz/help/set/logfile
/usr/share/scrollz/help/set/mail
/usr/share/scrollz/help/set/make_notice_msg
/usr/share/scrollz/help/set/max_modes
/usr/share/scrollz/help/set/max_recursions
/usr/share/scrollz/help/set/max_wallop_nicks
/usr/share/scrollz/help/set/menu
/usr/share/scrollz/help/set/minimum_servers
/usr/share/scrollz/help/set/minimum_users
/usr/share/scrollz/help/set/netsplit_time
/usr/share/scrollz/help/set/no_ask_nickname
/usr/share/scrollz/help/set/no_ctcp_flood
/usr/share/scrollz/help/set/notify_handler
/usr/share/scrollz/help/set/notify_level
/usr/share/scrollz/help/set/notify_on_termination
/usr/share/scrollz/help/set/notify_show_name
/usr/share/scrollz/help/set/notify_string
/usr/share/scrollz/help/set/novice
/usr/share/scrollz/help/set/old_encrypt_program
/usr/share/scrollz/help/set/pause_after_motd
/usr/share/scrollz/help/set/realname
/usr/share/scrollz/help/set/same_window_only
/usr/share/scrollz/help/set/save_encryption_keys
/usr/share/scrollz/help/set/scroll
/usr/share/scrollz/help/set/scroll_lines
/usr/share/scrollz/help/set/scrollz_string
/usr/share/scrollz/help/set/send_ignore_msg
/usr/share/scrollz/help/set/send_userhost_on_nick_in_use
/usr/share/scrollz/help/set/set
/usr/share/scrollz/help/set/shell
/usr/share/scrollz/help/set/shell_flags
/usr/share/scrollz/help/set/shell_limit
/usr/share/scrollz/help/set/show_away_once
/usr/share/scrollz/help/set/show_channel_names
/usr/share/scrollz/help/set/show_end_of_msgs
/usr/share/scrollz/help/set/show_numerics
/usr/share/scrollz/help/set/show_status_all
/usr/share/scrollz/help/set/show_who_hopcount
/usr/share/scrollz/help/set/stamp_format
/usr/share/scrollz/help/set/status_away
/usr/share/scrollz/help/set/status_channel
/usr/share/scrollz/help/set/status_channelcount
/usr/share/scrollz/help/set/status_chanop
/usr/share/scrollz/help/set/status_clock
/usr/share/scrollz/help/set/status_dquery
/usr/share/scrollz/help/set/status_format
/usr/share/scrollz/help/set/status_hold
/usr/share/scrollz/help/set/status_hold_lines
/usr/share/scrollz/help/set/status_insert
/usr/share/scrollz/help/set/status_lines
/usr/share/scrollz/help/set/status_loadavg
/usr/share/scrollz/help/set/status_mail
/usr/share/scrollz/help/set/status_mode
/usr/share/scrollz/help/set/status_notify
/usr/share/scrollz/help/set/status_notify_repw_end_var
/usr/share/scrollz/help/set/status_notify_repw_start_var
/usr/share/scrollz/help/set/status_oper
/usr/share/scrollz/help/set/status_overwrite
/usr/share/scrollz/help/set/status_query
/usr/share/scrollz/help/set/status_reverse
/usr/share/scrollz/help/set/status_scrolled
/usr/share/scrollz/help/set/status_scrolled_lines
/usr/share/scrollz/help/set/status_server
/usr/share/scrollz/help/set/status_umode
/usr/share/scrollz/help/set/status_uptime
/usr/share/scrollz/help/set/status_user
/usr/share/scrollz/help/set/status_voice
/usr/share/scrollz/help/set/status_window
/usr/share/scrollz/help/set/suppress_server_motd
/usr/share/scrollz/help/set/tab_max
/usr/share/scrollz/help/set/truncate_public_channel
/usr/share/scrollz/help/set/underline_video
/usr/share/scrollz/help/set/user_information
/usr/share/scrollz/help/set/user_wallops
/usr/share/scrollz/help/set/verbose_ctcp
/usr/share/scrollz/help/set/warn_of_ignores
/usr/share/scrollz/help/set/xterm_geomoptstr
/usr/share/scrollz/help/set/xterm_options
/usr/share/scrollz/help/set/xterm_path
/usr/share/scrollz/help/setaway
/usr/share/scrollz/help/setback
/usr/share/scrollz/help/settings
/usr/share/scrollz/help/showaway
/usr/share/scrollz/help/showchan
/usr/share/scrollz/help/showidle
/usr/share/scrollz/help/showkill
/usr/share/scrollz/help/shownick
/usr/share/scrollz/help/showsign
/usr/share/scrollz/help/showuser
/usr/share/scrollz/help/showwallop
/usr/share/scrollz/help/signoff
/usr/share/scrollz/help/sinfo
/usr/share/scrollz/help/sleep
/usr/share/scrollz/help/sping
/usr/share/scrollz/help/squit
/usr/share/scrollz/help/stamp
/usr/share/scrollz/help/stats
/usr/share/scrollz/help/sve
/usr/share/scrollz/help/switch
/usr/share/scrollz/help/t
/usr/share/scrollz/help/tabkey
/usr/share/scrollz/help/tban
/usr/share/scrollz/help/terminate
/usr/share/scrollz/help/time
/usr/share/scrollz/help/timer
/usr/share/scrollz/help/tkill
/usr/share/scrollz/help/topic
/usr/share/scrollz/help/topiclock
/usr/share/scrollz/help/topicunlock
/usr/share/scrollz/help/trace
/usr/share/scrollz/help/type
/usr/share/scrollz/help/umode
/usr/share/scrollz/help/unban
/usr/share/scrollz/help/unflash
/usr/share/scrollz/help/url
/usr/share/scrollz/help/urlcatch
/usr/share/scrollz/help/userhost
/usr/share/scrollz/help/users
/usr/share/scrollz/help/ver
/usr/share/scrollz/help/version
/usr/share/scrollz/help/voice
/usr/share/scrollz/help/w
/usr/share/scrollz/help/wait
/usr/share/scrollz/help/wall
/usr/share/scrollz/help/wallops
/usr/share/scrollz/help/which
/usr/share/scrollz/help/while
/usr/share/scrollz/help/who
/usr/share/scrollz/help/whois
/usr/share/scrollz/help/wholeft
/usr/share/scrollz/help/whowas
/usr/share/scrollz/help/wi
/usr/share/scrollz/help/wii
/usr/share/scrollz/help/window/add
/usr/share/scrollz/help/window/addgroup
/usr/share/scrollz/help/window/back
/usr/share/scrollz/help/window/balance
/usr/share/scrollz/help/window/bind
/usr/share/scrollz/help/window/channel
/usr/share/scrollz/help/window/create
/usr/share/scrollz/help/window/delete
/usr/share/scrollz/help/window/delgroup
/usr/share/scrollz/help/window/double
/usr/share/scrollz/help/window/goto
/usr/share/scrollz/help/window/grow
/usr/share/scrollz/help/window/hide
/usr/share/scrollz/help/window/hide_others
/usr/share/scrollz/help/window/hold_mode
/usr/share/scrollz/help/window/kill
/usr/share/scrollz/help/window/kill_others
/usr/share/scrollz/help/window/lastlog_level
/usr/share/scrollz/help/window/level
/usr/share/scrollz/help/window/list
/usr/share/scrollz/help/window/log
/usr/share/scrollz/help/window/logfile
/usr/share/scrollz/help/window/move
/usr/share/scrollz/help/window/name
/usr/share/scrollz/help/window/new
/usr/share/scrollz/help/window/next
/usr/share/scrollz/help/window/nostatus
/usr/share/scrollz/help/window/notify
/usr/share/scrollz/help/window/notify_level
/usr/share/scrollz/help/window/number
/usr/share/scrollz/help/window/pop
/usr/share/scrollz/help/window/previous
/usr/share/scrollz/help/window/prompt
/usr/share/scrollz/help/window/push
/usr/share/scrollz/help/window/query
/usr/share/scrollz/help/window/refnum
/usr/share/scrollz/help/window/remove
/usr/share/scrollz/help/window/scroll
/usr/share/scrollz/help/window/server
/usr/share/scrollz/help/window/show
/usr/share/scrollz/help/window/shrink
/usr/share/scrollz/help/window/size
/usr/share/scrollz/help/window/stack
/usr/share/scrollz/help/window/sticky
/usr/share/scrollz/help/window/swap
/usr/share/scrollz/help/window/title
/usr/share/scrollz/help/window/unbind
/usr/share/scrollz/help/window/unname
/usr/share/scrollz/help/window/window
/usr/share/scrollz/help/wkill
/usr/share/scrollz/help/ww
/usr/share/scrollz/help/xecho
/usr/share/scrollz/help/xtype