Balíky softvéru v „stretch“, Subsekcia httpd

aolserver4-core (4.5.1-18.1)
webový server AOL verzia 4 - základné knižnice
aolserver4-dev (4.5.1-18.1)
AOL web server version 4 - development files
aolserver4-nsldap (0.8-4+b1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel], 0.8-4 [arm64, armhf, mips64el, ppc64el, s390x])
AOLServer 4 module for LDAP
aolserver4-nsmysql (0.6-11)
AOLserver 4 module: module for accessing MySQL databases
aolserver4-nsopenssl (3.0beta26-6)
AOLserver 4 module: module for SSL mode
aolserver4-nspostgres (4.5+20110709-2)
AOLserver 4 module: Postgres connector
aolserver4-nssha1 (0.1-3+b1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel], 0.1-3 [arm64, armhf, mips64el, ppc64el, s390x])
AOLserver4 module: performs SHA1 hashes Provides a Tcl
aolserver4-nsxml (1.5-2.1)
Module for XML support in aolsever4
aolserver4-xotcl (1.6.8-3)
Extended Object Tcl (XOTcl): Object orientation for AOLServer - module
apache2 (2.4.25-3+deb9u13 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 2.4.25-3+deb9u9 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
HTTP server Apache
apache2-bin (2.4.25-3+deb9u13 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 2.4.25-3+deb9u9 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
HTTP server Apache - moduly a ďalšie binárne súbory
apache2-data (2.4.25-3+deb9u13) [security]
HTTP server Apache - spoločné súbory
apache2-dev (2.4.25-3+deb9u13 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 2.4.25-3+deb9u9 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
HTTP server Apache - hlavičkové súbory
apache2-ssl-dev (2.4.25-3+deb9u13 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 2.4.25-3+deb9u9 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
Apache HTTP Server (mod_ssl development headers)
apache2-suexec-custom (2.4.25-3+deb9u13 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 2.4.25-3+deb9u9 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
HTTP server Apache - konfigurovateľný program suexec pre mod_suexec
apache2-suexec-pristine (2.4.25-3+deb9u13 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 2.4.25-3+deb9u9 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
HTTP server Apache - štandardný program suexec pre mod_suexec
apache2-utils (2.4.25-3+deb9u13 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 2.4.25-3+deb9u9 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
HTTP Server Apache - pomocné programy pre webové servery
averell (1.2.5-1)
incredibly stupid web server
ebhttpd (1:1.0.dfsg.1-4.3+b2)
specialized HTTP server to access CD-ROM books
erlang-yapp (2.0.4+dfsg-1+deb9u1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 2.0.4+dfsg-1+b1 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
Erlang application for deploying Yaws webserver applications
erlang-yaws (2.0.4+dfsg-1+deb9u1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 2.0.4+dfsg-1+b1 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
aplikácia v jazyku Erlang, ktorá implementuje webový server HTTP
gitlab-workhorse (0.8.5+debian-3+b2)
odbremeňuje HTTP premávku z Rails aplikácie GitLab (Unicorn)
gunicorn (19.6.0-10+deb9u1)
Event-based HTTP/WSGI server (Python 2 version)
gunicorn-examples (19.6.0-10+deb9u1)
Event-based HTTP/WSGI server (examples)
gunicorn3 (19.6.0-10+deb9u1)
Event-based HTTP/WSGI server (Python 3 version)
kore (2.0.0-2+b1)
Fast SPDY capable web server for web development in C
libapache2-mod-apparmor (2.11.0-3+deb9u2)
changehat AppArmor library as an Apache module
libapache2-mod-apreq2 (2.13-7~deb9u1)
všeobecná knižnica požiadaviek Apache (APR) - modul Apache
libapache2-mod-auth-cas (1.1-2.1)
CAS authentication module for Apache2
libapache2-mod-auth-kerb (5.4-2.3)
modul Apache 2 na autentifikáciu Kerberos
libapache2-mod-auth-ntlm-winbind (0.0.0.lorikeet+svn+801-4)
apache2 module for NTLM authentication against Winbind
libapache2-mod-auth-openid (0.8-3)
OpenID authentication module for Apache2
libapache2-mod-auth-pgsql (2.0.3-6.1)
Module for Apache2 which provides PostgreSQL authentication
libapache2-mod-auth-plain (2.0.52)
modul pre Apache 2 poskytujúci autentifikáciu vo forme čistého textu
libapache2-mod-auth-pubtkt (0.10-1)
key-based single-sign-on authentication module for Apache
libapache2-mod-auth-radius (1.5.8-1.3)
Apache 2.x module for RADIUS authentication
libapache2-mod-auth-tkt (2.1.0+dfsg-1)
lightweight single-sign-on authentication module for Apache
libapache2-mod-authn-sasl (1.2-2)
SASL authentication backend provider for Apache
libapache2-mod-authn-webid (0~20110301-5)
WebID FOAF+SSL authentication module for Apache
libapache2-mod-authnz-external (3.3.2-0.1+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips, mipsel, ppc64el, s390x], 3.3.2-0.1 [mips64el])
autentifikácia Apache voči externých autentifikačným službám
libapache2-mod-authz-securepass (0~20150105.gitda462d3-1)
Apache2 module for authorizing SecurePass users
libapache2-mod-authz-unixgroup (1.1.0-0.1)
riadenie prístupu pre Apache založené na členstve v unixových skupinách
libapache2-mod-bw (0.92-11)
modul na obmedzenie šírky písma pre Apache 2
libapache2-mod-dacs (1.4.38a-2)
Distributed Access Control System (DACS) - Apache Module
libapache2-mod-defensible (1.4-3.1)
module for Apache2 which provides DNSBL usage
libapache2-mod-dnssd (0.6-3.1)
podpora Zeroconf pre Apache 2 prostredníctvom avahi
libapache2-mod-encoding (20040616-6)
Apache2 module for non-ascii filename interoperability
libapache2-mod-evasive (1.10.1-3)
úhybný modul na minimalizáciu útokov hrubou silou alebo HTTP DoS
libapache2-mod-fcgid (1:2.3.9-1+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips, mipsel, ppc64el, s390x], 1:2.3.9-1 [mips64el])
rozhranie FastCGI pre Apache 2
libapache2-mod-geoip (1.2.10-1)
podpora GeoIP pre apache2
libapache2-mod-gnutls (0.8.2-3+deb9u2)
Apache module for SSL and TLS encryption with GnuTLS
libapache2-mod-jk (1:1.2.46-0+deb9u1)
konektor webového servera Apache 2 a servera javovských servletov Tomcat
libapache2-mod-ldap-userdir (1.1.19-2.1)
Apache module that provides UserDir lookups via LDAP
libapache2-mod-lisp (1.3.1-1.3)
An Apache2 module that interfaces with Lisp environments
libapache2-mod-log-slow (1.0.8-3)
Apache module for logging of slow requests handling
libapache2-mod-log-sql (1.100-16.3)
Use SQL to store/write your Apache queries logs - Base
libapache2-mod-log-sql-dbi (1.100-16.3)
Use SQL to store/write your Apache queries logs - DBI interface
libapache2-mod-log-sql-mysql (1.100-16.3)
Use SQL to store/write your Apache queries logs - MySQL interface
libapache2-mod-log-sql-ssl (1.100-16.3)
Use SQL to store/write your Apache queries logs - SSL extension
libapache2-mod-mime-xattr (0.4-6)
Apache2 module to get MIME info from filesystem extended attributes
libapache2-mod-mono (3.8-3)
Apache module for running ASP.NET applications on Mono
libapache2-mod-musicindex (1.4.1-2)
Browse, stream, download and search through MP3/Ogg/FLAC/MP4 files
libapache2-mod-neko (2.1.0-4)
Apache module for running server-side Neko programs
libapache2-mod-netcgi-apache (4.1.2-1+b2)
OCaml application-level Internet libraries - netcgi2 Apache2 connector
libapache2-mod-nss (1.0.14-1+b1)
NSS-based SSL module for Apache2
libapache2-mod-parser3 (3.4.4-1+b1)
Parser 3, HTML-embedded scripting language (Apache2 module)
libapache2-mod-passenger (5.0.30-1+deb9u1)
podpora Rails and Rack pre Apache2
libapache2-mod-perl2 (2.0.10-2+deb9u1)
integrácia Perlu s webovým serverom Apache 2
libapache2-mod-php7.0 (7.0.33-0+deb9u12 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 7.0.33-0+deb9u8 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
skriptovací jazyk na strane servera vkladaný do HTML (modul pre Apache 2)
libapache2-mod-proxy-msrpc (0.6-1)
Apache module for Outlook Anywhere support in reverse proxy setups
libapache2-mod-python (3.3.1-11)
modul na vkladanie Pythonu pre Apache 2
libapache2-mod-qos (11.36-1)
quality of service module for the apache2
libapache2-mod-removeip (1.0b-5.2)
Module to remove IP from apache2's logs
libapache2-mod-rivet (2.3.3-1)
Server-side Tcl programming system combining ease of use and power
libapache2-mod-rpaf (0.6-13)
modul pre Apache2, ktorý berie poslednú IP z hlavičky „X-Forwarded-For“
libapache2-mod-ruid2 (0.9.8-3)
modul suexec pre Apache 2
libapache2-mod-ruwsgi (2.0.14+20161117-3+deb9u5 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 2.0.14+20161117-3+deb9u2 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
uwsgi module for Apache2 (mod_Ruwsgi)
libapache2-mod-scgi (1.13-1.1)
modul Apache 2 implementujúci protokol SCGI
libapache2-mod-security2 (2.9.1-2+deb9u1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 2.9.1-2 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
zvýšenie zabezpečenia aplikácií pre Apache
libapache2-mod-shib2 (2.6.0+dfsg1-4+deb9u2 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 2.6.0+dfsg1-4+deb9u1 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
federatívne webový systém na jednotné prihlasovanie - modul pre Apache
libapache2-mod-svn (1.9.5-1+deb9u6 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 1.9.5-1+deb9u5 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
moduly servera Apache Subversion pre Apache httpd
libapache2-mod-upload-progress (0.2-2)
upload progress support for the Apache web server
libapache2-mod-uwsgi (2.0.14+20161117-3+deb9u5 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 2.0.14+20161117-3+deb9u2 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
uwsgi module for Apache2 (mod_uwsgi)
libapache2-mod-vhost-ldap (2.4.0-1)
Apache 2 module for Virtual Hosting from LDAP
libapache2-mod-webauth (4.7.0-4)
Apache module for WebAuth authentication
libapache2-mod-webauthldap (4.7.0-4)
Apache module for WebAuth LDAP lookup and authorization
libapache2-mod-webkdc (4.7.0-4)
Apache modules for a WebAuth authentication KDC
libapache2-mod-wsgi (4.5.11-1)
modul adaptéra Python WSGI pre Apache
libapache2-mod-wsgi-py3 (4.5.11-1)
modul adaptéra WSGI pre Apache - Python 3
libapache2-mod-xforward (0.6-1)
Apache module implements redirection based on X-Forward response header
libapache2-mod-xsendfile (0.12-2)
efektívne servírovanie veľkých statických súborov z webových aplikácií
libapache2-modsecurity (2.9.1-2+deb9u1) [security]
fiktívny prechodový balík
libapache2-mpm-itk (2.4.7-04-1)
multipoužívateľský modul pre Apache
libnginx-mod-http-auth-pam (1.10.3-1+deb9u7 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 1.10.3-1+deb9u4 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
autentifikačný modul PAM pre Nginx
libnginx-mod-http-cache-purge (1.10.3-1+deb9u7 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 1.10.3-1+deb9u4 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
odstránenie obsahu z vyrovnávacích pamätí Nginx
libnginx-mod-http-dav-ext (1.10.3-1+deb9u7 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 1.10.3-1+deb9u4 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
podpora chýbajúcich príkazov WebDAV pre Nginx
libnginx-mod-http-echo (1.10.3-1+deb9u7 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 1.10.3-1+deb9u4 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
echo a ďalšie príkazy shellu v Nginx
libnginx-mod-http-fancyindex (1.10.3-1+deb9u7 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 1.10.3-1+deb9u4 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul pekných indexov pre Nginx
libnginx-mod-http-geoip (1.10.3-1+deb9u7 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 1.10.3-1+deb9u4 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul GeoIP HTTP pre Nginx
libnginx-mod-http-headers-more-filter (1.10.3-1+deb9u7 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 1.10.3-1+deb9u4 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
nastavenie a zmazanie vstupných a výstupných hlavičiek Nginx
libnginx-mod-http-image-filter (1.10.3-1+deb9u7 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 1.10.3-1+deb9u4 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul filtra HTTP pre Nginx
libnginx-mod-http-lua (1.10.3-1+deb9u7 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 1.10.3-1+deb9u4 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul jazyka Lua pre Nginx
libnginx-mod-http-ndk (1.10.3-1+deb9u7 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 1.10.3-1+deb9u4 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
vývojová sada Nginx
libnginx-mod-http-perl (1.10.3-1+deb9u7 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 1.10.3-1+deb9u4 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul jazyka Perl pre Nginx
libnginx-mod-http-subs-filter (1.10.3-1+deb9u7 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 1.10.3-1+deb9u4 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul substitučného filtra pre Nginx
libnginx-mod-http-uploadprogress (1.10.3-1+deb9u7 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 1.10.3-1+deb9u4 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
systém priebehu nahrávania pre Nginx
libnginx-mod-http-upstream-fair (1.10.3-1+deb9u7 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 1.10.3-1+deb9u4 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
Nginx Upstream Fair Proxy Load Balancer
libnginx-mod-http-xslt-filter (1.10.3-1+deb9u7 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 1.10.3-1+deb9u4 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul XSLT trasformácií pre Nginx
libnginx-mod-mail (1.10.3-1+deb9u7 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 1.10.3-1+deb9u4 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul pošty pre Nginx
libnginx-mod-nchan (1.10.3-1+deb9u7 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 1.10.3-1+deb9u4 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
rýchly, flexibilný server pub/sub pre Nginx
libnginx-mod-stream (1.10.3-1+deb9u7 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 1.10.3-1+deb9u4 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
modul Stream pre Nginx
lighttpd (1.4.45-1+deb9u1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 1.4.45-1 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
rýchly webový server s minimálnymi pamäťovými nárokmi
lighttpd-mod-authn-gssapi (1.4.45-1+deb9u1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 1.4.45-1 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
GGSAPI authentication for lighttpd
lighttpd-mod-authn-ldap (1.4.45-1+deb9u1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 1.4.45-1 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
LDAP authentication for lighttpd
lighttpd-mod-authn-mysql (1.4.45-1+deb9u1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 1.4.45-1 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
MySQL authentication for lighttpd
lighttpd-mod-cml (1.4.45-1+deb9u1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 1.4.45-1 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
cache meta language module for lighttpd
lighttpd-mod-geoip (1.4.45-1+deb9u1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 1.4.45-1 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
GeoIP restrictions for lighttpd
lighttpd-mod-magnet (1.4.45-1+deb9u1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 1.4.45-1 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
control the request handling module for lighttpd
lighttpd-mod-mysql-vhost (1.4.45-1+deb9u1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 1.4.45-1 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
MySQL-based virtual host configuration for lighttpd
lighttpd-mod-trigger-b4-dl (1.4.45-1+deb9u1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 1.4.45-1 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
anti-deep-linking module for lighttpd
lighttpd-mod-webdav (1.4.45-1+deb9u1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 1.4.45-1 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
WebDAV module for lighttpd
micro-httpd (20051212-15.1)
really small HTTP server
mini-httpd (1.23-1.2)
Small HTTP server
modsecurity-crs (3.0.0-3)
OWASP ModSecurity Core Rule Set
mongrel2-core (1.11.0-6)
programming language agnostic web server (binaries)
mongrel2-run (1.11.0-6)
programming language agnostic web server
mono-apache-server (4.2-2.1)
ASP.NET backend for mod_mono Apache module - default version
mono-fastcgi-server (4.2-2.1)
backend ASP.NET pre webové servery FastCGI - štandardná verzia
nghttp2 (1.18.1-1+deb9u2) [security]
implementácia servera, proxy a klienta HTTP/2
nghttp2-client (1.18.1-1+deb9u2 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 1.18.1-1+deb9u1 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
klient implementujúci protokol HTTP/2
nghttp2-proxy (1.18.1-1+deb9u2 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 1.18.1-1+deb9u1 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
reverzný proxy server implementujúci protokol HTTP/2
nghttp2-server (1.18.1-1+deb9u2 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 1.18.1-1+deb9u1 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
server implementujúci protokol HTTP/2
nginx (1.10.3-1+deb9u7) [security]
malý, výkonný, škálovateľný webový/proxy server
nginx
virtuálny balík poskytovaný balíkom nginx-extras, nginx-light, nginx-full
nginx-common (1.10.3-1+deb9u7) [security]
malý, výkonný, škálovateľný webový/proxy server - spoločné súbory
nginx-extras (1.10.3-1+deb9u7 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 1.10.3-1+deb9u4 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
webový/proxy server nginx (rozšírená verzia)
nginx-full (1.10.3-1+deb9u7 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 1.10.3-1+deb9u4 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
webový/proxy server nginx - štandardná verzia
nginx-light (1.10.3-1+deb9u7 [amd64, arm64, armel, armhf, i386], 1.10.3-1+deb9u4 [mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x]) [security]
webový/proxy server nginx - základná verzia
ocsigenserver (2.7-1+b4 [amd64], 2.7-1+b3 [arm64, armel, i386, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 2.7-1+b2 [armhf])
web server of the Ocsigen project
python-gunicorn (19.6.0-10+deb9u1)
Event-based HTTP/WSGI server (Python 2 libraries)
python3-gunicorn (19.6.0-10+deb9u1)
Event-based HTTP/WSGI server (Python 3 libraries)
qweborf (0.13.4-3)
Shares files using the HTTP protocol
tntnet (2.2.1-3+b1)
modular, multithreaded web application server for C++
webfs (1.21+ds1-12)
lightweight HTTP server for static content
weborf (0.13.4-3)
Fast and small webserver meant to be run without root privileges
weborf-daemon (0.13.4-3)
init script for weborf
yaws (2.0.4+dfsg-1+deb9u1) [security]
vysoko výkonný webový server HTTP 1.1 napísaný v jazyku Erlang