Balíky softvéru v „stretch“, Subsekcia tex

3dldf (2.0.3+dfsg-5+b1)
3D kreslenie pomocou výstupu MetaPost - interpreter
abntex (0.9~beta2-5.1)
trieda LaTeXu na písanie dokumentov v štandarde ABNT
advi (1.10.2-3)
active DVI previewer and presenter
advi-examples (1.10.2-3)
example presentations for Active-DVI (advi)
alqalam (0.2-8)
Qur'an typesetting macros for TeX/LaTeX
aspic (1.05-4+b2)
Line art generator
asymptote (2.38-2+b2)
skriptovací jazyk vektorovej grafiky, ktorého vznik inšpiroval MetaPost
auctex (11.90-1)
integrované prostredie na upravovanie dokumentov pre TeX atď.
bibclean (2.11.4.1-4+b2)
pretty-printer for BibTeX databases
bibtex2html (1.98-5)
filters BibTeX files and translates them to HTML
bibtexconv (0.8.20-1+b3 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips, mipsel, ppc64el, s390x], 0.8.20-1+b2 [mips64el])
BibTeX Converter
bibtool (2.66+ds-4)
tool to manipulate BibTeX files
blahtexml (0.9-1.1+b1)
Converts TeX equations into MathML
catdvi (0.14-12.1+b1)
preklad DVI na čistý text
chaksem (1.7b-5.1)
LaTeX class for presentations
chemeq (2.12-2)
syntaktický analyzátor chemických vzťahov a rovníc
chktex (1.7.6-1+b1)
hľadá typografické chyby v LaTeXu
cjk-latex (4.8.4+git20150701-2)
installs all LaTeX CJK packages
cjk-latex
virtuálny balík poskytovaný balíkom latex-cjk-common
context (2016.05.17.20160523-1)
mocný formát TeXu
context-modules (20160520-1)
additional ConTeXt modules
context-nonfree (2007.03.22-1) [non-free]
Non-free items from the ConTeXt distribution
csv2latex (0.20-1)
konvertor súborov CSV do LaTeXu z príkazového riadka
dvi2dvi (2.0alpha-10)
dolaďovanie súborov DVI
dvi2ps (5.1j-1.2+b2)
ovládač TeX DVI pre NTT JTeX, MulTeX a ASCII pTeX
dvi2ps-fontdesc-morisawa5 (0.5)
fontdesc files of dvi2ps for Morisawa Basic-5 type faces
dvidvi (1.0-8.2+b1)
práca so súbormi .dvi
epix (1.2.16-3)
Create mathematically accurate line figures, plots and movies
equalx (0.7.1-4+b1)
graphical editor for LaTeX equations
etoolbox (2016.20170123-5)
TeX Live: transitional dummy package
extractpdfmark (1.0.1-1)
Extract page mode and named destinations as PDFmark from PDF
feynmf (1.08-10)
sada makier LaTeXu na tvorbu Feynmannovych diagramov
fig2ps (1.5-1)
Converts xfig files into ps, eps or pdf files using LaTeX for processing text
foiltex (2.1.4b-4) [non-free]
collection of LaTeX files for making foils and slides
fragmaster (1.7-5)
používanie konštrukcií psfrag s pdflatex
glosstex (0.4.dfsg.1-4+b1)
príprava slovníkov a zoznamov skratiek
gummi (0.6.6-2+b1)
editor LaTeXu založený na GTK+ s podporou živého náhľadu
hevea (2.29-1)
translates from LaTeX to HTML, info, or text
hyphen-show (20000425-3+b1)
zobrazenie rozdeľovníkov v súboroch DVI
jabref (3.8.1+ds-3+deb9u1)
grafické rozhranie na správu databáz BibTeX a BibLaTeX
jadetex (3.13-17)
prechodový fiktívny balík
jadetex
virtuálny balík poskytovaný balíkom texlive-htmlxml
jbibtex-base (1:2.5-3)
make a bibliography for ASCII p(La)TeX / NTT j(La)TeX
jlatex209-base (2.1-1.1)
basic NTT JLaTeX 2.09 macro files
jtex-base (2.1-1.1)
basic NTT JTeX library files
kile (4:2.1.3-4+b1)
integrované prostredie LaTeXu v KDE
klatexformula (3.3.0~beta-1+b2)
GUI to easily get an image from a LaTeX formula or equation
ko.tex-base (0.1.0+20071012-1.2)
Korean TeX: Base fonts
ko.tex-extra (0.1.0+20071012-1.2)
Korean TeX: Extra fonts
ko.tex-extra-hlfont (0.1.0-1)
Korean TeX: Extra HLaTeX fonts
lacheck (1.26-17)
jednoduchá kontrola syntaxe LaTeXu
latex-cjk-all (4.8.4+git20150701-2)
nainštaluje všetky CJK balíky LaTeXu
latex-cjk-chinese (4.8.4+git20150701-2)
modul LaTeX CJK - čínština
latex-cjk-chinese-arphic-bsmi00lp (1.23)
AR PL Mingti2L Big5 fonts for CJK
latex-cjk-chinese-arphic-gbsn00lp (1.23)
AR PL SungtiL GB fonts for CJK
latex-cjk-chinese-arphic-gkai00mp (1.23)
AR PL KaitiM GB fonts for CJK
latex-cjk-common (4.8.4+git20150701-2)
balík makier LaTeXu pre CJK (čínštinu, japončinu a kórejčinu)
latex-cjk-japanese (4.8.4+git20150701-2)
LaTeX CJK - japončina
latex-cjk-korean (4.8.4+git20150701-2)
modul kórejčiny pre LaTeX CJK
latex-cjk-thai (4.8.4+git20150701-2)
modul thajčiny pre LaTeX CJK
latex-coffee-stains (4-5)
Add a coffee stain to your LaTeX documents
latex-make (2.2.3-2)
easy compiling of complex (and simple) LaTeX documents
latex-mk (2.1-2)
tool for managing LaTeX projects
latex209-base (25.mar.1992-17)
macro files of LaTeX 2.09 25-mar-1992 version
latex209-bin (25.mar.1992-17)
latex209 command for LaTeX 2.09 25-mar-1992 version
latex209-src (25.mar.1992-17)
source files of macros of LaTeX 2.09 25-mar-1992 version
latex2html (2015-debian1-1)
prekladač LaTeX do HTML
latex2rtf (2.3.10-1+b1)
Converts documents from LaTeX to RTF format
latexdiff (1.1.1-2)
nástroj na označenie významných rozdielov medzi súbormi LaTeXu
latexila (3.22.0-1)
LaTeX editor designed for the GNOME desktop
latexila-data (3.22.0-1)
LaTeXila editor -- arch-independent files
latexmk (1:4.41-1)
skript Perlu na spúšťanie LaTeXu správny počet krát
latexml (0.8.1-1)
LaTeX to XML Converter
lgrind (3.67-3.1) [non-free]
A pretty printer for various programming languages
lintex (1.14-1+b1)
automatic cleanup of old TeX-related files
luasseq (2016.20170123-5)
TeX Live: transitional dummy package
m-tx (0.61.ctan20151217-3)
prechodový fiktívny balík
m-tx
virtuálny balík poskytovaný balíkom texlive-music
maple-latex (0.0.1-4) [non-free]
LaTeX packages, environments and macros distributed by Maple
mathpartir (1.2.0-6)
LaTeX macros for typesetting inference rules
mftrace (1.2.18-3+b1)
Converts Metafont fonts into Type1 fonts
mlpost (0.8.1-6+b2)
OCaml interface to Metapost (command-line tool)
multex-base (1.0-1.1)
basic MulTeX library files
musixtex (1:1.20.ctan20151216-4)
prechodový fiktívny balík
musixtex
virtuálny balík poskytovaný balíkom texlive-music
ocaml-melt (1.4.0-1+b3)
LaTeX with OCaml (tools)
pfb2t1c2pfb (0.3-10+b1)
konvertuje PFB do lepšie komprimovateľného formátu a späť
pmw (1:4.28-4)
Philip's Music Writer
pmx (2.7.0.ctan20150301-4)
prechodový fiktívny balík
pmx
virtuálny balík poskytovaný balíkom texlive-music
prerex (6.5.3-1+b2)
editor grafov závislostí predmetov pre LaTeX/TikZ
preview-latex-style (11.90-1)
extrahovanie z dokumentov LaTeXu vo forme grafiky
prosper (1.00.4+cvs.2007.05.01-4.1)
LaTeX class for writing transparencies
ptex-base (1:2.5-3)
basic ASCII pTeX library files
ptex-jtex (1.7+1-15) [non-free]
ASCII jTeX with pTeX
purifyeps (1.1-2)
vytvára súbory EPS použiteľné v TeXu a pdfTeXu
pybtex (0.20.1-1)
BibTeX-compatible bibliography processor
python-plastex (0.9.2-1.1)
LaTeX document processing framework in Python
rubber (1.4-2)
automatizovaný systém na zostavovanie dokumentov LaTeXu
sagetex (3.0+ds-4)
Embed Sage code and plots into LaTeX
scalable-cyrfonts-tex (4.17)
Scalable Cyrillic fonts for TeX
search-ccsb (0.5-4)
BibTeX search tool
search-citeseer (0.3-2)
BibTeX search tool
sgf2dg (4.026-10+b2)
Creates TeX files from Go game records
src2tex (2.12h-9+b1)
converter from source program files to TeX format files
tetex-brev (4.22.github.20140417-3)
Norwegian A4 letter style for LaTeX
tex-common (6.06)
spoločná infraštruktúra na zostavovanie a inštalovanie TeXu
tex4ht (20160814-1)
prechodový fiktívny balík
tex4ht
virtuálny balík poskytovaný balíkom texlive-htmlxml
texlive (2016.20170123-5)
TeX Live: slušný výber balíkov TeX Live
texlive-base (2016.20170123-5)
TeX Live - nevyhnutné programy a súbory
texlive-bibtex-extra (2016.20170123-5)
TeX Live: ďalšie štýly BibTeX
texlive-binaries (2016.20160513.41080.dfsg-2+deb9u1)
binárne súbory pre TeX Live
texlive-extra-utils (2016.20170123-5)
TeX Live: pomocné programy TeXu
texlive-font-utils (2016.20170123-5)
TeX Live: grafické nástroje a nástroje písiem
texlive-formats-extra (2016.20170123-5)
TeX Live - ďalšie formáty
texlive-full (2016.20170123-5)
TeX Live: metabalík závisiaci od všetkých komponentov TeX Live
texlive-games (2016.20170123-5)
TeX Live: sadzanie hier
texlive-generic-extra (2016.20170123-5)
TeX Live: všeobecné ďalšie balíky
texlive-generic-recommended (2016.20170123-5)
TeX Live - všeobecné odporúčané balíky
texlive-htmlxml (2016.20170123-5)
TeX Live: podpora HTML/SGML/XML
texlive-humanities (2016.20170123-5)
TeX Live: Humanities packages
texlive-lang-african (2016.20170123-5)
TeX Live: africké písma
texlive-lang-all (2016.20170123-5)
TeX Live: metabalík závisiaci od všetkých balíkov jazykov TeX Live
texlive-lang-arabic (2016.20170123-5)
TeX Live: arabčina
texlive-lang-chinese (2016.20170123-5)
TeX Live: Chinese
texlive-lang-cjk (2016.20170123-5)
TeX Live: čínština, japončina, kórejčina - základ
texlive-lang-cyrillic (2016.20170123-5)
TeX Live: azbuka
texlive-lang-czechslovak (2016.20170123-5)
TeX Live: čeština/slovenčina
texlive-lang-english (2016.20170123-5)
TeX Live: US and UK English
texlive-lang-european (2016.20170123-5)
TeX Live: Other European languages
texlive-lang-french (2016.20170123-5)
TeX Live: French
texlive-lang-german (2016.20170123-5)
TeX Live: German
texlive-lang-greek (2016.20170123-5)
TeX Live: gréčtina
texlive-lang-indic (2016.20170123-5)
TeX Live: indické písma
texlive-lang-italian (2016.20170123-5)
TeX Live: Italian
texlive-lang-japanese (2016.20170123-5)
TeX Live: japončina
texlive-lang-korean (2016.20170123-5)
TeX Live: kórejčina
texlive-lang-other (2016.20170123-5)
TeX Live: ostatné jazyky
texlive-lang-polish (2016.20170123-5)
TeX Live: poľština
texlive-lang-portuguese (2016.20170123-5)
TeX Live: Portuguese
texlive-lang-spanish (2016.20170123-5)
TeX Live: Spanish
texlive-latex-base (2016.20170123-5)
TeX Live - základné balíky LaTeXu
texlive-latex-extra (2016.20170123-5)
TeX Live: doplnkové balíky LaTeXu
texlive-latex-recommended (2016.20170123-5)
TeX Live: odporúčané balíky LaTeXu
texlive-luatex (2016.20170123-5)
TeX Live: balíky LuaTeXu
texlive-metapost (2016.20170123-5)
TeX Live: balíky MetaPost a Metafont
texlive-music (2016.20170123-5)
TeX Live: hudobné balíky
texlive-omega (2016.20170123-5)
TeX Live: balíky Omega
texlive-pictures (2016.20170123-5)
TeX Live: grafika, obrázky, diagramy
texlive-plain-extra (2016.20170123-5)
TeX Live: Plain TeX packages
texlive-pstricks (2016.20170123-5)
TeX Live: PSTricks
texlive-publishers (2016.20170123-5)
TeX Live: Publisher styles, theses, etc.
texlive-science (2016.20170123-5)
TeX Live: matematické a vedecké balíky
texlive-xetex (2016.20170123-5)
TeX Live: XeTeX a balíky
texmaker (4.5-1)
multiplatformný editor LaTeXu
texmaker-data (4.5-1)
Texmaker LaTeX editor -- arch-independent files
tipa (2:1.3-20)
systém na spracovanie fonetických symbolov v LaTeXu
tk-brief (5.10-0.1)
grafické rozhranie na jednoduché písanie listov pomocou LaTeXu
tralics (2.14.4-2+b2)
LaTeX to XML translator
tth (4.08+ds-2)
TeX/LaTeX to HTML converter
tth-common (4.08+ds-2)
auxiliary software material for TtH and TtM
ttm (4.08+ds-2)
TeX/LaTeX to MathML converter
uicilibris (1.13-1)
convert mediawiki contents to a printable book
untex (1:1.2-6)
odstránenie príkazov LaTeXu zo vstupu
vprerex (6.5.3-1+b2)
rozhranie Qt k prerex, editoru grafov závislostí predmetov
whizzytex (1.3.2-1.3)
a WYSIWYG emacs environment for LaTeX
xdvik-ja (22.87.03+j1.42-1+b1)
Japanized DVI Previewer for the X Window System
xmltex (1.9.debian.1-6)
transitional dummy package
xmltex
virtuálny balík poskytovaný balíkom texlive-htmlxml
yatex (1.77+dfsg1-4)
Yet Another TeX mode for Emacs