Zoznam súborov balíka gant v wheezy architektúry all

/usr/bin/gant
/usr/share/doc/gant/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gant/copyright
/usr/share/groovy/bin/gant
/usr/share/groovy/lib/gant-1.9.7.jar
/usr/share/java/gant.jar
/usr/share/man/man1/gant.1.gz