všetky možnosti
jessie  ] [  stretch  ] [  buster  ] [  sid  ]
[ Zdroj: collectd  ]

Balík: collectd-core (5.7.1-1.1)

Odkazy pre collectd-core

Screenshot

Zdroje Debian:

Stiahnuť zdrojový balík collectd:

Správcovia:

Externé zdroje:

Podobné balíky:

démon na zhromažďovanie štatistík a monitorovanie - základ systému

collectd je malý démon, ktorý periodicky zhromažďuje štatistiky systému a poskytuje mechanizmy na monitorovanie a ukladanie hodnôt rozličnými spôsobmi. Pretože sa démon nemusí spúšťať zakaždým, keď chce aktualizovať hodnoty, je veľmi rýchly a nezaťažuje systém. Štatistiky majú dosť veľké rozlíšenie, pretože sa súbory štandardne aktualizujú každých 10 minút.

Informácie od collectd možno použiť na nájdene úzkych hrdiel vo výkone (analýza výkonu) a predpovedanie budúceho zaťaženia systému (plánovanie kapacity).

Tento balík poskytuje hlavný súbor programu a dolu uvedené zásuvné moduly (niektoré z týchto modulov potrebujú ďalšie knižnice, ďalšie podrobnosti nájdete v súbore /usr/share/doc/collectd-core/README.Debian.plugins), ale nie konfiguráciu. Úplnú inštaláciu vrátane konfigurácie nájdete v balíku „collectd“. Tento balík umožňuje počítačom napr. poskytovať prispôsobenia (napr. vlastnú predvolenú konfiguráciu) bez nutnosti meniť samotný balík „collectd“.

 * amqp: výstupný zásuvný modul pre AMQP
 * apache: štatistiky Apache a lighttpd poskytované pomocou mod_status
 * apcups: nabitie, zaťaženie, napätie vstupu/výstupu/batérie APC UPS atď.
 * ascent: štatistiky servera Ascent
 * battery: stav batérie
 * bind: štatistiky DNS servera a zón bind9
 * cgroups: využitie zdrojov CGroups
 * chrony: štatistiky démona Chrony: posun lokálneho času, rozdiel oproti
   rovesníkom
 * conntrack: veľkosť tabuľky sledovania spojení
 * contextswitch: počet prepnutí kontextu operačného systému
 * cpu: využitie CPU
 * cpufreq: frekvencia CPU
 * cpusleep: čas strávený v režime spánku (suspend)
 * csv: výstup do súborov s hodnotami oddelenými čiarkami (CSV)
 * curl: spracovanie štatistík z webových stránok
 * curl_json: spracovanie súborov JSON
 * curl_xml: spracovanie dát XML
 * dbi: zisťovanie dát z relačnej databázy
 * df: využitie miesta na disku
 * disk: využitie prenosového pásma diskov a oblastí
 * dns: informácie o premávke DNS
 * dpdkstat: štatistika rozhrania DPDK
 * drbd: stav zariadenia Distributed Replicated Block Device
 * email: štatistiky emailu (počet, premávka, skóre spamu a kontroly):
 * entropy: množstvo dostupnej entropie
 * exec: spúšťanie externých programov
 * fhcount: počítadlo počtu otvorených handle súborov
 * filecount: počítadlo počtu súborov v adresári
 * fscache: štatistiky vyrovnávacej pamäte linuxových súborových systémov
 * gps: monitorovanie dát súvisiacich s GPS prostredníctvom gpsd
 * GenericJMX (modul založený na Jave): zisťovanie dát z procesov Javy
   pomocou JMX
 * gmond: prijímanie a interpretácia multicast premávky Ganglia
 * hddtemp: teplota pevného disku
 * hugepages: hlásenie počtu využitých a voľných obrovských stránok
 * interface: sieťová premávka
 * ipc: štatistiky IPC
 * ipmi: informácie snímačov IPMI
 * iptables: štatistiky iptables
 * ipvs: štatistiky spojení IPVS
 * irq: počítadlá IRQ
 * java: vnorený JVM (Java Virtual Machine)
 * load: priemery zaťaženia systému
 * logfile: záznam do súborov, na štandardný a chybový výstup
 * log_logstash: záznam vo formáte udalostí JSON z Logstash
 * lua: vnorený interpreter jazyla Lua
 * lvm: využitie LVM (Logical Volume Manager)
 * madwifi: štatistiky bezdrôtovej čipovej sady Atheros LAN
 * mbmon: monitor materskej dosky
 * memcachec: zisťovanie a spracovanie dát od démona memcache
 * memcached: štatistiky distribuovanej vyrovnávacej pamäte memcached
 * memory: využitie pamäte
 * modbus: čítanie hodnôt zo zariadení podporujúcich Modbus/TCP
 * Monitorus (modul založený na Perle): štatistiky z mon.itor.us
 * mqtt: publikovanie a odbery tém MQTT
 * multimeter: štatistiky multimetra
 * mysql: štatistiky MySQL, ktoré poskytuje príkaz MySQL „show status“
 * netlink: podrobné štatistiky linuxových sieťových rozhraní a smerovania
 * network: V/V prostredníctvom siete
 * nfs: využitie NFS
 * nginx: štatistiky Nginx (servera/proxy pre HTTP a email)
 * notify_desktop: posielanie oznámení pracovnej plochy démonovi
   upozornení
 * notify_email: posielanie oznámení emailom
 * notify_nagios: posielanie oznámení prostredníctvom Nagiosu
 * ntpd: lokálny posun hodín, rozdiel oproti rovesníkom atď. NTP démona
 * nut: informácie o UPS
 * olsrd: štatistiky démona OLSR (Optimized Link State Routing)
 * openldap: štatistiky OpenLDAP cn=Monitor
 * openvpn: štatistiky premávky a komprimácie OpenVPN
 * OpenVZ (modul založený na Perle): štatistiky OpenVZ
 * perl: vnorený interpreter Perlu
 * pinba: hodnoty časovania z Pinba
 * ping: štatistiky latencie siete
 * postgresql: štatistiky databázy PostgreSQL
 * powerdns: štatistiky DNS servera PowerDNS
 * processes: počet procesov
 * protocols: informácie o sieťových protokoloch
 * python: vnorený interpreter Pythonu
 * redis: štatistiky servera Redis
 * rrdcached: zápis dát prostredníctvom démona akcelerátora RRD
 * rrdtool: výstup do súborov RRD
 * sensors: informácie lm_sensors (napr. teplota CPU, rýchlosť
   ventilátorov):
 * serial: premávka na sériovom porte
 * snmp: hodnoty zo zariadení podporujúcich SNMP
 * statsd: agregované hodnoty prijaté pomocou protokolu StatsD
 * sigrok: merania zariadenia s podporou sigrok
 * smart: štatistiky SMART
 * swap: využitie odkladacieho priestoru
 * syslog: záznam do syslogu
 * table: spracovanie štruktúrovaných súborov podobných tabuľkám
 * tail: inkrementálne spracovanie súborov záznamov
 * tail_csv: inkrementálne spracovanie súborov CSV
 * tcpconns: počet spojení TCP na určených portoch
 * teamspeak2: štatistiky servera TeamSpeak2
 * ted: meranie spotreby energie z "The Energy Detective" (TED)
 * thermal: informácie tepelnej zóny Linux ACPI
 * threshold: kontrola prahových a chýbajúcich hodnôt
 * turbostat: štatistiky z procesorov Intel so schopnosťou turbo
 * tokyotyrant: štatistiky servera Tokyo Tyrant
 * unixsock: externé dynamické rozhranie
 * uptime: čas behu systému
 * users: počet používateľov prihlásených do systému
 * uuid: nastavenie názvu hostiteľa na jedinečný identifikátor
 * varnish: štatistiky démona Varnish HTTP accelerator
 * virt: štatistiky CPU, disku, siete hosťovských systémov
 * vmem: podrobné štatistiky virtuálnej pamäte
 * vserver: zdroje systému, ktoré využívajú Linux-VServers
 * wireless: štatistiky bezdrôtovej siete
 * write_graphite: poslanie zozbieraných hodnôt na server graphite
 * write_http: poslanie zozbieraných hodnôt na webový server
 * write_kafka: poslanie zozbieraných hodnôt na server Apache Kafka
 * write_log: poslanie zozbieraných hodnôt do systémového záznamu
 * write_prometheus: publikovanie nazhromaždených hodnôt ako exportér
   Prometheus
 * write_redis: poslanie zozbieraných hodnôt na server Redis
 * write_riemann: poslanie zozbieraných hodnôt na server riemann
 * write_sensu: poslanie zozbieraných hodnôt klientovi Sensu
 * write_write_tsdb: poslanie zozbieraných hodnôt na server OpenTSDB
 * xencpu: štatistiky CPU hypervízora XEN
 * zfs_arc: štatistiky ZFS Adaptive Replacement Cache
 * zookeeper: dáta príkazu MNTR zo Zookeeper

Značky: System Administration: Logging, Monitoring, User Interface: Démon, Role: role::program, use::monitor

Ostatné balíky súvisiace s balíkom collectd-core

  • závisí
  • odporúča
  • navrhuje
  • vylepšuje

Stiahnuť collectd-core

Stiahnuť pre všetky dostupné architektúry
Architektúra Veľkosť balíka Nainštalovaná veľkosť Súbory
amd64 969.7 kB3,862.0 kB [zoznam súborov]
arm64 870.6 kB3,618.0 kB [zoznam súborov]
armel 890.5 kB3,542.0 kB [zoznam súborov]
armhf 898.3 kB3,080.0 kB [zoznam súborov]
i386 1,017.4 kB3,808.0 kB [zoznam súborov]
mips 920.5 kB3,699.0 kB [zoznam súborov]
mipsel 931.0 kB3,695.0 kB [zoznam súborov]
ppc64el 913.3 kB10,240.0 kB [zoznam súborov]
s390x 914.1 kB3,952.0 kB [zoznam súborov]