Zoznam súborov balíka python-theano v stretch architektúry ppc64el

/usr/lib/python2.7/dist-packages/Theano-0.8.2.egg-info/PKG-INFO
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Theano-0.8.2.egg-info/dependency_links.txt
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Theano-0.8.2.egg-info/requires.txt
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Theano-0.8.2.egg-info/top_level.txt
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/compat/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/compat/python2x.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/compat/six.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/compile/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/compile/builders.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/compile/debugmode.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/compile/function.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/compile/function_module.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/compile/io.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/compile/mode.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/compile/monitormode.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/compile/nanguardmode.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/compile/ops.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/compile/pfunc.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/compile/profilemode.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/compile/profiling.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/compile/sandbox/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/compile/sharedvalue.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/compile/tests/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/compile/tests/test_builders.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/compile/tests/test_debugmode.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/compile/tests/test_function.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/compile/tests/test_function_module.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/compile/tests/test_function_name.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/compile/tests/test_misc.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/compile/tests/test_mode.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/compile/tests/test_modes.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/compile/tests/test_monitormode.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/compile/tests/test_nanguardmode.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/compile/tests/test_ops.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/compile/tests/test_pfunc.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/compile/tests/test_profiling.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/compile/tests/test_shared.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/configdefaults.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/configparser.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/d3viz/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/d3viz/css/d3-context-menu.css
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/d3viz/css/d3viz.css
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/d3viz/d3viz.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/d3viz/formatting.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/d3viz/html/template.html
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/d3viz/js/d3-context-menu.js
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/d3viz/js/d3.v3.min.js
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/d3viz/js/d3viz.js
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/d3viz/js/dagre-d3.min.js
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/d3viz/js/graphlib-dot.min.js
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/d3viz/tests/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/d3viz/tests/models.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/d3viz/tests/test_d3viz.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/d3viz/tests/test_formatting.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/generated_version.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/callcache.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/cc.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/cmodule.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/compiledir.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/compilelock.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/cutils.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/destroyhandler.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/fg.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/graph.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/lazylinker_c.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/lazylinker_c.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/link.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/null_type.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/op.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/opt.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/optdb.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/sched.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/tests/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/tests/test_cc.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/tests/test_cmodule.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/tests/test_compiledir.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/tests/test_compute_test_value.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/tests/test_destroyhandler.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/tests/test_fg.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/tests/test_fg_old_crash.pkl
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/tests/test_graph.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/tests/test_graph_opt_caching.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/tests/test_lazy.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/tests/test_link.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/tests/test_op.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/tests/test_opt.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/tests/test_optdb.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/tests/test_sched.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/tests/test_toolbox.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/tests/test_types.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/tests/test_utils.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/tests/test_vm.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/theano_mod_helper.h
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/toolbox.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/type.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/unify.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/utils.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gof/vm.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/gradient.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/ifelse.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/misc/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/misc/buildbot_filter.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/misc/check_blas.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/misc/check_duplicate_key.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/misc/check_multi_gpu.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/misc/cpucount.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/misc/cudamat_utils.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/misc/doubleop.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/misc/elemwise_openmp_speedup.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/misc/elemwise_time_test.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/misc/gh_api.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/misc/gnumpy_utils.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/misc/latence_gpu_transfert.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/misc/may_share_memory.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/misc/ordered_set.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/misc/pkl_utils.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/misc/pycuda_example.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/misc/pycuda_init.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/misc/pycuda_utils.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/misc/safe_asarray.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/misc/strutil.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/misc/tests/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/misc/tests/test_cudamat_utils.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/misc/tests/test_gnumpy_utils.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/misc/tests/test_may_share_memory.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/misc/tests/test_pkl_utils.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/misc/tests/test_pycuda_example.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/misc/tests/test_pycuda_theano_simple.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/misc/tests/test_pycuda_utils.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/misc/windows.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/printing.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/raise_op.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/blocksparse.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/conv.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/GpuConv3D.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/GpuConvGrad3D.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/GpuConvTransp3D.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/basic_ops.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/blas.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/blocksparse.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/cnmem.cpp
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/cnmem.h
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/conv.cu
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/conv_full_kernel.cu
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/conv_kernel.cu
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/corr3d_gemm.cu
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/corr_gemm.cu
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/cuda_ndarray.cu
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/cuda_ndarray.cuh
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/cudnn_helper.h
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/cula.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/dnn.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/dnn_base.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/dnn_conv_base.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/dnn_fwd.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/dnn_gi.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/dnn_gw.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/elemwise.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/extra_ops.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/fftconv.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/kernel_codegen.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/neighbours.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/nnet.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/nvcc_compiler.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/opt.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/opt_util.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/rng_curand.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/tests/CudaNdarray.pkl
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/tests/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/tests/old_pool_interface.pkl
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/tests/test_abstractconv.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/tests/test_basic_ops.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/tests/test_bench_loopfusion.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/tests/test_blas.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/tests/test_blocksparse.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/tests/test_conv_cuda_ndarray.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/tests/test_cuda_ndarray.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/tests/test_cula.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/tests/test_dnn.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/tests/test_driver.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/tests/test_extra_ops.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/tests/test_fftconv.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/tests/test_gemmcorr3d.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/tests/test_gradient.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/tests/test_memory.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/tests/test_mlp.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/tests/test_neighbours.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/tests/test_nnet.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/tests/test_opt.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/tests/test_rng_curand.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/tests/test_tensor_op.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/tests/test_type.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/tests/test_var.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/tests/test_viewop.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/tests/walltime.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/type.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/cuda/var.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/fourier.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/basic_ops.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/blas.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/comp.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/conv_desc.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/cudnn_helper.h
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/dnn.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/dnn_base.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/dnn_conv_base.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/dnn_fwd.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/dnn_gi.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/dnn_gw.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/dnn_pool.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/dnn_pool_grad.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/dnn_softmax.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/dnn_softmax_grad.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/elemwise.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/fp16_help.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/gemm16.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/gpuarray_helper.h
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/kernel_codegen.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/neighbours.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/nerv.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/nnet.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/opt.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/opt_util.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/subtensor.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/tests/GpuArray.pkl
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/tests/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/tests/config.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/tests/test_abstractconv.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/tests/test_basic_ops.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/tests/test_blas.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/tests/test_dnn.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/tests/test_elemwise.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/tests/test_neighbours.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/tests/test_nerv.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/tests/test_nnet.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/tests/test_opt.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/tests/test_pickle.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/tests/test_scan.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/tests/test_subtensor.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/tests/test_type.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/gpuarray/type.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/linalg/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/linalg/ops.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/linalg/tests/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/linalg/tests/test_linalg.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/minimal.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/multinomial.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/neighbourhoods.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/neighbours.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/rng_mrg.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/samples_MRG31k3p_12_7_5.txt
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/softsign.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/solve.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/tests/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/tests/multinomial_test_graph.pkl
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/tests/test_multinomial.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/tests/test_multinomial_wo_replacement.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/tests/test_neighbourhoods.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sandbox/tests/test_rng_mrg.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/scalar/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/scalar/basic.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/scalar/basic_scipy.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/scalar/basic_sympy.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/scalar/sharedvar.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/scalar/tests/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/scalar/tests/test_basic.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/scalar/tests/test_basic_sympy.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/scalar/tests/test_div_future.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/scalar/tests/test_div_no_future.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/scan_module/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/scan_module/scan.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/scan_module/scan_op.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/scan_module/scan_opt.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/scan_module/scan_perform.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/scan_module/scan_perform_ext.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/scan_module/scan_utils.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/scan_module/scan_views.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/scan_module/tests/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/scan_module/tests/inconsistent_scan.pkl
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/scan_module/tests/test_scan.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/scan_module/tests/test_scan_opt.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/scan_module/tests/test_scan_utils.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sparse/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sparse/basic.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sparse/opt.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sparse/sandbox/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sparse/sandbox/sp.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sparse/sandbox/sp2.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sparse/sandbox/test_sp.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sparse/sandbox/truedot.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sparse/sharedvar.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sparse/tests/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sparse/tests/test_basic.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sparse/tests/test_opt.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sparse/tests/test_sp2.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sparse/tests/test_type.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sparse/tests/test_utils.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sparse/type.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/sparse/utils.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/basic.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/blas.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/blas_c.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/blas_headers.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/blas_scipy.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/elemwise.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/elemwise_cgen.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/extra_ops.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/fourier.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/inplace.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/io.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/nlinalg.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/nnet/Conv3D.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/nnet/ConvGrad3D.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/nnet/ConvTransp3D.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/nnet/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/nnet/abstract_conv.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/nnet/blocksparse.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/nnet/bn.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/nnet/conv.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/nnet/conv3d2d.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/nnet/corr.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/nnet/corr_gemm.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/nnet/neighbours.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/nnet/nnet.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/nnet/opt.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/nnet/sigm.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/nnet/tests/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/nnet/tests/speed_test_conv.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/nnet/tests/test_abstract_conv.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/nnet/tests/test_blocksparse.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/nnet/tests/test_bn.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/nnet/tests/test_conv.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/nnet/tests/test_conv3d.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/nnet/tests/test_conv3d2d.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/nnet/tests/test_corr.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/nnet/tests/test_neighbours.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/nnet/tests/test_nnet.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/nnet/tests/test_opt.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/nnet/tests/test_sigm.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/opt.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/opt_uncanonicalize.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/raw_random.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/shared_randomstreams.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/sharedvar.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/signal/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/signal/conv.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/signal/downsample.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/signal/pool.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/signal/tests/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/signal/tests/test_conv.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/signal/tests/test_pool.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/slinalg.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/sort.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/subtensor.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/tests/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/tests/_test_mpi_roundtrip.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/tests/mlp_test.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/tests/shape_opt_cycle.pkl
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/tests/test_basic.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/tests/test_blas.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/tests/test_blas_c.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/tests/test_blas_scipy.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/tests/test_casting.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/tests/test_complex.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/tests/test_elemwise.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/tests/test_extra_ops.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/tests/test_fourier.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/tests/test_gc.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/tests/test_inc_subtensor.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/tests/test_io.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/tests/test_keepdims.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/tests/test_merge.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/tests/test_misc.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/tests/test_mpi.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/tests/test_nlinalg.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/tests/test_opt.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/tests/test_opt_uncanonicalize.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/tests/test_raw_random.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/tests/test_shared_randomstreams.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/tests/test_sharedvar.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/tests/test_slinalg.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/tests/test_sort.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/tests/test_subtensor.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/tests/test_type_other.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/tests/test_utils.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/tests/test_var.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/tests/test_xlogx.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/type.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/type_other.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/utils.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/var.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tensor/xlogx.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tests/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tests/breakpoint.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tests/disturb_mem.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tests/diverse_tests.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tests/main.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tests/record.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tests/run_tests_in_batch.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tests/test_2nd_order_grads.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tests/test_breakpoint.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tests/test_config.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tests/test_determinism.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tests/test_dictionary_output.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tests/test_flake8.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tests/test_gradient.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tests/test_ifelse.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tests/test_pickle_unpickle_theano_fn.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tests/test_printing.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tests/test_record.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tests/test_rop.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tests/test_updates.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/tests/unittest_tools.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/typed_list/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/typed_list/basic.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/typed_list/opt.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/typed_list/tests/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/typed_list/tests/test_basic.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/typed_list/tests/test_opt.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/typed_list/tests/test_type.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/typed_list/type.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/updates.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/theano/version.py
/usr/share/doc/python-theano/README.txt
/usr/share/doc/python-theano/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python-theano/changelog.gz
/usr/share/doc/python-theano/copyright
/usr/share/python-theano/theano-cache
/usr/share/python-theano/theano-nose
/usr/share/python-theano/theano-test