Zoznam súborov balíka pypy-zmq v stretch architektúry i386

/usr/lib/pypy/dist-packages/pyzmq-16.0.2.egg-info
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/__init__.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/auth/__init__.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/auth/base.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/auth/certs.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/auth/ioloop.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/auth/thread.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/backend/__init__.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/backend/cffi/__init__.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/backend/cffi/_cdefs.h
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/backend/cffi/_cffi.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/backend/cffi/_cffi_ext.pypy-41-i386-linux-gnu.so
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/backend/cffi/_poll.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/backend/cffi/_verify.c
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/backend/cffi/constants.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/backend/cffi/context.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/backend/cffi/devices.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/backend/cffi/error.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/backend/cffi/message.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/backend/cffi/socket.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/backend/cffi/utils.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/backend/select.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/decorators.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/devices/__init__.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/devices/basedevice.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/devices/monitoredqueue.pxd
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/devices/monitoredqueue.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/devices/monitoredqueuedevice.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/devices/proxydevice.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/error.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/eventloop/__init__.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/eventloop/future.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/eventloop/ioloop.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/eventloop/minitornado/__init__.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/eventloop/minitornado/concurrent.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/eventloop/minitornado/ioloop.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/eventloop/minitornado/log.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/eventloop/minitornado/platform/__init__.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/eventloop/minitornado/platform/auto.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/eventloop/minitornado/platform/common.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/eventloop/minitornado/platform/interface.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/eventloop/minitornado/platform/posix.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/eventloop/minitornado/platform/windows.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/eventloop/minitornado/stack_context.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/eventloop/minitornado/util.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/eventloop/zmqstream.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/green/__init__.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/green/core.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/green/device.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/green/eventloop/__init__.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/green/eventloop/ioloop.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/green/eventloop/zmqstream.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/green/poll.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/log/__init__.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/log/handlers.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/ssh/__init__.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/ssh/forward.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/ssh/tunnel.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/sugar/__init__.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/sugar/attrsettr.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/sugar/constants.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/sugar/context.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/sugar/frame.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/sugar/poll.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/sugar/socket.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/sugar/stopwatch.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/sugar/tracker.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/sugar/version.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/tests/__init__.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/tests/test_auth.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/tests/test_cffi_backend.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/tests/test_constants.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/tests/test_context.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/tests/test_decorators.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/tests/test_device.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/tests/test_error.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/tests/test_etc.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/tests/test_future.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/tests/test_imports.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/tests/test_includes.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/tests/test_ioloop.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/tests/test_log.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/tests/test_message.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/tests/test_monitor.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/tests/test_monqueue.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/tests/test_multipart.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/tests/test_pair.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/tests/test_poll.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/tests/test_pubsub.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/tests/test_reqrep.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/tests/test_retry_eintr.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/tests/test_security.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/tests/test_socket.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/tests/test_ssh.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/tests/test_version.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/tests/test_win32_shim.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/tests/test_z85.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/tests/test_zmqstream.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/utils/__init__.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/utils/buffers.pxd
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/utils/compiler.json
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/utils/config.json
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/utils/constant_names.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/utils/garbage.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/utils/getpid_compat.h
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/utils/interop.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/utils/ipcmaxlen.h
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/utils/jsonapi.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/utils/monitor.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/utils/pyversion_compat.h
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/utils/sixcerpt.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/utils/strtypes.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/utils/win32.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/utils/z85.py
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/utils/zmq_compat.h
/usr/lib/pypy/dist-packages/zmq/utils/zmq_constants.h
/usr/share/doc/pypy-zmq/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pypy-zmq/copyright