všetky možnosti
jessie  ] [  stretch  ] [  buster  ] [  sid  ]
[ Zdroj: resource-agents  ]

Balík: resource-agents (1:4.0.0~rc1-4)

Odkazy pre resource-agents

Screenshot

Zdroje Debian:

Stiahnuť zdrojový balík resource-agents:

Správcovia:

Externé zdroje:

Podobné balíky:

agenti klastrových zdrojov

Tento balík obsahuje agentov klastrových zdrojov (Cluster Resource Agents) v súlade so špecifikáciou OCF (Open Cluster Framework), ktoré sa používajú ako rozhranie k niekoľkým službám fungujúcim v prostredí s vysokou dostupnosťou (High Availability) pre správcu zdrojov Pacemaker.

Obsahuje nasledovných agentov:

 AoEtarget: spravuje exporty cieľov ATA-over-Ethernet (AoE)
 AudibleAlarm: vydáva pípnutia v nastaviteľnom intervale
 CTDB: CTDB Resource Agent
 ClusterMon: spúšťa na pozadí crm_mon a zaznamenáva stav klastra
 Delay: čaká po definovanú dobu
 Dummy: príklad bezstavového agenta zdrojov
 EvmsSCC: spravuje EVMS SCCs (Shared Cluster Containers) (zavrhovaný)
 Evmsd: ovláda klastrovanú správu zväzkov EVMS
 Filesystem: spravuje pripojenia súborových systémov
 ICP: spravuje klastrovaný hostiteľský disk ICP Vortex
 IPaddr: spravuje virtuálne adresy IPv4 (portabilná verzia)
 IPaddr2: spravuje virtuálne adresy IPv4 a IPv6 (verzia špecifická
   pre Linux)
 IPsrcaddr: spravuje preferovanú zdrojovú adresu odchádzajúcich paketov IP
 IPv6addr: spravuje aliasy IPv6
 LVM: riadi dostupnosť skupiny zväzkov (VG) LVM
 LinuxSCSI: zapína a vypína zariadenia SCSI
 MailTo: oznamuje príjemcom emailom udalosti prevzatia zdrojov
 ManageRAID: spravuje zariadenia RAID
 ManageVE: spravuje OpenVZ Virtual Environment (VE)
 Pure-FTPd: spravuje inštanciu servera FTP Pure-FTPd
 Raid1: spravuje zariadenia softvérového RAID (MD) Linuxu na zdieľanom
   úložisku
 Route: spravuje sieťové smerovanie
 SAPDatabase: spravuje inštanciu databázy SAP ako zdroj s vysokou
   dostupnosťou (HA)
 SAPInstance: spravuje inštanciu SAP ako zdroj s vysokou dostupnosťou (HA)
 SendArp: vysiela nevyžiadané oznámenia ARP
 ServeRAID: zapína a vypína zdieľané ServeRAID merge groups
 SphinxSearchDaemon: spravuje vyhľadávacieho démona Sphinx
 Squid: spravuje inštanciu proxy servera Squid
 Stateful: príklad stavového agenta zdrojov
 SysInfo: zaznamenáva rôzne atribúty uzlov do CIB
 VIPArip: spravuje virtuálne IP adresy prostredníctvom RIP2
 VirtualDomain: spravuje virtuálne domény prostredníctvom virtualizácie
   libvirt
 WAS: spravuje inštanciu WebSphere Application Server
 WAS6: spravuje inštanciu WebSphere Application Server 6
 WinPopup: posiela oznámenie SMB vybraným počítačom
 Xen: spravuje neprivilegované domény Xen (DomU)
 Xinetd: spravuje službu Xinetd
 anything: spravuje ľubovoľnú službu
 apache: spravuje inštanciu webového servera Apache
 asterisk: spravuje Asterisk PBX
 awseip:
 awsvip:
 clvm: clvmd
 conntrackd: tento agent zdrojov spravuje conntrackd
 db2: agent zdrojov, ktorý spravuje databázy IBM DB2 LUW v roli Standard
 dhcpd: agent zdrojov servera ISC DHCP bežiaceho v prostredí chroot
 dnsupdate: prevzatie IP prostredníctvom aktualizácie dynamického DNS
 docker: agent zdrojov kontajnerov Docker
 eDir88: spravuje adresárový server Novell eDirectory
 ethmonitor: monitoruje sieťové rozhrania
 exportfs:
 fio: generátor V/V záťaže fio
 galera: spravuje inštanciu galara
 garbd: spravuje inštanciu galera arbitrator
 iSCSILogicalUnit: spravuje iSCSI Logical Units (LU)
 iSCSITarget: agent na export cieľov iSCSI
 ids: spravuje inštanciu Informix Dynamic Server (IDS)
 iface-bridge:
 iface-vlan:
 iscsi: spravuje lokálny iSCSI initiator a jeho pripojenia k cieľom iSCSI
 jboss: spravuje inštanciu aplikačného servera JBoss
 kamailio: agent zdrojov pre Kamailio
 ldirectord: wrapper OCF Resource Agent pre ldirectord
 lxc: spravuje kontajnery LXC
 mysql: Manages a MySQL database instance
 mysql-proxy: spravuje inštanciu MySQL Proxy
 nagios: Nagios resource agent
 named: spravuje inštanciu server named
 nfsnotify: sm-notify oznámenia o reštarte systému
 nfsserver: spravuje server NFS
 nginx: spravuje inštanciu webového/proxy servera Nginx
 oracle: spravuje inštanciu Oracle Database
 oralsnr: spravuje Oracle TNS listener
 pgagent: riadi pgagent
 pgsql: spravuje inštanciu databázy PostgreSQL
 pingd: monitoruje konektivitu ku konkrétnym počítačom
 portblock: blokuje a odblokováva prístup k portom TCP a UDP
 postfix: spravuje inštanciu poštového servera Postfix s vysokou
   dostupnosťou
 pound: spravuje inštanciu Pound
 proftpd: skript FTP v súlade s OCF Resource Agent
 rabbitmq-cluster: klastrovaný rabbitmq
 redis: server Redis
 rsyncd: spravuje démona rsync
 rsyslog: agent zdrojov rsyslog
 scsi2reservation:
 sfex: spravuje výlučný prístup k zdieľanému úložisku pomocou Shared Disk
   File EXc...
 sg_persist: spravuje SCSI PERSISTENT RESERVATIONS
 slapd: spravuje inštanciu samostatného démon LDAP (slapd)
 symlink: spravuje symbolický odkaz
 syslog-ng: agent zdrojov Syslog-ng
 tomcat: spravuje inštanciu prostredia servletov Tomcat
 varnish: spravuje inštanciu Varnish
 vmware: spravuje virtuálne počítače VMWare Server 2.0
 vsftpd: spravuje vsftpd
 zabbixserver: agent zdrojov servera Zabbix

Ostatné balíky súvisiace s balíkom resource-agents

  • závisí
  • odporúča
  • navrhuje
  • vylepšuje

Stiahnuť resource-agents

Stiahnuť pre všetky dostupné architektúry
Architektúra Veľkosť balíka Nainštalovaná veľkosť Súbory
amd64 552.8 kB2,505.0 kB [zoznam súborov]
arm64 550.0 kB2,501.0 kB [zoznam súborov]
armel 550.3 kB2,489.0 kB [zoznam súborov]
armhf 550.3 kB2,469.0 kB [zoznam súborov]
i386 553.6 kB2,489.0 kB [zoznam súborov]
mips 552.3 kB2,500.0 kB [zoznam súborov]
mips64el 553.2 kB2,524.0 kB [zoznam súborov]
mipsel 553.0 kB2,504.0 kB [zoznam súborov]
ppc64el 551.2 kB2,913.0 kB [zoznam súborov]
s390x 551.0 kB2,509.0 kB [zoznam súborov]