všetky možnosti
jessie  ] [  stretch  ] [  buster  ] [  sid  ]

Virtuálny balík: asterisk-voicemail-storage

This is a virtual package. See the Debian policy for a definition of virtual packages.

Balíky poskytujúce asterisk-voicemail-storage

asterisk-voicemail
podpora jednoduchej hlasovej schránky pre PBX Asterix
asterisk-voicemail-imapstorage
IMAP voicemail storage support for the Asterisk PBX
asterisk-voicemail-odbcstorage
ODBC voicemail storage support for the Asterisk PBX