Zoznam súborov balíka libghc-recaptcha-prof v wheezy architektúry amd64

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/recaptcha-0.1/ghc-7.4.1/Network/Captcha/ReCaptcha.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/recaptcha-0.1/ghc-7.4.1/libHSrecaptcha-0.1_p.a
/usr/share/doc/libghc-recaptcha-prof/buildinfo_amd64.gz
/usr/share/doc/libghc-recaptcha-prof/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-recaptcha-prof/copyright