Zoznam súborov balíka stops v wheezy architektúry all

/usr/share/aeolus/stops/Aeolus/definition
/usr/share/aeolus/stops/Aeolus/presets
/usr/share/aeolus/stops/Aeolus1/definition
/usr/share/aeolus/stops/Aeolus1/presets
/usr/share/aeolus/stops/Aeolus2/definition
/usr/share/aeolus/stops/Aeolus2/presets
/usr/share/aeolus/stops/III_cymbel.ae0
/usr/share/aeolus/stops/III_flautodolce4.ae0
/usr/share/aeolus/stops/III_principal_8.ae0
/usr/share/aeolus/stops/II_flautodolce4.ae0
/usr/share/aeolus/stops/I_cymbel.ae0
/usr/share/aeolus/stops/I_melodia.ae0
/usr/share/aeolus/stops/I_mixtur5fach.ae0
/usr/share/aeolus/stops/I_octave_1.ae0
/usr/share/aeolus/stops/I_octave_2.ae0
/usr/share/aeolus/stops/I_principal_4.ae0
/usr/share/aeolus/stops/I_principal_8.ae0
/usr/share/aeolus/stops/I_quinte_223.ae0
/usr/share/aeolus/stops/I_quinte_513.ae0
/usr/share/aeolus/stops/I_trumpet.ae0
/usr/share/aeolus/stops/P_mixtur5fach.ae0
/usr/share/aeolus/stops/P_octave_1.ae0
/usr/share/aeolus/stops/P_octave_2.ae0
/usr/share/aeolus/stops/P_principal_16.ae0
/usr/share/aeolus/stops/P_principal_4.ae0
/usr/share/aeolus/stops/P_principal_8.ae0
/usr/share/aeolus/stops/P_quinte_223.ae0
/usr/share/aeolus/stops/P_quinte_513.ae0
/usr/share/aeolus/stops/P_trumpet.ae0
/usr/share/aeolus/stops/bassoon.ae0
/usr/share/aeolus/stops/bombarde.ae0
/usr/share/aeolus/stops/bourdon16.ae0
/usr/share/aeolus/stops/celesta.ae0
/usr/share/aeolus/stops/cromhorne.ae0
/usr/share/aeolus/stops/flute2.ae0
/usr/share/aeolus/stops/flute4.ae0
/usr/share/aeolus/stops/flute8.ae0
/usr/share/aeolus/stops/gemshorn8.ae0
/usr/share/aeolus/stops/harmflute8.ae0
/usr/share/aeolus/stops/nasard.ae0
/usr/share/aeolus/stops/new_oboe_fa.ae0
/usr/share/aeolus/stops/none.ae0
/usr/share/aeolus/stops/ottavina2.ae0
/usr/share/aeolus/stops/quintadena.ae0
/usr/share/aeolus/stops/quintflute.ae0
/usr/share/aeolus/stops/rohrflute4.ae0
/usr/share/aeolus/stops/rohrflute8.ae0
/usr/share/aeolus/stops/septime.ae0
/usr/share/aeolus/stops/sesqualtera.ae0
/usr/share/aeolus/stops/sifflet1.ae0
/usr/share/aeolus/stops/suabile.ae0
/usr/share/aeolus/stops/superoctave2.ae0
/usr/share/aeolus/stops/tertia.ae0
/usr/share/aeolus/stops/tibia8.ae0
/usr/share/aeolus/stops/trombone.ae0
/usr/share/doc/stops/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/stops/copyright