všetky možnosti
wheezy  ]

Virtuálny balík: ocaml-base-nox-3.12.1

Toto je virtuálny balík. Pozrite si politiku Debianu, kde nájdete definíciu virtuálnych balíkov.

Balíky poskytujúce ocaml-base-nox-3.12.1

ocaml-base-nox
Runtime system for OCaml bytecode executables (no X)