Zoznam súborov balíka ruby-pg v stretch architektúry mipsel

/usr/lib/mipsel-linux-gnu/ruby/vendor_ruby/2.3.0/pg_ext.so
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pg.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pg/basic_type_mapping.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pg/coder.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pg/connection.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pg/constants.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pg/exceptions.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pg/result.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pg/text_decoder.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pg/text_encoder.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/pg/type_map_by_column.rb
/usr/share/doc-base/ruby-pg
/usr/share/doc/ruby-pg/README.rdoc.gz
/usr/share/doc/ruby-pg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ruby-pg/changelog.gz
/usr/share/doc/ruby-pg/copyright
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/Object.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/BasicTypeMapBasedOnResult.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/BasicTypeMapForQueries.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/BasicTypeMapForResults.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/BasicTypeMapForResults/WarningTypeMap.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/BasicTypeRegistry.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/BasicTypeRegistry/CoderMap.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/BinaryDecoder.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/BinaryDecoder/Boolean.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/BinaryDecoder/Bytea.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/BinaryDecoder/Float.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/BinaryDecoder/Integer.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/BinaryDecoder/String.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/BinaryDecoder/ToBase64.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/BinaryEncoder.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/BinaryEncoder/Boolean.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/BinaryEncoder/Bytea.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/BinaryEncoder/FromBase64.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/BinaryEncoder/Int2.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/BinaryEncoder/Int4.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/BinaryEncoder/Int8.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/BinaryEncoder/String.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/Coder.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/Coder/BinaryFormatting.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/CompositeCoder.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/CompositeDecoder.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/CompositeEncoder.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/Connection.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/ConnectionBad.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/Constants.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/CopyCoder.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/CopyDecoder.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/CopyEncoder.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/Error.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/InvalidChangeOfResultFields.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/InvalidResultStatus.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/NoResultError.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/NotAllCopyDataRetrieved.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/PGError.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/Result.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/ServerError.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/SimpleCoder.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/SimpleDecoder.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/SimpleEncoder.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/TextDecoder.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/TextDecoder/Array.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/TextDecoder/Boolean.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/TextDecoder/Bytea.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/TextDecoder/CopyRow.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/TextDecoder/Date.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/TextDecoder/Float.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/TextDecoder/FromBase64.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/TextDecoder/Identifier.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/TextDecoder/Integer.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/TextDecoder/String.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/TextDecoder/TimestampWithTimeZone.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/TextDecoder/TimestampWithoutTimeZone.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/TextEncoder.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/TextEncoder/Array.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/TextEncoder/Boolean.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/TextEncoder/Bytea.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/TextEncoder/CopyRow.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/TextEncoder/Date.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/TextEncoder/Float.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/TextEncoder/Identifier.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/TextEncoder/Integer.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/TextEncoder/QuotedLiteral.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/TextEncoder/String.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/TextEncoder/TimestampWithTimeZone.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/TextEncoder/TimestampWithoutTimeZone.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/TextEncoder/ToBase64.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/TypeMap.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/TypeMap/DefaultTypeMappable.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/TypeMapAllStrings.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/TypeMapByClass.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/TypeMapByColumn.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/TypeMapByMriType.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/TypeMapByOid.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/TypeMapInRuby.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PG/UnableToSend.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PGconn.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/PGresult.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/README_rdoc.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/css/fonts.css
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/css/rdoc.css
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/fonts/SourceCodePro-Bold.ttf.gz
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/fonts/SourceCodePro-Regular.ttf.gz
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/images/add.png
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/images/arrow_up.png
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/images/brick.png
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/images/brick_link.png
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/images/bug.png
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/images/bullet_black.png
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/images/bullet_toggle_minus.png
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/images/bullet_toggle_plus.png
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/images/date.png
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/images/delete.png
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/images/find.png
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/images/loadingAnimation.gif
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/images/macFFBgHack.png
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/images/package.png
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/images/page_green.png
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/images/page_white_text.png
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/images/page_white_width.png
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/images/plugin.png
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/images/ruby.png
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/images/tag_blue.png
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/images/tag_green.png
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/images/transparent.png
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/images/wrench.png
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/images/wrench_orange.png
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/images/zoom.png
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/index.html
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/js/darkfish.js
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/js/jquery.js
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/js/navigation.js
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/js/navigation.js.gz
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/js/search.js
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/js/search_index.js
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/js/search_index.js.gz
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/js/searcher.js
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/js/searcher.js.gz
/usr/share/doc/ruby-pg/rdoc/table_of_contents.html
/usr/share/rubygems-integration/2.3.0/specifications/pg-0.18.4.gemspec