Zoznam súborov balíka icmake v wheezy architektúry amd64

/etc/icmake/icmstart.rc
/usr/bin/icmake
/usr/bin/icmbuild
/usr/bin/icmstart
/usr/bin/icmun
/usr/lib/icmake/icm-comp
/usr/lib/icmake/icm-exec
/usr/lib/icmake/icm-pp
/usr/share/doc/icmake/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/icmake/changelog.gz
/usr/share/doc/icmake/copyright
/usr/share/icmake/CLASSES
/usr/share/icmake/icmconf
/usr/share/icmake/main.cc
/usr/share/icmake/main.ih
/usr/share/icmake/parser/grammar
/usr/share/icmake/scanner/lexer
/usr/share/icmake/scanner/scanner.ih
/usr/share/icmake/usage.cc
/usr/share/icmake/version.cc
/usr/share/man/man1/icmake.1.gz
/usr/share/man/man1/icmbuild.1.gz
/usr/share/man/man1/icmstart.1.gz
/usr/share/man/man1/icmun.1.gz
/usr/share/man/man7/icmconf.7.gz
/usr/share/man/man7/icmstart.rc.7.gz