Zoznam súborov balíka coinor-libcoinutils-dev v wheezy architektúry amd64

/usr/include/coin/CoinAlloc.hpp
/usr/include/coin/CoinBuild.hpp
/usr/include/coin/CoinDenseFactorization.hpp
/usr/include/coin/CoinDenseVector.hpp
/usr/include/coin/CoinDistance.hpp
/usr/include/coin/CoinError.hpp
/usr/include/coin/CoinFactorization.hpp
/usr/include/coin/CoinFileIO.hpp
/usr/include/coin/CoinFinite.hpp
/usr/include/coin/CoinFloatEqual.hpp
/usr/include/coin/CoinHelperFunctions.hpp
/usr/include/coin/CoinIndexedVector.hpp
/usr/include/coin/CoinLpIO.hpp
/usr/include/coin/CoinMessage.hpp
/usr/include/coin/CoinMessageHandler.hpp
/usr/include/coin/CoinModel.hpp
/usr/include/coin/CoinModelUseful.hpp
/usr/include/coin/CoinMpsIO.hpp
/usr/include/coin/CoinOslFactorization.hpp
/usr/include/coin/CoinPackedMatrix.hpp
/usr/include/coin/CoinPackedVector.hpp
/usr/include/coin/CoinPackedVectorBase.hpp
/usr/include/coin/CoinParam.hpp
/usr/include/coin/CoinPragma.hpp
/usr/include/coin/CoinPresolveDoubleton.hpp
/usr/include/coin/CoinPresolveDual.hpp
/usr/include/coin/CoinPresolveDupcol.hpp
/usr/include/coin/CoinPresolveEmpty.hpp
/usr/include/coin/CoinPresolveFixed.hpp
/usr/include/coin/CoinPresolveForcing.hpp
/usr/include/coin/CoinPresolveImpliedFree.hpp
/usr/include/coin/CoinPresolveIsolated.hpp
/usr/include/coin/CoinPresolveMatrix.hpp
/usr/include/coin/CoinPresolvePsdebug.hpp
/usr/include/coin/CoinPresolveSingleton.hpp
/usr/include/coin/CoinPresolveSubst.hpp
/usr/include/coin/CoinPresolveTighten.hpp
/usr/include/coin/CoinPresolveTripleton.hpp
/usr/include/coin/CoinPresolveUseless.hpp
/usr/include/coin/CoinPresolveZeros.hpp
/usr/include/coin/CoinSearchTree.hpp
/usr/include/coin/CoinShallowPackedVector.hpp
/usr/include/coin/CoinSignal.hpp
/usr/include/coin/CoinSimpFactorization.hpp
/usr/include/coin/CoinSmartPtr.hpp
/usr/include/coin/CoinSnapshot.hpp
/usr/include/coin/CoinSort.hpp
/usr/include/coin/CoinStructuredModel.hpp
/usr/include/coin/CoinTime.hpp
/usr/include/coin/CoinTypes.hpp
/usr/include/coin/CoinUtility.hpp
/usr/include/coin/CoinUtilsConfig.h
/usr/include/coin/CoinWarmStart.hpp
/usr/include/coin/CoinWarmStartBasis.hpp
/usr/include/coin/CoinWarmStartDual.hpp
/usr/include/coin/CoinWarmStartPrimalDual.hpp
/usr/include/coin/CoinWarmStartVector.hpp
/usr/include/coin/Coin_C_defines.h
/usr/include/coin/config_coinutils.h
/usr/lib/libCoinUtils.a
/usr/lib/libCoinUtils.la
/usr/lib/libCoinUtils.so
/usr/share/doc/coinor-libcoinutils-dev/AUTHORS
/usr/share/doc/coinor-libcoinutils-dev/README
/usr/share/doc/coinor-libcoinutils-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/coinor-libcoinutils-dev/copyright