Zoznam súborov balíka gap-online-help v wheezy architektúry all

/usr/share/doc/gap-online-help/changelog-3.4.Debian.gz
/usr/share/doc/gap-online-help/changelog-4.2.Debian.gz
/usr/share/doc/gap-online-help/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gap-online-help/copyright
/usr/share/doc/gap-online-help/description4r4p10.gz
/usr/share/doc/gap-online-help/description4r4p11.gz
/usr/share/doc/gap-online-help/description4r4p12
/usr/share/doc/gap-online-help/description4r4p5.gz
/usr/share/doc/gap-online-help/description4r4p6.gz
/usr/share/doc/gap-online-help/description4r4p7.gz
/usr/share/doc/gap-online-help/description4r4p8.gz
/usr/share/doc/gap-online-help/description4r4p9
/usr/share/gap/doc/ext/about.tex
/usr/share/gap/doc/ext/document.tex
/usr/share/gap/doc/ext/foa.tex
/usr/share/gap/doc/ext/gappkg.tex
/usr/share/gap/doc/ext/helpintf.tex
/usr/share/gap/doc/ext/libform.tex
/usr/share/gap/doc/ext/manual.lab
/usr/share/gap/doc/ext/manual.mst
/usr/share/gap/doc/ext/manual.six
/usr/share/gap/doc/ext/manual.tex
/usr/share/gap/doc/ext/stbchain.tex
/usr/share/gap/doc/ext/weakptr.tex
/usr/share/gap/doc/gapmacro.tex
/usr/share/gap/doc/manual.bib
/usr/share/gap/doc/manualindex
/usr/share/gap/doc/new/about.tex
/usr/share/gap/doc/new/gptransv.tex
/usr/share/gap/doc/new/grpchain.tex
/usr/share/gap/doc/new/hash2.tex
/usr/share/gap/doc/new/manual.lab
/usr/share/gap/doc/new/manual.mst
/usr/share/gap/doc/new/manual.six
/usr/share/gap/doc/new/manual.tex
/usr/share/gap/doc/new/newcover.tex
/usr/share/gap/doc/new/quogphom.tex
/usr/share/gap/doc/prg/about.tex
/usr/share/gap/doc/prg/arith.tex
/usr/share/gap/doc/prg/create.tex
/usr/share/gap/doc/prg/intrfc.tex
/usr/share/gap/doc/prg/manual.lab
/usr/share/gap/doc/prg/manual.mst
/usr/share/gap/doc/prg/manual.six
/usr/share/gap/doc/prg/manual.tex
/usr/share/gap/doc/prg/methsel.tex
/usr/share/gap/doc/prg/types.tex
/usr/share/gap/doc/prg/xtndxmpl.tex
/usr/share/gap/doc/ref/README.tex
/usr/share/gap/doc/ref/about.tex
/usr/share/gap/doc/ref/addmagma.tex
/usr/share/gap/doc/ref/algebra.tex
/usr/share/gap/doc/ref/algfld.tex
/usr/share/gap/doc/ref/algfp.tex
/usr/share/gap/doc/ref/alglie.tex
/usr/share/gap/doc/ref/blist.tex
/usr/share/gap/doc/ref/boolean.tex
/usr/share/gap/doc/ref/coll.tex
/usr/share/gap/doc/ref/combinat.tex
/usr/share/gap/doc/ref/copyrigh.tex
/usr/share/gap/doc/ref/ctbl.tex
/usr/share/gap/doc/ref/ctblfuns.tex
/usr/share/gap/doc/ref/ctblmaps.tex
/usr/share/gap/doc/ref/ctblmono.tex
/usr/share/gap/doc/ref/cyclotom.tex
/usr/share/gap/doc/ref/debug.tex
/usr/share/gap/doc/ref/domain.tex
/usr/share/gap/doc/ref/extcover.tex
/usr/share/gap/doc/ref/ficover.tex
/usr/share/gap/doc/ref/fieldfin.tex
/usr/share/gap/doc/ref/fields.tex
/usr/share/gap/doc/ref/files.tex
/usr/share/gap/doc/ref/fldabnum.tex
/usr/share/gap/doc/ref/fpsemi.tex
/usr/share/gap/doc/ref/function.tex
/usr/share/gap/doc/ref/gappkg.tex
/usr/share/gap/doc/ref/groups.tex
/usr/share/gap/doc/ref/grpfp.tex
/usr/share/gap/doc/ref/grphomom.tex
/usr/share/gap/doc/ref/grplib.tex
/usr/share/gap/doc/ref/grpmat.tex
/usr/share/gap/doc/ref/grpoper.tex
/usr/share/gap/doc/ref/grppc.tex
/usr/share/gap/doc/ref/grpperm.tex
/usr/share/gap/doc/ref/grpprod.tex
/usr/share/gap/doc/ref/help.tex
/usr/share/gap/doc/ref/install.tex
/usr/share/gap/doc/ref/integers.tex
/usr/share/gap/doc/ref/language.tex
/usr/share/gap/doc/ref/lists.tex
/usr/share/gap/doc/ref/magma.tex
/usr/share/gap/doc/ref/manual.lab
/usr/share/gap/doc/ref/manual.mst
/usr/share/gap/doc/ref/manual.six
/usr/share/gap/doc/ref/manual.tex
/usr/share/gap/doc/ref/mapping.tex
/usr/share/gap/doc/ref/matint.tex
/usr/share/gap/doc/ref/matrix.tex
/usr/share/gap/doc/ref/meataxe.tex
/usr/share/gap/doc/ref/mgmring.tex
/usr/share/gap/doc/ref/mloop.tex
/usr/share/gap/doc/ref/module.tex
/usr/share/gap/doc/ref/monoid.tex
/usr/share/gap/doc/ref/numtheor.tex
/usr/share/gap/doc/ref/objects.tex
/usr/share/gap/doc/ref/obsolete.tex
/usr/share/gap/doc/ref/options.tex
/usr/share/gap/doc/ref/orders.tex
/usr/share/gap/doc/ref/padics.tex
/usr/share/gap/doc/ref/pcgs.tex
/usr/share/gap/doc/ref/permutat.tex
/usr/share/gap/doc/ref/pres.tex
/usr/share/gap/doc/ref/prgcover.tex
/usr/share/gap/doc/ref/process.tex
/usr/share/gap/doc/ref/ratfun.tex
/usr/share/gap/doc/ref/rational.tex
/usr/share/gap/doc/ref/record.tex
/usr/share/gap/doc/ref/refcover.tex
/usr/share/gap/doc/ref/relation.tex
/usr/share/gap/doc/ref/rings.tex
/usr/share/gap/doc/ref/run.tex
/usr/share/gap/doc/ref/rws.tex
/usr/share/gap/doc/ref/semigrp.tex
/usr/share/gap/doc/ref/streams.tex
/usr/share/gap/doc/ref/string.tex
/usr/share/gap/doc/ref/tom.tex
/usr/share/gap/doc/ref/trans.tex
/usr/share/gap/doc/ref/tutcover.tex
/usr/share/gap/doc/ref/types.tex
/usr/share/gap/doc/ref/unknown.tex
/usr/share/gap/doc/ref/vector.tex
/usr/share/gap/doc/ref/vspc.tex
/usr/share/gap/doc/ref/word.tex
/usr/share/gap/doc/ref/wordass.tex
/usr/share/gap/doc/tut/algvspc.tex
/usr/share/gap/doc/tut/answers.tex
/usr/share/gap/doc/tut/authors.tex
/usr/share/gap/doc/tut/domain.tex
/usr/share/gap/doc/tut/function.tex
/usr/share/gap/doc/tut/group.tex
/usr/share/gap/doc/tut/introduc.tex
/usr/share/gap/doc/tut/lists.tex
/usr/share/gap/doc/tut/manual.lab
/usr/share/gap/doc/tut/manual.mst
/usr/share/gap/doc/tut/manual.six
/usr/share/gap/doc/tut/manual.tex
/usr/share/gap/doc/tut/migrat.tex
/usr/share/gap/doc/tut/opers.tex
/usr/share/gap/doc/tut/preface.tex