all options
squeeze  ] [  squeeze-lts  ] [  squeeze-backports  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ]
[ Source: nbd  ]

Package: nbd-client (1:3.2-4~deb7u5) [security]

Links for nbd-client

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package nbd:

Maintainer:

External Resources:

Similar packages:

Network Block Device - klient

Network Block Device (NBD, sieťové blokové zariadenie) je protokol typu klient/server, ktorý emuluje blokové zariadenie (ako pevný disk, disketa alebo CD-ROM) po sieti, čím dáva systému schopnosť používať odkladacie zariadenie po sieti alebo využívať neformátované sieťové úložisko na iné účely.

Ale zapisovanie do jedného Network Block Device z viacerých klientov súčasne sa neodporúča a pravdepodobne bude mať za dôsledok stratu údajov. Ak chcete, aby viacerí klienti zdieľali jeden prostriedok, použite sieťový súborový systém ako NFS alebo Coda.

Tento balík poskytuje spustiteľný súbor klienta NBD.

Other Packages Related to nbd-client

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download nbd-client

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
amd64 62.4 kB194.0 kB [list of files]
armel 61.8 kB115.0 kB [list of files]
armhf 61.2 kB111.0 kB [list of files]
i386 62.1 kB115.0 kB [list of files]
ia64 65.3 kB202.0 kB [list of files]
mips 61.4 kB115.0 kB [list of files]
mipsel 61.8 kB115.0 kB [list of files]
powerpc 62.0 kB115.0 kB [list of files]
s390 62.5 kB118.0 kB [list of files]
s390x 62.3 kB119.0 kB [list of files]
sparc 61.4 kB189.0 kB [list of files]