Balíky softvéru v „stretch“, Subsekcia php

composer (1.2.2-1)
správca závislostí pre PHP
debpear (0.5)
automatically builds and installs PEAR package as Debian packages
dh-php (0.26)
debhelper add-on to handle PHP PECL extensions
jsonlint (1.5.0-1)
overujúci syntaktický analyzátor údajových štruktúr JSON
libapache2-mod-php (1:7.0+49)
skriptovací jazyk na strane servera vkladaný do HTML (modul pre Apache 2) - predvolená verzia
libapache2-mod-php
virtuálny balík poskytovaný balíkom libapache2-mod-php7.0
libawl-php (0.57-1+deb9u1)
Andrew's Web Libraries - pomocné knižnice PHP
libmarkdown-php (1.0.2-2)
PHP library for rendering Markdown data
libnusoap-php (0.9.5-3)
SOAP toolkit for PHP
libownet-php (3.1p5-1)
Dallas 1-wire support: PHP OWNet library
libphp-adodb (5.20.9-1)
knižnica ADOdb je vrstva na abstrakciu prístupu k databáze pre PHP
libphp-embed (1:7.0+49)
HTML-embedded scripting language (Embedded SAPI library) (default)
libphp-embed
virtuálny balík poskytovaný balíkom libphp7.0-embed
libphp-jabber (0.4.3-5)
Object-oriented PHP interface for the Jabber/XMPP protocol
libphp-jpgraph (1.5.2-13)
Object oriented graph library for php
libphp-jpgraph-examples (1.5.2-13)
Object oriented graph library for php (examples)
libphp-magpierss (0.72-11)
provides an XML-based RSS parser in PHP
libphp-phpmailer (5.2.14+dfsg-2.3+deb9u2) [security]
plnohodnotné triedy na prenos emailov pre PHP
libphp-predis (0.8.3-1)
Flexible and feature-complete PHP client library for the Redis key-value store
libphp-predis
virtuálny balík poskytovaný balíkom php-nrk-predis
libphp-simplepie (1.3.1+dfsg-3.1)
spracovanie kanálov RSS a Atom v PHP
libphp-snoopy (2.0.0-2)
Snoopy is a PHP class that simulates a web browser
libphp-swiftmailer (5.4.2-1.1)
prechodový fiktívny balík
libphp-swiftmailer
virtuálny balík poskytovaný balíkom php-swiftmailer
libphp7.0-embed (7.0.33-0+deb9u10 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 7.0.33-0+deb9u8 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
skriptovací jazyk vkladaný do HTML - vnorená knižnica SAPI
pdepend (2.2.4-1)
design quality metrics for PHP packages
pear-channels (0~20141011-1)
PEAR channels for various projects
phing (2.14.0-1)
PHP5 project build system based on Apache Ant
php (1:7.0+49)
skriptovací jazyk na strane servera vkladaný do HTML - predvolená verzia
php
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.0
php-all-dev (1:49)
balík závisiaci od všetkých podporovaných vývojových balíkov jazyka PHP
php-amqp (1.7.1-1)
AMQP extension for PHP
php-amqplib (2.6.3-1)
implementácia protokolu AMQP v čistom PHP
php-analog (1.0.7-2)
balík PHP na mikrologovanie
php-apcu (5.1.8+4.0.11-1)
používateľská vyrovnávacia pamäť APC pre PHP
php-apcu-bc (1.0.3-2)
modul spätnej kompatibility APCu
php-apigen (4.1.2-2)
PHP source code API generator
php-apigen-theme-bootstrap (1.1.3+dfsg-3)
Twitter Bootstrap theme for ApiGen
php-apigen-theme-default (1.0.2+dfsg-3)
Default theme for ApiGen
php-ast (0.1.2-3)
rozšírenie AST pre PHP 7
php-auth-sasl (1.0.6-3)
abstrakcia rôznych odpovedí mechanizmov SASL
php-bcmath (1:7.0+49)
Bcmath module for PHP [default]
php-bcmath
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.0-bcmath
php-bz2 (1:7.0+49)
modul bzip2 pre PHP - štandardná verzia
php-bz2
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.0-bz2
php-cache-lite (1.7.16-2)
Fast and Safe little cache system
php-cas (1.3.3-4)
Central Authentication Service client library in php
php-cgi (1:7.0+49)
skriptovací jazyk na strane servera vkladaný do HTML - spustiteľný súbor CGI - štandardná verzia
php-cgi
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.0-cgi
php-cli (1:7.0+49)
interpreter skriptovacieho jazyka PHP pre príkazový riadok - predvolená verzia
php-cli
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.0-cli
php-cli-prompt (1.0.2+dfsg-1)
malý pomocník požadujúci vstup od používateľa
php-codecoverage (4.0.0+dfsg-1)
collection, processing, and rendering for code coverage
php-codesniffer (2.7.1-1)
PHP, CSS and JavaScript coding standard analyzer and checker
php-common (1:49)
spoločné súbory balíkov PHP
php-composer-ca-bundle (1.0.2-1)
pomocná knižnica na nájdenie cesty k balíku systémových CA
php-composer-semver (1.4.2-1)
nástroje, spracovanie a overenie obmedzenia verzie
php-composer-spdx-licenses (1.1.5-1)
knižnica na výpis a overenie licencií SPDX
php-console-commandline (1.2.1-1)
A full featured command line options and arguments parser
php-console-table (1.3.0-2)
Library that makes it easy to build console style tables
php-constant-time (2.0.3-1)
implementácie kódovaní podľa RFC 4648 (Base-64, Base-32, Base-16) v reálnom čase
php-crypt-chap (1.5.0-2)
tvorba paketov CHAP
php-curl (1:7.0+49)
CURL module for PHP [default]
php-curl
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.0-curl
php-date (1.4.7-3)
Generic date/time handling class for PEAR
php-db (1.9.2-1)
vrstva na abstrakciu databázy
php-deepcopy (1.5.5-1)
create deep copies (clones) of objects
php-dev (1:7.0+49)
Files for PHP module development (default)
php-directory-scanner (1.3.1-3)
rekurzívne prehliadanie a filtrovanie adresárov
php-doctrine-annotations (1.2.7-2)
syntaktický analyzátor anotácií Docblock - komponent Doctrine
php-doctrine-bundle (1.6.7-1)
knižnica bundle - komponent Doctrine
php-doctrine-cache (1.6.1-1)
knižnica vyrovnávacej pamäte - komponent Doctrine
php-doctrine-cache-bundle (1.3.0-4)
knižnica cache bundle - komponent Doctrine
php-doctrine-collections (1.4.0-1)
abstrakčná knižnica kolekcií - komponent Doctrine
php-doctrine-common (2.6.1-2)
bežné rozšírenia Doctrine
php-doctrine-data-fixtures (1.2.2-1)
data fixtures pre všetkých správcov objektov Doctrine
php-doctrine-dbal (2.5.4-2)
vrstva na abstrakciu databázy pre Doctrine
php-doctrine-inflector (1.1.0-2)
knižnica na manipuláciu s reťazcami - komponent Doctrine
php-doctrine-instantiator (1.0.5-2)
odľahčený nástroj na tvorbu inštancií objektov v PHP
php-doctrine-lexer (1.0.1-4)
záklaná knižnica lexera - komponent Doctrine
php-doctrine-orm (2.5.4+dfsg-2)
nástroj na objektovo relačné mapovanie
php-dompdf (0.6.2+dfsg-3)
konvertor HTML do PDF
php-email-validator (1.2.13-1)
knižnica na overovanie emailov
php-enchant (1:7.0+49)
modul Enchant pre PHP - štandardná verzia
php-enchant
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.0-enchant
php-facedetect (1.1.0+git20160406-2)
Detect faces with PHP
php-fdomdocument (1.6.1-2)
extension to PHP's standard DOM
php-file-iterator (1.4.1-2)
FilterIterator implementation for PHP
php-finder-facade (1.2.1-1)
convenience wrapper for Symfony's Finder component
php-font-lib (0.3.1+dfsg-3)
čítanie, spracovanie, exportovanie a tvorba podmnožín rôznych písiem
php-fpdf (3:1.8.1.dfsg-2)
trieda PHP na tvorbu súborov PDF
php-fpm (1:7.0+49)
server-side, HTML-embedded scripting language (FPM-CGI binary) (default)
php-fpm
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.0-fpm
php-fshl (2.1.0-4)
Fast Syntax HighLighter
php-fxsl (1.1.1-2)
XSL wrapper and extension to XSLTProcessor
php-gd (1:7.0+49)
modul GD pre PHP - predvolená verzia
php-gd
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.0-gd
php-gearman (2.0.2+1.1.2-1)
PHP wrapper to libgearman
php-geoip (1.1.1-1)
modul GeoIP pre PHP
php-geshi (1.0.8.11-2.1)
všeobecný zvýrazňovač syntaxe
php-getid3 (1.9.12+dfsg-1)
skripty na získanie informácií z multimediálnych súborov
php-gettext (1.0.12-0.1)
prechodový fiktívny balík na php-php-gettext
php-gmagick (2.0.4~rc1+1.1.7~rc3-1)
Provides a wrapper to the GraphicsMagick library
php-gmp (1:7.0+49)
GMP module for PHP [default]
php-gmp
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.0-gmp
php-gnupg (1.4.0-1)
PHP wrapper around the gpgme library
php-guestfs (1:1.34.6-2)
guest disk image management system - PHP bindings
php-hamcrest (1.2.2-2)
This is the PHP port of Hamcrest Matchers
php-horde (5.2.13+debian0-1+deb9u3) [security]
aplikačná platforma Horde
php-horde-activesync (2.37.4-1)
Horde ActiveSync Server Library
php-horde-alarm (2.2.8-1)
Horde Alarm Libraries
php-horde-ansel (3.0.5+debian0-1)
Photo management application
php-horde-argv (2.0.12-3)
Horde command-line argument parsing package
php-horde-auth (2.2.1-1)
Horde Authentication API
php-horde-autoloader (2.1.2-3)
Horde Autoloader
php-horde-browser (2.0.13-1)
Horde Browser API
php-horde-cache (2.5.4-1)
Horde Caching API
php-horde-cli (2.0.7-1)
Horde Command Line Interface API
php-horde-compress (2.1.6-1)
Horde Compression API
php-horde-compress-fast (1.1.1-3)
Fast Compression Library
php-horde-constraint (2.0.3-3)
Horde Constraint library
php-horde-content (2.0.5-3)
Tagging application
php-horde-controller (2.0.4-3)
Horde Controller libraries
php-horde-core (2.27.6+debian1-2+deb9u1) [security]
Horde Core Framework libraries
php-horde-crypt (2.7.8-1)
Horde Cryptography API
php-horde-crypt-blowfish (1.1.2-1)
Blowfish Encryption Library
php-horde-css-parser (1.0.11-1)
Horde CSS Parser
php-horde-cssminify (1.0.3-1)
CSS Minification
php-horde-data (2.1.4-3+deb9u1)
Horde Data API
php-horde-date (2.3.2-1)
Horde Date package
php-horde-date-parser (2.0.6-1)
Horde Date Parser
php-horde-dav (1.1.4-1)
Horde library for WebDAV, CalDAV, CardDAV
php-horde-db (2.3.4-1)
Horde Database Libraries
php-horde-editor (2.0.4+debian0-8)
Horde Editor API
php-horde-elasticsearch (1.0.3-5)
Horde ElasticSearch client
php-horde-exception (2.0.8-2)
Horde Exception Handler
php-horde-feed (2.0.4-3)
Horde Feed libraries
php-horde-form (2.0.15-1+deb9u2)
Horde Form API
php-horde-gollem (3.0.10-1+deb9u2) [security]
Web-based file manager
php-horde-group (2.1.1-2)
Horde User Groups System
php-horde-groupware (5.2.17-1)
Horde Groupware
php-horde-hashtable (1.2.6-1)
Horde Hash Table Interface
php-horde-history (2.3.6-3)
API for tracking the history of an object
php-horde-http (2.1.7-1)
Horde HTTP libraries
php-horde-icalendar (2.1.4-2)
iCalendar API
php-horde-idna (1.0.4-2)
IDNA backend normalization package
php-horde-image (2.3.6-1+deb9u1)
Horde Image API
php-horde-imap-client (2.29.12-1)
Horde IMAP Client
php-horde-imp (6.2.17-2)
A web based webmail system
php-horde-imsp (2.0.9-2)
IMSP API
php-horde-ingo (3.2.13-1)
An email filter rules manager
php-horde-injector (2.0.5-3)
Horde dependency injection container
php-horde-itip (2.1.2-2)
iTip invitation response handling
php-horde-javascriptminify (1.1.3-2)
Javascript Minification
php-horde-javascriptminify-jsmin (1.0.2-3) [non-free]
Horde Javascript Minifier - Jsmin PHP Driver
php-horde-kolab-format (2.0.9-1)
A package for reading/writing Kolab data formats
php-horde-kolab-server (2.0.5-3)
A package for manipulating the Kolab user database
php-horde-kolab-session (2.0.3-3)
A package managing an active Kolab session
php-horde-kolab-storage (2.2.3-1)
A package for handling Kolab data stored on an IMAP server
php-horde-kronolith (4.2.19-1+deb9u2) [security]
A web based calendar
php-horde-ldap (2.3.2-3)
Horde LDAP libraries
php-horde-listheaders (1.2.4-2)
Horde List Headers Parsing Library
php-horde-lock (2.1.4-1)
Horde Resource Locking System
php-horde-log (2.2.0-2)
Horde Logging library
php-horde-logintasks (2.0.7-2)
Horde Login Tasks System
php-horde-lz4 (1.0.10-2)
rozšírenie Horde na komprimáciu pomocou LZ4
php-horde-mail (2.6.3-3)
Horde Mail Library
php-horde-mail-autoconfig (1.0.3-2)
Horde Mail Autoconfiguration
php-horde-mapi (1.0.8-2)
MAPI utility library
php-horde-memcache (2.1.1-1)
Horde Memcache API
php-horde-mime (2.10.2-1)
Horde MIME Library
php-horde-mime-viewer (2.2.1-1)
Horde MIME Viewer Library
php-horde-mnemo (4.2.12-1)
A web based notes manager
php-horde-nag (4.2.13-1)
A web based task list manager
php-horde-nls (2.2.1-1)
Native Language Support (NLS)
php-horde-notification (2.0.4-3)
Horde Notification System
php-horde-oauth (2.0.3-5)
Horde OAuth client/server
php-horde-openxchange (1.0.0-7)
Open-Xchange Connector
php-horde-pack (1.0.7-1)
Horde Pack Utility
php-horde-passwd (5.0.6-1)
Horde password changing application
php-horde-pdf (2.0.7-3)
Horde PDF library
php-horde-perms (2.1.7-2)
Horde Permissions System
php-horde-prefs (2.8.0-1)
Horde Preferences API
php-horde-queue (1.1.4-1)
Horde Queue
php-horde-rdo (2.1.0-1)
Rampage Data Objects
php-horde-role (1.0.1-12)
PEAR installer role used to install Horde components
php-horde-routes (2.0.5-3)
Horde Routes URL mapping system
php-horde-rpc (2.1.7-2)
Horde RPC API
php-horde-scheduler (2.0.2-5)
Horde Scheduler System
php-horde-scribe (2.0.2-5)
Scribe
php-horde-secret (2.0.6-3)
Secret Encryption API
php-horde-serialize (2.0.5-3)
Data Encapulation API
php-horde-service-facebook (2.0.9-2)
Horde Facebook client
php-horde-service-gravatar (1.0.1-3)
API accessor for gravatar.com
php-horde-service-twitter (2.1.5-5)
Horde Twitter client
php-horde-service-urlshortener (2.0.2-5)
Horde_Service_UrlShortener Class
php-horde-service-weather (2.5.3-1)
Horde Weather Provider
php-horde-sesha (1.0.0~rc3-1)
A simple Inventory App for Horde
php-horde-sessionhandler (2.2.8-1)
Horde Session Handler API
php-horde-share (2.1.1-1)
Horde Shared Permissions System
php-horde-smtp (1.9.4-1)
Horde SMTP Client
php-horde-socket-client (2.1.1-3)
Horde Socket Client
php-horde-spellchecker (2.1.3-3)
Spellcheck API
php-horde-stream (1.6.3-3)
Horde stream handler
php-horde-stream-filter (2.0.4-3)
Horde Stream filters
php-horde-stream-wrapper (2.1.3-3)
Horde Stream wrappers
php-horde-support (2.1.5-3)
Horde support package
php-horde-syncml (2.0.7-2)
Horde_SyncMl provides an API for processing SyncML requests
php-horde-template (2.0.3-3)
Horde Template System
php-horde-test (2.6.1+debian0-1)
Horde testing base classes
php-horde-text-diff (2.1.2-3)
Engine for performing and rendering text diffs
php-horde-text-filter (2.3.5-1)
Horde Text Filter API
php-horde-text-filter-jsmin (1.0.2-3) [non-free]
Horde Text Filter - Jsmin PHP Driver
php-horde-text-flowed (2.0.3-3)
Horde API for flowed text as per RFC 3676
php-horde-thrift (2.0.2-5)
Thrift
php-horde-timeobjects (2.1.3-1)
Horde timeobjects application
php-horde-timezone (1.0.11-2)
Timezone library
php-horde-token (2.0.9-2)
Horde Token API
php-horde-translation (2.2.1-3)
Horde translation library
php-horde-trean (1.1.7-1+deb9u1)
Web-based bookmarks application
php-horde-tree (2.0.4-5)
Horde Tree API
php-horde-turba (4.2.18-1)
A web based address book
php-horde-url (2.2.5-3)
Horde Url class
php-horde-util (2.5.8-1)
Horde Utility Libraries
php-horde-vfs (2.3.4-1)
Virtual File System API
php-horde-view (2.0.6-3)
Horde View API
php-horde-webmail (5.2.17-1)
Horde Groupware Webmail Edition
php-horde-whups (3.0.9-1)
Ticket-tracking application
php-horde-wicked (2.0.7-1)
Wiki application
php-horde-xml-element (2.0.4-3)
Horde Xml Element object
php-horde-xml-wbxml (2.0.3-3)
Horde_Xml_Wbxml provides an API for encoding and decoding WBXML documents used in SyncML and other wireless applications
php-html-safe (0.10.1-4)
strip down all potentially dangerous content within HTML
php-htmlawed (1.1.20-1)
htmLawed PHP code to purify & filter HTML
php-htmlpurifier (4.7.0-2)
filter HTML dodržiavajúci štandardy
php-http (3.1.0+2.6.0-4)
PECL modul HTTP na rozšírenú podporu HTTP v PHP
php-http-request (1.4.4-5)
poskytuje jednoduchý spôsob posielania požiadaviek HTTP
php-http-request2 (2.3.0-1)
Provides an easy way to perform HTTP requests
php-http-webdav-server (1.0.0RC8-1)
WebDAV Server Baseclass
php-icinga (2.4.1-1+deb9u1) [security]
knižnica PHP na komunikáciu s Icinga a jeho využívanie
php-igbinary (2.0.1-1)
serializácia PHP igbinary
php-image-text (0.7.0-2)
Image_Text - Advanced text maipulations in images
php-imagick (3.4.3~rc2-2+deb9u1)
poskytuje wrapper knižnice ImageMagick
php-imap (1:7.0+49)
IMAP module for PHP [default]
php-imap
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.0-imap
php-interbase (1:7.0+49)
Interbase module for PHP [default]
php-interbase
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.0-interbase
php-intl (1:7.0+49)
Internationalisation module for PHP [default]
php-intl
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.0-intl
php-invoker (1.1.4-3)
pomocná trieda na volanie volateľných entít s oneskorením
php-json (1:7.0+49)
JSON module for PHP [default]
php-json
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.0-json
php-json-schema (1.6.1-2)
implementácia JSON schema
php-kdyby-events (2.4.0-3)
Events for Nette Framework
php-ldap (1:7.0+49)
LDAP module for PHP [default]
php-ldap
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.0-ldap
php-letodms-core (3.4.2-1)
Document management system
php-libsodium (1.0.6-1)
wrapper kryptografickej knižnice Sodium pre PHO
php-libvirt-php (0.5.2~30-g64dca6f-3)
libvirt bindings for PHP
php-log (1.12.9-2)
platforma na zaznamenávanie
php-mail (1.3.0-1)
trieda poskytujúca viaceré rozhrania na odosielanie emailov
php-mail-mime (1.10.0-2)
modul PHP PEAR na tvorbu správ MIME
php-mailparse (3.0.2+2.1.6-12-gae1ef14-1)
práca s emailovými správami v jazyku PHP
php-markdown (1.6.0-2)
PHP library for rendering Markdown data
php-mbstring (1:7.0+49)
modul MBSTRING pre PHP - predvolená verzia
php-mbstring
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.0-mbstring
php-mcrypt (1:7.0+49)
libmcrypt module for PHP [default]
php-mcrypt
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.0-mcrypt
php-mdb2 (2.5.0b5-2)
vrstva na abstrakciu databázy
php-mdb2-driver-mysql (1.5.0b4-2)
MySQL - ovládač MDB2
php-mdb2-driver-pgsql (1.5.0b4-2)
pgsql MDB2 driver
php-memcache (3.0.9~20160311.4991c2f-5)
modul memcache pre PHP
php-memcached (3.0.1+2.2.0-1)
modul rozšírenia memcached pre PHP (používa libmemcached)
php-mf2 (0.3.0-0.1)
Microformats2 is the simplest way to markup structured information in HTML
php-mockery (0.9.5-1)
mock object framework for PHPUnit and other testing framework
php-mongodb (1.2.3-1)
ovládač MongoDB pre PHP
php-monolog (1.22.0-1)
send logs to various destination and web services
php-msgpack (2.0.2+0.5.7-1)
rozšírenie PHP - rozhranie pre MessagePack
php-mysql (1:7.0+49)
modul MySQL pre PHP - štandardná verzia
php-net-dime (1.0.2-3)
balík Net_DIME implementuje kódovanie a dekódovanie DIME
php-net-dns2 (1.4.1-2)
PHP5 Resolver library used to communicate with a DNS server
php-net-ftp (1:1.4.0-2)
Net_FTP provides an OO interface to the PHP FTP functions plus some additions
php-net-idna2 (0.1.1-1)
PHP Pear module for handling international domain names
php-net-imap (1:1.1.3-2)
Provides an implementation of the IMAP protocol
php-net-ipv6 (1.3.0b2-0.1)
Check and validate IPv6 addresses
php-net-ldap2 (2.2.0-3)
Object oriented interface for searching and manipulating LDAP-entries
php-net-ldap3 (1.0.4-1)
Object oriented interface for searching and manipulating LDAP entries
php-net-nntp (1.5.0-2)
NNTP implementation
php-net-publicsuffix (0.2-1)
PHP module for detecting registered domains and public suffixes
php-net-sieve (1.3.4-3)
obsluha komunikácie so serverom sieve
php-net-smtp (1.7.1-2)
modul PHP PEAR implementujúci protokol SMTP
php-net-socket (1.0.14-2)
rozhranie sieťových socketov
php-net-url (1.0.15-4)
jednoduchá syntaktická analýza URL
php-net-url2 (2.2.1-0.1)
Class for parsing and handling URL
php-net-whois (1.0.5-3.1)
modul PHP PEAR na posielanie požiadaviek službám WHOIS
php-nette (2.4-20160731-1)
Nette Framework
php-nrk-predis (1.0.0-1)
Flexible and feature-complete PHP client library for the Redis key-value store
php-numbers-words (0.18.1-2)
PEAR module providing methods for spelling numerals in words
php-oauth (2.0.2+1.2.3-1)
rozšírenie konzumenta a poskytovateľa OAuth 1.0
php-odbc (1:7.0+49)
ODBC module for PHP [default]
php-odbc
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.0-odbc
php-parser (1.4.1-2)
convert PHP code into abstract syntax tree
php-patchwork-utf8 (1.3.1-1)
práca s reťazcami UTF-8 v PHP
php-pclzip (2.8.2-4)
ZIP archive manager class for PHP
php-pear (1:1.10.1+submodules+notgz-9+deb9u1)
PEAR - základ systému
php-pgsql (1:7.0+49)
PostgreSQL module for PHP [default]
php-pgsql
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.0-pgsql
php-php-gettext (1.0.12-0.1)
priame čítanie súborov gettext MO priamo z PHP, bez ďalších závislostí
php-phpdbg (1:7.0+49)
server-side, HTML-embedded scripting language (PHPDBG binary) (default)
php-phpdbg
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.0-phpdbg
php-phpdocumentor-reflection (1.1.0-1)
Reflection library to do Static Analysis for PHP Projects
php-phpdocumentor-reflection-common (1.0-3)
Common reflection classes - phpDocumentor component
php-phpdocumentor-reflection-docblock (2.0.4-2)
DocBlock parser - phpDocumentor component
php-phpdocumentor-type-resolver (0.2.1-1)
TypeResolver and FqsenResolver - phpDocumentor component
php-phpseclib (2.0.4-1)
implementácie knižnice na n aritmetiku s ľubovoľnou presnosťou
php-phpseclib
virtuálny balík poskytovaný balíkom php-seclib
php-phpspec-prophecy (1.6.2-1)
object mocking framework - phpspec component
php-pimple (3.0.2-2)
jednoduchý dependency injection kontajner - trieda
php-pinba (1.1.0-3)
modul Pinba pre PHP
php-propro (2.0.1+1.0.2-1)
modul propro pre PHP
php-proxy-manager (2.0.4-1)
library providing utilities to operate with Object Proxies
php-pspell (1:7.0+49)
pspell module for PHP [default]
php-pspell
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.0-pspell
php-psr-log (1.0.0-4)
spoločné rozhranie knižníc na vedenie záznamu
php-radius (1.4.0~b1-6)
klientská knižnica radius pre PHP
php-random-compat (2.0.2-2)
PHP 5.x polyfill for random_bytes() and random_int() from PHP 7
php-raphf (2.0.0+1.1.2-2)
modul PostgreSQL pre PHPraphf
php-readline (1:7.0+49)
readline module for PHP [default]
php-readline
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.0-readline
php-recode (1:7.0+49)
recode module for PHP [default]
php-recode
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.0-recode
php-redis (3.1.1-1)
rozšírenie PHP na komunikáciu s Redis
php-remctl (3.13-1+deb9u1)
PECL module for Kerberos-authenticated command execution
php-rrd (2.0.1+1.1.3-3)
PHP bindings to rrd tool system
php-sabre-dav (1.8.12-3)
platforma WebDAV pre PHP
php-sabre-dav-2.1 (2.1.10-1)
platforma WebDAV pre PHP
php-sabre-event (3.0.0~as2.0.2-2)
lightweight library for event-based development
php-sabre-http (4.2.1-3)
library to ease the work with HTTP protocol
php-sabre-http-3 (3.0.5-3)
library to ease the work with HTTP protocol
php-sabre-uri (1.1.0-1)
several functions for working with URIs
php-sabre-vobject (2.1.7-3)
knižnica na spracovanie objektov iCalendar a vCard
php-sabre-vobject-3 (3.5.2-1)
library to parse and manipulate iCalendar and vCard objects
php-sabre-xml (1.4.2-1)
specialized XML reader and writer
php-seclib (1.0.5-1)
implementácie knižnice na n aritmetiku s ľubovoľnou presnosťou
php-services-weather (1.4.7-4)
This class acts as an interface to various online weather-services
php-smbclient (0.8.0-3)
PHP wrapper for libsmbclient
php-snmp (1:7.0+49)
SNMP module for PHP [default]
php-snmp
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.0-snmp
php-soap (1:7.0+49)
modul SOAP pre PHP - predvolená verzia
php-soap
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.0-soap
php-sql-formatter (1.2.17-2)
a PHP SQL highlighting library
php-sqlite3 (1:7.0+49)
SQLite3 module for PHP [default]
php-sqlite3
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.0-sqlite3
php-ssh2 (1.0+0.13-2)
väzby knižnice libssh2
php-swiftmailer (5.4.2-1.1)
Swiftmailer, free feature-rich PHP mailer
php-sybase (1:7.0+49)
Sybase module for PHP [default]
php-symfony (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
sada znovupoužiteľných komponentov a platforma pre webové projekty
php-symfony-asset (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
manage asset URLs
php-symfony-browser-kit (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
simulate the behavior of a web browser
php-symfony-class-loader (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
automaticky načítava triedy PHP
php-symfony-config (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
load configurations from different data sources
php-symfony-console (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
spúšťanie úloh z príkazového riadka
php-symfony-css-selector (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
convert CSS selectors to XPath expressions
php-symfony-debug (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
nástroje na bezpečnejšie ladenie kódu PHP
php-symfony-debug-bundle (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
debugging tools for the Symfony framework
php-symfony-dependency-injection (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
standardize and centralize construction of objects
php-symfony-doctrine-bridge (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
integration for Doctrine with Symfony Components
php-symfony-dom-crawler (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
ease DOM navigation for HTML and XML documents
php-symfony-event-dispatcher (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
dispatch events and listen to them
php-symfony-expression-language (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
compile and evaluate expressions
php-symfony-filesystem (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
základné nástroje súborového systému
php-symfony-finder (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
hľadanie súborov a adresárov
php-symfony-form (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
create HTML forms and process request data
php-symfony-framework-bundle (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
basic, robust and flexible MVC framework
php-symfony-http-foundation (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
object-oriented layer for the HTTP specification
php-symfony-http-kernel (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
building blocks for flexible and fast HTTP-based frameworks
php-symfony-intl (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
limited replacement layer for the PHP extension intl
php-symfony-ldap (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
abstraction layer for the PHP LDAP module
php-symfony-monolog-bridge (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
integration for Monolog with Symfony Components
php-symfony-options-resolver (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
configure objects with option arrays
php-symfony-phpunit-bridge (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
integration for PHPUnit with Symfony Components
php-symfony-polyfill (1.2.0-1)
Symfony polyfills backporting features to lower PHP versions
php-symfony-polyfill-apcu (1.2.0-1)
Symfony polyfill backporting apcu_* functions to lower PHP versions
php-symfony-polyfill-iconv (1.2.0-1)
Symfony polyfill for the Iconv extension
php-symfony-polyfill-intl-grapheme (1.2.0-1)
Symfony polyfill for intl's grapheme_* functions
php-symfony-polyfill-intl-icu (1.2.0-1)
Symfony polyfill for intl's ICU-related data and classes
php-symfony-polyfill-intl-normalizer (1.2.0-1)
Symfony polyfill for intl's Normalizer class and related functions
php-symfony-polyfill-mbstring (1.2.0-1)
polyfill Symfony rozšírenia Mbstring
php-symfony-polyfill-php54 (1.2.0-1)
Symfony polyfill backporting some PHP 5.4+ features to lower PHP versions
php-symfony-polyfill-php55 (1.2.0-1)
Symfony polyfill backporting some PHP 5.5+ features to lower PHP versions
php-symfony-polyfill-php56 (1.2.0-1)
Symfony polyfill backporting some PHP 5.6+ features to lower PHP versions
php-symfony-polyfill-php70 (1.2.0-1)
Symfony polyfill backporting some PHP 7.0+ features to lower PHP versions
php-symfony-polyfill-util (1.2.0-1)
Symfony utilities for portability of PHP codes
php-symfony-polyfill-xml (1.2.0-1)
Symfony polyfill for xml's utf8_encode and utf8_decode functions
php-symfony-process (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
spúšťanie príkazov v podprocesoch
php-symfony-property-access (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
read from and write to an object or array
php-symfony-property-info (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
extract information about properties of PHP classes
php-symfony-proxy-manager-bridge (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
integration for ProxyManager with Symfony Components
php-symfony-routing (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
mapovanie požiadavky na kód, ktorý na ňu vytvorí odpoveď
php-symfony-security (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
infrastructure for sophisticated authorization systems
php-symfony-security-acl (3.0.0-2)
Symfony Security Component - ACL (Access Control List)
php-symfony-security-bundle (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
configurable security system for the Symfony framework
php-symfony-security-core (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
infrastructure for authorization systems - common features
php-symfony-security-csrf (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
infrastructure for authorization systems - CSRF protection
php-symfony-security-guard (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
infrastructure for authorization systems - Guard features
php-symfony-security-http (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
infrastructure for authorization systems - HTTP integration
php-symfony-serializer (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
convert PHP objects into specific formats and vice versa
php-symfony-stopwatch (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
profile PHP code
php-symfony-swiftmailer-bridge (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
integration for Swift Mailer with Symfony Components
php-symfony-templating (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
tools needed to build a template system
php-symfony-translation (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
tools to internationalize an application
php-symfony-twig-bridge (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
integration for Twig with Symfony Components
php-symfony-twig-bundle (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
configurable integration of Twig with the Symfony framework
php-symfony-validator (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
tools to validate classes
php-symfony-var-dumper (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
Symfony mechanism for exploring and dumping PHP variables
php-symfony-web-profiler-bundle (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
collect requests information for analysis and debugging
php-symfony-yaml (2.8.7+dfsg-1.3+deb9u3)
convert YAML to PHP arrays and the other way around
php-tcpdf (6.2.12+dfsg2-1)
trieda PHP na dynamickú tvorbu súborov PDF
php-text-captcha (1.0.2-4)
Generation of CAPTCHAs
php-text-figlet (1.0.2-4)
Engine for use FIGlet fonts to rendering text
php-text-languagedetect (0.3.0-2)
Language detection class
php-text-password (1.2.1-2)
Creating passwords with PHP
php-text-template (1.2.1-2)
Simple template engine
php-text-wiki (1.2.1-3)
transform Wiki and BBCode markup into XHTML, LaTeX or plain text markup
php-tideways (4.0.7-1)
Tideways PHP Profiler Extension
php-tidy (1:7.0+49)
tidy module for PHP [default]
php-tidy
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.0-tidy
php-timer (1.0.8-1)
pomocná trieda na časovanie
php-token-stream (1.4.8-2)
Wrapper around PHP's tokenizer extension
php-tokenreflection (1.4.0-3)
PHP reflection replacement
php-twig (1.24.0-2+deb9u1)
Flexible, fast, and secure template engine for PHP
php-uploadprogress (1.0.3.1-4-g95d8a0f-4)
rozšírenie PHP na sledovanie priebehu nahrávania
php-uuid (1.0.4-4)
rozšírenie PHP na UUID
php-validate (0.8.5-4.1)
validation class
php-webmozart-assert (1.0.2-2)
Assertions to validate method input/output with nice error messages
php-wikidiff2 (1.4.1-1)
externé jadro na zobrazovanie rozdielov v MediaWiki
php-xdebug (2.5.0-1)
modul Xdebug jazyka PHP
php-xml (1:7.0+49)
DOM, SimpleXML, WDDX, XML a XSL modul pre PHP - štadardný
php-xml
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.0-xml
php-xml-htmlsax3 (3.0.0+really3.0.0-3)
SAX parser for HTML and other badly formed XML documents
php-xml-rpc2 (1.1.3-0.1)
PHP XML-RPC client/server library
php-xml-svg (1.1.0-2)
API XML_SVG
php-xmlrpc (1:7.0+49)
XMLRPC-EPI module for PHP [default]
php-xmlrpc
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.0-xmlrpc
php-yac (2.0.1+0.9.2-1)
YAC (Yet Another Cache) for PHP
php-yaml (2.0.0+1.3.0-2)
YAML-1.1 parser and emitter for PHP
php-zend-code (3.1.0-1)
Zend Framework - Code component
php-zend-eventmanager (3.0.1-2)
Zend Framework - EventManager component
php-zend-hydrator (2.2.1-1)
Zend Framework - Hydrator component
php-zend-stdlib (3.0.1-1)
Zend Framework - Stdlib component
php-zeroc-ice (3.6.3-5)
PHP extension for Ice
php-zeta-base (1.9-3)
Zeta Components - Base package
php-zeta-console-tools (1.7-3)
Zeta Components - ConsoleTools package
php-zeta-unit-test (1.0.2-3)
Zeta Components - UnitTest package
php-zip (1:7.0+49)
Zip module for PHP [default]
php-zip
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.0-zip
php-zmq (1.1.3-5)
väzby ZeroMQ pre PHP
php7.0 (7.0.33-0+deb9u10) [security]
skriptovací jazyk na strane servera vkladaný do HTML - metabalík
php7.0-bcmath (7.0.33-0+deb9u10 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 7.0.33-0+deb9u8 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul Bcmath pre PHP
php7.0-bz2 (7.0.33-0+deb9u10 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 7.0.33-0+deb9u8 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul bzip2 pre PHP
php7.0-cgi (7.0.33-0+deb9u10 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 7.0.33-0+deb9u8 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
skriptovací jazyk na strane servera vkladaný do HTML - binárny súbor CGI
php7.0-cli (7.0.33-0+deb9u10 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 7.0.33-0+deb9u8 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
interpreter skriptovacieho jazyka PHP pre príkazový riadok
php7.0-common (7.0.33-0+deb9u10 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 7.0.33-0+deb9u8 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
dokumentácia, príklady a spoločné moduly PHP
php7.0-curl (7.0.33-0+deb9u10 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 7.0.33-0+deb9u8 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul CURL pre PHP
php7.0-dba (7.0.33-0+deb9u10 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 7.0.33-0+deb9u8 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul DBA pre PHP
php7.0-dev (7.0.33-0+deb9u10 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 7.0.33-0+deb9u8 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
súbory na vývoj modulov PHP7.0
php7.0-enchant (7.0.33-0+deb9u10 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 7.0.33-0+deb9u8 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul Enchant pre PHP
php7.0-fpm (7.0.33-0+deb9u10 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 7.0.33-0+deb9u8 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
skriptovací jazyk na strane servera vkladaný do HTML - binárny súbor FPM-CGI
php7.0-gd (7.0.33-0+deb9u10 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 7.0.33-0+deb9u8 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul GD pre PHP
php7.0-gmp (7.0.33-0+deb9u10 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 7.0.33-0+deb9u8 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul GMP pre PHP
php7.0-imap (7.0.33-0+deb9u10 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 7.0.33-0+deb9u8 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul IMAP pre PHP
php7.0-interbase (7.0.33-0+deb9u10 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 7.0.33-0+deb9u8 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul Interbase pre PHP
php7.0-intl (7.0.33-0+deb9u10 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 7.0.33-0+deb9u8 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
internacionalizačný modul pre PHP
php7.0-json (7.0.33-0+deb9u10 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 7.0.33-0+deb9u8 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul JSON pre PHP
php7.0-ldap (7.0.33-0+deb9u10 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 7.0.33-0+deb9u8 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul LDAP pre PHP
php7.0-mbstring (7.0.33-0+deb9u10 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 7.0.33-0+deb9u8 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul MBSTRING pre PHP
php7.0-mcrypt (7.0.33-0+deb9u10 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 7.0.33-0+deb9u8 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul libmcrypt pre PHP
php7.0-mysql (7.0.33-0+deb9u10 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 7.0.33-0+deb9u8 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul MySQL pre PHP
php7.0-odbc (7.0.33-0+deb9u10 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 7.0.33-0+deb9u8 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul ODBC pre PHP
php7.0-opcache (7.0.33-0+deb9u10 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 7.0.33-0+deb9u8 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul Zend OpCache pre PHP
php7.0-pgsql (7.0.33-0+deb9u10 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 7.0.33-0+deb9u8 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul PostgreSQL pre PHP
php7.0-phpdbg (7.0.33-0+deb9u10 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 7.0.33-0+deb9u8 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
skriptovací jazyk na strane servera vkladaný do HTML - binárny súbor PHPDBG
php7.0-pspell (7.0.33-0+deb9u10 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 7.0.33-0+deb9u8 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul pspell pre PHP
php7.0-readline (7.0.33-0+deb9u10 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 7.0.33-0+deb9u8 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul readline pre PHP
php7.0-recode (7.0.33-0+deb9u10 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 7.0.33-0+deb9u8 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul recode pre PHP
php7.0-snmp (7.0.33-0+deb9u10 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 7.0.33-0+deb9u8 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul SNMP pre PHP
php7.0-soap (7.0.33-0+deb9u10 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 7.0.33-0+deb9u8 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul SOAP pre PHP
php7.0-sqlite3 (7.0.33-0+deb9u10 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 7.0.33-0+deb9u8 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul SQLite3 pre PHP
php7.0-sybase (7.0.33-0+deb9u10 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 7.0.33-0+deb9u8 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul Sybase pre PHP
php7.0-tidy (7.0.33-0+deb9u10 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 7.0.33-0+deb9u8 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul tidy pre PHP
php7.0-xml (7.0.33-0+deb9u10 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 7.0.33-0+deb9u8 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
moduly DOM, SimpleXML, WDDX, XML a XSL pre PHP
php7.0-xmlrpc (7.0.33-0+deb9u10 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 7.0.33-0+deb9u8 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul XMLRPC-EPI pre PHP
php7.0-xsl (7.0.33-0+deb9u10) [security]
modul XSL pre PHP - prechodový balík
php7.0-xsl
virtuálny balík poskytovaný balíkom php7.0-xml
php7.0-zip (7.0.33-0+deb9u10 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 7.0.33-0+deb9u8 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul Zip pre PHP
phpab (1.21.0-3)
lightweight PHP namespace aware autoload generator
phpcpd (2.0.4-1)
CPD - detektor kopírovania a vkladania pre kód PHP
phpdox (0.8.1.1-2)
documentation generation framework and tool
phploc (3.0.1-1)
tool for quickly measuring the size of a PHP project
phpmd (2.4.3-1)
PHP Mess Detector
phpunit (5.4.6-2~deb9u1)
Unit testing suite for PHP
phpunit-code-unit-reverse-lookup (1.0.0-2)
look up what a line of code belongs to - PHPUnit component
phpunit-comparator (1.2.0-2)
functionality to compare PHP values for equality - PHPUnit component
phpunit-dbunit (2.0.3-1)
DbUnit port for PHP/PHPUnit to support database interaction testing
phpunit-diff (1.4.1-2)
diff implementation - stand-alone component from PHPUnit
phpunit-environment (1.3.7-1)
functionality to handle HHVM/PHP environments - PHPUnit component
phpunit-exporter (1.2.2-1)
export variables for visualization - PHPUnit component
phpunit-git (2.1.3-1)
Simple wrapper for Git
phpunit-global-state (1.1.1-2)
snapshotting of global state - PHPUnit component
phpunit-mock-object (3.2.3-1)
Mock Object library for PHPUnit
phpunit-object-enumerator (1.0.0-2)
enumerate all referenced objects - PHPUnit component
phpunit-recursion-context (1.0.2-2)
recursively process PHP variables - PHPUnit component
phpunit-resource-operations (1.0.0-2)
provide a list of PHP built-in functions that operate on resources
phpunit-version (2.0.0-2)
Library that helps with managing the version number of Git-hosted PHP projects
pkg-php-tools (1.35)
rôzne nástroje a skripty na tvorbu balíkov PHP
tweeper (1.0.0-1)
web scraper to convert supported websites (e.g. Twitter.com) to RSS
wordpress-shibboleth (1.4-2+deb9u1)
zásuvný modul Shibboleth pre WordPress
wordpress-xrds-simple (1.2-1)
XRDS-Simple plugin for WordPress