Zoznam súborov balíka aolserver4-nssha1 v wheezy architektúry amd64

/usr/lib/aolserver4/bin/nssha1.so
/usr/lib/aolserver4/lib/libnssha1.so
/usr/share/doc/aolserver4-nssha1/README.Debian
/usr/share/doc/aolserver4-nssha1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/aolserver4-nssha1/changelog.gz
/usr/share/doc/aolserver4-nssha1/copyright