Zoznam súborov balíka python-novaclient v wheezy architektúry all

/usr/bin/nova
/usr/lib/python2.6/dist-packages/novaclient/__init__.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/novaclient/base.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/novaclient/client.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/novaclient/exceptions.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/novaclient/extension.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/novaclient/service_catalog.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/novaclient/shell.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/novaclient/utils.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/novaclient/v1_1/__init__.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/novaclient/v1_1/aggregates.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/novaclient/v1_1/base.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/novaclient/v1_1/certs.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/novaclient/v1_1/client.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/novaclient/v1_1/cloudpipe.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/novaclient/v1_1/contrib/__init__.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/novaclient/v1_1/flavors.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/novaclient/v1_1/floating_ip_dns.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/novaclient/v1_1/floating_ip_pools.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/novaclient/v1_1/floating_ips.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/novaclient/v1_1/hosts.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/novaclient/v1_1/images.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/novaclient/v1_1/keypairs.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/novaclient/v1_1/limits.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/novaclient/v1_1/quotas.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/novaclient/v1_1/security_group_rules.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/novaclient/v1_1/security_groups.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/novaclient/v1_1/servers.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/novaclient/v1_1/shell.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/novaclient/v1_1/usage.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/novaclient/v1_1/virtual_interfaces.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/novaclient/v1_1/volume_snapshots.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/novaclient/v1_1/volume_types.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/novaclient/v1_1/volumes.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/python_novaclient-2012.1.egg-info/PKG-INFO
/usr/lib/python2.6/dist-packages/python_novaclient-2012.1.egg-info/SOURCES.txt
/usr/lib/python2.6/dist-packages/python_novaclient-2012.1.egg-info/dependency_links.txt
/usr/lib/python2.6/dist-packages/python_novaclient-2012.1.egg-info/entry_points.txt
/usr/lib/python2.6/dist-packages/python_novaclient-2012.1.egg-info/requires.txt
/usr/lib/python2.6/dist-packages/python_novaclient-2012.1.egg-info/top_level.txt
/usr/lib/python2.7/dist-packages/novaclient/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/novaclient/base.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/novaclient/client.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/novaclient/exceptions.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/novaclient/extension.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/novaclient/service_catalog.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/novaclient/shell.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/novaclient/utils.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/novaclient/v1_1/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/novaclient/v1_1/aggregates.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/novaclient/v1_1/base.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/novaclient/v1_1/certs.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/novaclient/v1_1/client.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/novaclient/v1_1/cloudpipe.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/novaclient/v1_1/contrib/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/novaclient/v1_1/flavors.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/novaclient/v1_1/floating_ip_dns.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/novaclient/v1_1/floating_ip_pools.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/novaclient/v1_1/floating_ips.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/novaclient/v1_1/hosts.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/novaclient/v1_1/images.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/novaclient/v1_1/keypairs.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/novaclient/v1_1/limits.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/novaclient/v1_1/quotas.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/novaclient/v1_1/security_group_rules.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/novaclient/v1_1/security_groups.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/novaclient/v1_1/servers.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/novaclient/v1_1/shell.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/novaclient/v1_1/usage.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/novaclient/v1_1/virtual_interfaces.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/novaclient/v1_1/volume_snapshots.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/novaclient/v1_1/volume_types.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/novaclient/v1_1/volumes.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/python_novaclient-2012.1.egg-info/PKG-INFO
/usr/lib/python2.7/dist-packages/python_novaclient-2012.1.egg-info/SOURCES.txt
/usr/lib/python2.7/dist-packages/python_novaclient-2012.1.egg-info/dependency_links.txt
/usr/lib/python2.7/dist-packages/python_novaclient-2012.1.egg-info/entry_points.txt
/usr/lib/python2.7/dist-packages/python_novaclient-2012.1.egg-info/requires.txt
/usr/lib/python2.7/dist-packages/python_novaclient-2012.1.egg-info/top_level.txt
/usr/share/doc/python-novaclient/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python-novaclient/copyright
/usr/share/man/man1/nova.1.gz
/usr/share/pyshared/novaclient/__init__.py
/usr/share/pyshared/novaclient/base.py
/usr/share/pyshared/novaclient/client.py
/usr/share/pyshared/novaclient/exceptions.py
/usr/share/pyshared/novaclient/extension.py
/usr/share/pyshared/novaclient/service_catalog.py
/usr/share/pyshared/novaclient/shell.py
/usr/share/pyshared/novaclient/utils.py
/usr/share/pyshared/novaclient/v1_1/__init__.py
/usr/share/pyshared/novaclient/v1_1/aggregates.py
/usr/share/pyshared/novaclient/v1_1/base.py
/usr/share/pyshared/novaclient/v1_1/certs.py
/usr/share/pyshared/novaclient/v1_1/client.py
/usr/share/pyshared/novaclient/v1_1/cloudpipe.py
/usr/share/pyshared/novaclient/v1_1/contrib/__init__.py
/usr/share/pyshared/novaclient/v1_1/flavors.py
/usr/share/pyshared/novaclient/v1_1/floating_ip_dns.py
/usr/share/pyshared/novaclient/v1_1/floating_ip_pools.py
/usr/share/pyshared/novaclient/v1_1/floating_ips.py
/usr/share/pyshared/novaclient/v1_1/hosts.py
/usr/share/pyshared/novaclient/v1_1/images.py
/usr/share/pyshared/novaclient/v1_1/keypairs.py
/usr/share/pyshared/novaclient/v1_1/limits.py
/usr/share/pyshared/novaclient/v1_1/quotas.py
/usr/share/pyshared/novaclient/v1_1/security_group_rules.py
/usr/share/pyshared/novaclient/v1_1/security_groups.py
/usr/share/pyshared/novaclient/v1_1/servers.py
/usr/share/pyshared/novaclient/v1_1/shell.py
/usr/share/pyshared/novaclient/v1_1/usage.py
/usr/share/pyshared/novaclient/v1_1/virtual_interfaces.py
/usr/share/pyshared/novaclient/v1_1/volume_snapshots.py
/usr/share/pyshared/novaclient/v1_1/volume_types.py
/usr/share/pyshared/novaclient/v1_1/volumes.py
/usr/share/pyshared/python_novaclient-2012.1.egg-info/SOURCES.txt
/usr/share/pyshared/python_novaclient-2012.1.egg-info/dependency_links.txt
/usr/share/pyshared/python_novaclient-2012.1.egg-info/entry_points.txt
/usr/share/pyshared/python_novaclient-2012.1.egg-info/top_level.txt