Zoznam súborov balíka mono-xsp4-base v wheezy architektúry all

/usr/lib/mono/4.0/Mono.WebServer2.dll
/usr/lib/mono/gac/Mono.WebServer2/0.4.0.0__0738eb9f132ed756/Mono.WebServer2.dll
/usr/lib/pkgconfig/xsp-4.pc
/usr/share/doc/mono-xsp4-base/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mono-xsp4-base/changelog.gz
/usr/share/doc/mono-xsp4-base/copyright