všetky možnosti
stretch  ] [  stretch-backports  ] [  buster  ] [  buster-backports  ] [  bullseye  ] [  bullseye-backports  ] [  bookworm  ] [  sid  ]
[ Zdroj: devscripts  ]

Balík: devscripts (2.17.6+deb9u2)

Odkazy pre devscripts

Screenshot

Zdroje Debian:

Stiahnuť zdrojový balík devscripts:

Správcovia:

Podobné balíky:

skripty uľahčujúce život správcovi balíkov Debianu

Obsahuje nasledujúce skripty. Závislosti/odporúčania sú uvedené v hranatých zátvorkách:

 * annotate-output: spustí príkaz a pridá pred každý riadok výstupu čas a
  deskriptor (O: št. výstup, E: št. chybový výstup)
 * archpath: vypíše názvy balíkov tla/Bazaar [tla | bazaar]
 * bts: nástroj príkazového riadka na prácu s BTS [www-browser,
  libauthen-sasl-perl, libnet-smtps-perl, libsoap-lite-perl, liburi-perl,
  libwww-perl, bsd-mailx | mailx]
 * build-rdeps: hľadanie všetkých balíkov závisiacich v čase zostavenia od
  daného balíka [dctrl-tools, dose-extra]
 * chdist: nástroj umožňujúci jednoducho sa hrať s niekoľkými
  distribúciami [dctrl-tools]
 * checkbashisms: kontrola, či skript /bin/sh obsahuje nejakú syntax
  špecifickú pre bash
 * cowpoke: nahranie zdrojového balíka Debianu na hostiteľa cowbuilder a
  jeho zostavenie, voliteľne tiež s podpísaním a nahraním výsledku
  do frontu incoming [ssh-client]
 * cvs-debi, cvs-debc: wrappery debi, resp. debc (pozri nižšie), ktoré
  umožňujú ich volanie z pracovného adresára CVS [cvs-buildpackage]
 * cvs-debrelease: wrapper debrelease, ktorý umožňujú ich volanie
  z pracovného adresára CVS [cvs-buildpackage, dupload | dput, ssh-client]
 * cvs-debuild: wrapper cvs-buildpackage na použitie debuild ako programu
  na zostavovanie balíkov [cvs-buildpackage, fakeroot, lintian,
  gnupg | gnupg2]
 * dcmd: spustenie daného príkazu s nahradením názvu súboru .changes
  alebo .dsc file pre každý v nich uvedený súbor
 * dcontrol: vzdialené zisťovanie riadiacich súborov balíkov a zdrojových
  balíkov všetkých distribúcií Debianu [liburl-perl, libwww-perl]
 * dd-list: pekný výpis zadaného zoznamu balíkov zoradený podľa správcu
 * debc: zobrazí obsah práve zostavených súborov .deb
 * debchange/dch: automagicky pridáva položky do súborov debian/changelog
  [libdistro-info-perl, libsoap-lite-perl]
 * debcheckout: checkout vývojového repozitára balíka Debianu
 * debclean: vyčistí zdrojový strom Debianu [fakeroot]
 * debcommit: začlení zmeny do cvs, darcs, svn, svk, tla, bzr, git alebo
  hg so správou začlenenia podľa záznamu zmien [cvs | darcs | subversion
  | svk | tla | bzr | git-core | mercurial, libtimedate-perl]
 * debdiff: porovná dve verzie balíka Debian a skontroluje pridané alebo
  odstránené súbory. Na rekurzívne porovnávanie použite balík
  diffoscope. [wdiff, patchutils]
 * debi: nainštaluje práve zostavený balík
 * debpkg: wrapper dpkg na možnosť spravovať/testovať balíky bez su
 * debrepro: testovanie reprodukovateľnosti balíkov Debianu [faketime,
  diffoscope, disorderfs]
 * debrelease: wrapper dupload alebo dput [dupload | dput, ssh-client]
 * debsign, debrsign: podpíše dvojicu .changes/.dsc bez toho, aby
  potreboval zvyšok balíka; dokáže dvojicu podpísať vzdialene alebo
  dvojicu stiahnuť zo vzdialeného stroja na podpis [gnupg | gnupg2,
  debian-keyring, ssh-client]
 * debsnap: stiahne balíky zo http://snapshot.debian.org [libwww-perl]
 * debuild: wrapper na zostavenie balíka bez potreby su alebo starostí
  s tým, ako zavolať dpkg, aby použil na zostavenie fakeroot. Tiež pomáha
  so bežnými problémami prostredia, umask atď. [fakeroot, lintian,
  gnupg | gnupg2]
 * deb-reversion: zvýši verziu binárneho balíka a balík znovu zabalí, čo
  je užitočné pre tých, ktorí portujú a pod.
 * dep3changelog: vytvorí položku záznamu zmien z hlavičky záplaty
  v štýle DEP3-style
 * desktop2menu: zo zadaného súboru .desktop freedesktop.org vytvorí
  štruktúru súboru menu [libfile-desktopentry-perl]
 * dget: stiahne zdrojový a binárny balík Debianu [wget | curl]
 * diff2patches: extrahuje záplaty zo súboru .diff.gz a umiestni ich do
  adresára debian/ alebo (aj je prítomný) debian/patches [patchutils]
 * dpkg-depcheck, dpkg-genbuilddeps: určí balíky, ktoré sa použijú
  počas zostavenia balíka Debianu; to je užitočné pri určení potrebných
  riadiacich polí závislostí v čase zostavenia [build-essential, strace]
 * dscextract: extrahuje jednotlivý súbor zo zdrojového balíka Debianu
  [patchutils]
 * dscverify: overí integritu balíka Debianu na základe súboru .changes
  alebo .dsc [gnupg | gnupg2, debian-keyring]
 * edit-patch: pridá/upraví záplatu zdrojového balíka a začlení zmeny
  [quilt | dpatch | cdbs]
 * getbuildlog: stiahne záznamy o zostavení balíka z Debian auto-builders
  [wget]
 * git-deborig: pokúsi sa vytvoriť orig.tar Debianu pomocou git-archive(1)
  [libdpkg-perl, libgit-wrapper-perl, liblist-compare-perl]
 * grep-excuses: vyhľadá vaše balíky v súbore update_excuses.html
  [libterm-size-perl, wget, w3m]
 * list-unreleased: hľadá nevydané balíky
 * manpage-alert: nájde spustiteľné súbory bez zodpovedajúcich manuálových
  stránok [man-db]
 * mass-bug: hromadné posielanie hlásení o chybách [bsd-mailx | mailx]
 * mergechanges: zlúčenie súborov .changes z rovnakého vydania zostaveného
  na rôznych architektúrach
 * mk-build-deps: zo zadaného názvu balíka alebo riadiaceho súboru vytvorí
  binárny balík, ktorý je možné nainštalovať na uspokojenie závislostí
  v čase zostavenia daného balíka [equivs]
 * mk-origtargz: premenuje tarball z upstream a voliteľne zmení kompresiu
  a odstráni nežiaduce súbory [unzip, xz-utils, file]
 * namecheck: skontroluje, či názov projektu už nejaký projekt nepoužíva
 * nmudiff: pošle emailom rozdiel medzi predošlou a aktuálnou verziou
  balíka do systému na sledovanie chýb (BTS) pomáhajúci pri sledovaní NMU
  [patchutils, mutt]
 * origtargz: stiahne pôvodný tarball balíka Debianu z rôznych zdrojov
  a rozbalí ho
 * plotchangelog: zobrazí pekný graf dát v súbore changelog
  [libtimedate-perl, gnuplot]
 * pts-subscribe: na obmedzenú dobu sa prihlási k odberu správ z PTS
  [bsd-mailx | mailx, at]
 * rc-alert: vypíše nainštalované balíky, ktoré majú
  RC (release-critical) chyby [wget | curl]
 * rmadison: vzdialené zisťovanie informácií o balíkoch z databázy archívu
  Debianu [liburi-perl, wget | curl]
 * sadt: spúšťa testy DEP-8 [python3-debian]
 * suspicious-source: vypíše zoznam súborov, ktoré nie sú bežné súbory
  zdrojového kódu [python3-magic]
 * svnpath: vypíše cesty repozitára Subversion [subversion]
 * tagpending: po spustení zo zdrojového stromu Debianu označí chyby, ktoré
  majú byť zatvorené podľa záznamu zmien pri vydaní [libsoap-lite-perl]
 * transition-check: kontrola prítomnosti balíkov zo zoznamu v migráciách,
  ktorých nahranie do unstable je momentálne zablokované
  [libwww-perl, libyaml-syck-perl]
 * uscan: vyhľadá nové vydania balíkov na webových stránkach upstreamu
  [gpgv | gpgv2, gnupg |gnupg2, liblwp-protocol-https-perl, libwww-perl,
  unzip, xz-utils, file]
 * uupdate: integruje zmeny z upstreamu do zdrojového balíka [patch]
 * what-patch: určí, ktorý systém záplat (ak nejaký) zdrojový balík používa
  [patchutils]
 * whodepends: skontroluje, ktoré balíky správcu závisia na balíku
 * who-uploads: určí posledných ľudí, ktorý nahrali balík do archívu
  Debianu [gnupg | gnupg2, debian-keyring, debian-maintainers, wget]
 * wnpp-alert: vypíše zoznam nainštalovaných balíkov, ktoré sú osirotené
  alebo čakajú na adopciu [wget | curl]
 * wnpp-check: skontroluje, či pre zadaný balík existuje otvorená žiadosť
  o vytvorenie balíka (RFP) alebo úmysel vytvoriť balík (ITP)
  [wget | curl]
 * who-permits-upload: získa informácie o ACL správcov Debianu (DM)
  [gnupg | gnupg2, libencode-locale-perl, libwww-perl, debian-keyring]
 * wrap-and-sort: zalomí dlhé riadky a zoradí položky v súboroch balíkov
  [python3-debian]

Tiež obsahuje príklady filtrov na filtrovanie pošty z e-mailových konferencií Debianu pomocou Exim, procmail atď.

Značky: Software Development: Debian, Packaging, Implementované v: implemented-in::perl, interface::commandline, Role: Program, Scope: Utility, Balík aplikácií: suite::debian, use::checking, Works with: Chyby alebo problémy, works-with::software:package, works-with::software:source

Ostatné balíky súvisiace s balíkom devscripts

 • závisí
 • odporúča
 • navrhuje
 • vylepšuje

Stiahnuť devscripts

Stiahnuť pre všetky dostupné architektúry
Architektúra Veľkosť balíka Nainštalovaná veľkosť Súbory
amd64 916.1 kB2,073.0 kB [zoznam súborov]
arm64 916.1 kB2,073.0 kB [zoznam súborov]
armel 916.1 kB2,072.0 kB [zoznam súborov]
armhf 916.0 kB2,072.0 kB [zoznam súborov]
i386 916.2 kB2,072.0 kB [zoznam súborov]
mips 916.2 kB2,072.0 kB [zoznam súborov]
mips64el 916.3 kB2,073.0 kB [zoznam súborov]
mipsel 916.2 kB2,072.0 kB [zoznam súborov]
ppc64el 916.5 kB2,132.0 kB [zoznam súborov]
s390x 916.1 kB2,073.0 kB [zoznam súborov]