Zoznam súborov balíka jdresolve v wheezy architektúry all

/usr/bin/jdresolve
/usr/bin/rhost
/usr/share/doc/jdresolve/AUTHORS
/usr/share/doc/jdresolve/BUGS
/usr/share/doc/jdresolve/CREDITS
/usr/share/doc/jdresolve/README.gz
/usr/share/doc/jdresolve/TODO
/usr/share/doc/jdresolve/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/jdresolve/changelog.gz
/usr/share/doc/jdresolve/copyright
/usr/share/man/man1/jdresolve.1.gz
/usr/share/man/man1/rhost.1.gz