Zoznam súborov balíka fp-units-base v stretch architektúry i386

/usr/share/doc/fp-units-base/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/fp-units-base/copyright
/usr/share/lintian/overrides/fp-units-base