všetky možnosti
jessie  ] [  stretch  ] [  buster  ]
[ Zdroj: python-stdnum  ]

Balík: python-stdnum (1.5-1)

Odkazy pre python-stdnum

Screenshot

Zdroje Debian:

Stiahnuť zdrojový balík python-stdnum:

Správcovia:

Externé zdroje:

Podobné balíky:

modul jazyka Python na prácu so štandardizovanými číslami a kódmi

Modul jazyka Python na spracovanie, overovanie a reformátovanie štandardizovaných čísel a kódov v rôznych formátoch.

Tento balík momentálne podporuje nasledovné formáty:

 * NIPT (Numri i Identifikimit për Personin e Tatueshëm, albánske daňové
   číslo)
 * CUIT (Código Único de Identificación Tributaria, argentínske daňové
   číslo)
 * UID (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, rakúske daňové číslo)
 * BTW, TVA, NWSt (belgické daňové číslo)
 * EGN (ЕГН, Единен граждански номер, bulharské osobné identifikačné kódy)
 * PNF (ЛНЧ, Личен номер на чужденец, bulharské číslo cudzinca)
 * VAT (Идентификационен номер по ДДС, bulharské daňové číslo)
 * CPF (Cadastro de Pessoas Físicas, brazálsky národný identifikátor)
 * švajčiarske číslo sociálneho poistenia ("Sozialversicherungsnummer")
 * RUT (Rol Único Tributario, čílske národné daňové číslo)
 * RIC No. (číslo občianskeho preukazu čínskeho rezidenta)
 * NIT (Número De Identificación Tributaria, kolumbíjsky kód identity)
 * Αριθμός Εγγραφής Φ.Π.Α. (kyperské daňové číslo)
 * DIČ (Daňové identifikační číslo, české daňové číslo)
 * RČ (Rodné číslo, české rodné číslo)
 * Ust ID Nr. (Umsatzsteur Identifikationnummer, nemecké daňové číslo)
 * CPR (personnummer, dánske číslo občana)
 * CVR (Momsregistreringsnummer, dánske daňové číslo)
 * Cedula (národné identifikačné číslo Dominikánskej republiky)
 * RNC (Registro Nacional del Contribuyente, daňové číslo Dominikánskej
   republiky)
 * EAN (International Article Number)
 * CI (Cédula de identidad, ekvádorský osobný identifikačný kód)
 * RUC (Registro Único de Contribuyentes, ekvádorské daňové číslo
   spoločnosti)
 * KMKR (Käibemaksukohuslase, estónske daňové číslo)
 * CIF (Certificado de Identificación Fiscal, španielske daňové číslo
   spoločnosti)
 * DNI (Documento nacional de identidad, španielske kódy osobnej identity)
 * NIE (Número de Identificación de Extranjeros, španielske číslo cudzinca)
 * NIF (Número de Identificación Fiscal, španielske daňové číslo)
 * SEPA Identifier of the Creditor (AT-02)
 * VAT (daňové číslo Európskej únie)
 * ALV nro (Arvonlisäveronumero, fínske daňové číslo)
 * HETU (Henkilötunnus, fínsky národný kód identity)
 * SIREN (francúzske identifikačné číslo spoločnosti)
 * n° TVA (taxe sur la valeur ajoutée, francúzske daňové číslo)
 * VAT (daňové registračné číslo Spojeného kráľovstva (a ostrova Man))
 * FPA, ΦΠΑ, ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, grécke daňové číslo)
 * GRid (Global Release Identifier)
 * OIB (Osobni identifikacijski broj, chorvátske identifikačné číslo)
 * ANUM (Közösségi adószám, maďarské daňové číslo)
 * IBAN (International Bank Account Number)
 * PPS No (Personal Public Service Number, írske osobné číslo)
 * VAT (írske daňové číslo)
 * IMEI (International Mobile Equipment Identity)
 * IMSI (International Mobile Subscriber Identity)
 * Kennitala (islandská kód identity osoby a organizácie)
 * VSK number (Virðisaukaskattsnúmer, islandské daňové číslo)
 * ISAN (International Standard Audiovisual Number)
 * ISBN (International Standard Book Number)
 * ISIL (International Standard Identifier for Libraries)
 * ISMN (International Standard Music Number)
 * ISO 6346 (medzinárodný štandard na identifikáciu kontajnerov)
 * ISO 9362 (kódy na identifikáciu podnikov)
 * ISSN (International Standard Serial Number)
 * Codice Fiscale (taliansky daňový kód pre jednotlivcov)
 * Partita IVA (talianske daňové číslo)
 * PVM (Pridėtinės vertės mokestis mokėtojo kodas, litovské daňové číslo)
 * TVA (taxe sur la valeur ajoutée, luxemburské daňové číslo)
 * PVN (Pievienotās vērtības nodokļa, lotyšské daňové číslo)
 * MEID (Mobile Equipment Identifier)
 * VAT (maltské daňové číslo)
 * NRIC No. (Malaysian National Registration Identity Card Number)
 * Brin number (Dutch number for schools)
 * BSN (Burgerservicenummer, holandské národné identifikačné číslo)
 * BTW-nummer (Omzetbelastingnummer, holandské daňové číslo)
 * Onderwijsnummer (školské číslo holandského študenta)
 * Postcode (holandský poštový kód)
 * MVA (Merverdiavgift, nórske daňové číslo)
 * Orgnr (Organisasjonsnummer, nórske číslo organizácie)
 * NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej, poľské daňové číslo)
 * NIF (Número de identificação fiscal, portugalské daňové číslo)
 * CF (Cod de înregistrare în scopuri de TVA, rumunské daňové číslo)
 * CNP (Cod Numeric Personal, rumunský číselný osobný kód)
 * Orgnr (Organisationsnummer, švédske číslo spoločnosti)
 * VAT (Moms, Mervärdesskatt, švédske daňové číslo)
 * ID za DDV (Davčna številka, slovinské daňové číslo)
 * IČ DPH (IČ pre daň z pridanej hodnoty, slovenské daňové číslo)
 * RČ (Rodné číslo, slovenské rodné číslo)
 * COE (Codice operatore economico, San Marino - národné daňové číslo)
 * ATIN (U.S. Adoption Taxpayer Identification Number)
 * EIN (identifikačné číslo zamestnávateľa, USA)
 * ITIN (číslo daňového poplatníka - jednotlivca, USA)
 * PTIN (U.S. Preparer Tax Identification Number)
 * RTN (Routing transport number)
 * SSN (číslo sociálneho zabezpečenia, USA)
 * TIN (číslo daňového poplatníka, USA)

Naviac je k dispozícii niekoľko všeobecných algoritmov kontrolných číslic:

 * Verhoeffov algoritmus
 * algoritmy Luhn a Luhn mod N
 * niektoré algoritmy, ktoré popisuje ISO/IEC 7064: Mod 11, 2, Mod 37, 2,
   Mod 97, 10, Mod 11, 10 a Mod 37, 36

Značky: Software Development: Python Development, Knižnice, Implementované v: implemented-in::python, role::devel-lib, Role: Shared Library, Purpose: Analyzovanie, use::checking, use::text-formatting

Ostatné balíky súvisiace s balíkom python-stdnum

  • závisí
  • odporúča
  • navrhuje
  • vylepšuje

Stiahnuť python-stdnum

Stiahnuť pre všetky dostupné architektúry
Architektúra Veľkosť balíka Nainštalovaná veľkosť Súbory
all 161.5 kB1,179.0 kB [zoznam súborov]