Zoznam súborov balíka xscreensaver-data-extra v stretch architektúry arm64

/usr/lib/xscreensaver/anemone
/usr/lib/xscreensaver/anemotaxis
/usr/lib/xscreensaver/apollonian
/usr/lib/xscreensaver/apple2
/usr/lib/xscreensaver/attraction
/usr/lib/xscreensaver/barcode
/usr/lib/xscreensaver/blaster
/usr/lib/xscreensaver/blitspin
/usr/lib/xscreensaver/bouboule
/usr/lib/xscreensaver/boxfit
/usr/lib/xscreensaver/braid
/usr/lib/xscreensaver/bumps
/usr/lib/xscreensaver/ccurve
/usr/lib/xscreensaver/celtic
/usr/lib/xscreensaver/cloudlife
/usr/lib/xscreensaver/compass
/usr/lib/xscreensaver/coral
/usr/lib/xscreensaver/crystal
/usr/lib/xscreensaver/cynosure
/usr/lib/xscreensaver/decayscreen
/usr/lib/xscreensaver/deluxe
/usr/lib/xscreensaver/demon
/usr/lib/xscreensaver/discrete
/usr/lib/xscreensaver/drift
/usr/lib/xscreensaver/epicycle
/usr/lib/xscreensaver/eruption
/usr/lib/xscreensaver/euler2d
/usr/lib/xscreensaver/fadeplot
/usr/lib/xscreensaver/fireworkx
/usr/lib/xscreensaver/flame
/usr/lib/xscreensaver/flow
/usr/lib/xscreensaver/fluidballs
/usr/lib/xscreensaver/fontglide
/usr/lib/xscreensaver/goop
/usr/lib/xscreensaver/grav
/usr/lib/xscreensaver/greynetic
/usr/lib/xscreensaver/halftone
/usr/lib/xscreensaver/halo
/usr/lib/xscreensaver/helix
/usr/lib/xscreensaver/hopalong
/usr/lib/xscreensaver/ifs
/usr/lib/xscreensaver/imsmap
/usr/lib/xscreensaver/interaggregate
/usr/lib/xscreensaver/interference
/usr/lib/xscreensaver/intermomentary
/usr/lib/xscreensaver/julia
/usr/lib/xscreensaver/kaleidescope
/usr/lib/xscreensaver/kumppa
/usr/lib/xscreensaver/lcdscrub
/usr/lib/xscreensaver/ljlatest
/usr/lib/xscreensaver/loop
/usr/lib/xscreensaver/maze
/usr/lib/xscreensaver/memscroller
/usr/lib/xscreensaver/moire
/usr/lib/xscreensaver/moire2
/usr/lib/xscreensaver/mountain
/usr/lib/xscreensaver/munch
/usr/lib/xscreensaver/nerverot
/usr/lib/xscreensaver/noseguy
/usr/lib/xscreensaver/pacman
/usr/lib/xscreensaver/pedal
/usr/lib/xscreensaver/penetrate
/usr/lib/xscreensaver/petri
/usr/lib/xscreensaver/phosphor
/usr/lib/xscreensaver/piecewise
/usr/lib/xscreensaver/polyominoes
/usr/lib/xscreensaver/pong
/usr/lib/xscreensaver/pyro
/usr/lib/xscreensaver/qix
/usr/lib/xscreensaver/rd-bomb
/usr/lib/xscreensaver/rocks
/usr/lib/xscreensaver/rorschach
/usr/lib/xscreensaver/rotzoomer
/usr/lib/xscreensaver/sierpinski
/usr/lib/xscreensaver/slip
/usr/lib/xscreensaver/speedmine
/usr/lib/xscreensaver/spotlight
/usr/lib/xscreensaver/squiral
/usr/lib/xscreensaver/starfish
/usr/lib/xscreensaver/strange
/usr/lib/xscreensaver/substrate
/usr/lib/xscreensaver/thornbird
/usr/lib/xscreensaver/triangle
/usr/lib/xscreensaver/truchet
/usr/lib/xscreensaver/twang
/usr/lib/xscreensaver/vermiculate
/usr/lib/xscreensaver/vidwhacker
/usr/lib/xscreensaver/wander
/usr/lib/xscreensaver/whirlwindwarp
/usr/lib/xscreensaver/wormhole
/usr/lib/xscreensaver/xanalogtv
/usr/lib/xscreensaver/xflame
/usr/lib/xscreensaver/xjack
/usr/lib/xscreensaver/xmatrix
/usr/lib/xscreensaver/xrayswarm
/usr/lib/xscreensaver/xspirograph
/usr/lib/xscreensaver/zoom
/usr/share/applications/screensavers/anemone.desktop
/usr/share/applications/screensavers/anemotaxis.desktop
/usr/share/applications/screensavers/apollonian.desktop
/usr/share/applications/screensavers/apple2.desktop
/usr/share/applications/screensavers/attraction.desktop
/usr/share/applications/screensavers/barcode.desktop
/usr/share/applications/screensavers/blaster.desktop
/usr/share/applications/screensavers/blitspin.desktop
/usr/share/applications/screensavers/bouboule.desktop
/usr/share/applications/screensavers/boxfit.desktop
/usr/share/applications/screensavers/braid.desktop
/usr/share/applications/screensavers/bumps.desktop
/usr/share/applications/screensavers/ccurve.desktop
/usr/share/applications/screensavers/celtic.desktop
/usr/share/applications/screensavers/cloudlife.desktop
/usr/share/applications/screensavers/compass.desktop
/usr/share/applications/screensavers/coral.desktop
/usr/share/applications/screensavers/crystal.desktop
/usr/share/applications/screensavers/cynosure.desktop
/usr/share/applications/screensavers/decayscreen.desktop
/usr/share/applications/screensavers/deluxe.desktop
/usr/share/applications/screensavers/demon.desktop
/usr/share/applications/screensavers/discrete.desktop
/usr/share/applications/screensavers/drift.desktop
/usr/share/applications/screensavers/epicycle.desktop
/usr/share/applications/screensavers/eruption.desktop
/usr/share/applications/screensavers/euler2d.desktop
/usr/share/applications/screensavers/fadeplot.desktop
/usr/share/applications/screensavers/fireworkx.desktop
/usr/share/applications/screensavers/flame.desktop
/usr/share/applications/screensavers/flow.desktop
/usr/share/applications/screensavers/fluidballs.desktop
/usr/share/applications/screensavers/fontglide.desktop
/usr/share/applications/screensavers/goop.desktop
/usr/share/applications/screensavers/grav.desktop
/usr/share/applications/screensavers/greynetic.desktop
/usr/share/applications/screensavers/halftone.desktop
/usr/share/applications/screensavers/halo.desktop
/usr/share/applications/screensavers/helix.desktop
/usr/share/applications/screensavers/hopalong.desktop
/usr/share/applications/screensavers/ifs.desktop
/usr/share/applications/screensavers/imsmap.desktop
/usr/share/applications/screensavers/interaggregate.desktop
/usr/share/applications/screensavers/interference.desktop
/usr/share/applications/screensavers/intermomentary.desktop
/usr/share/applications/screensavers/julia.desktop
/usr/share/applications/screensavers/kaleidescope.desktop
/usr/share/applications/screensavers/kumppa.desktop
/usr/share/applications/screensavers/lcdscrub.desktop
/usr/share/applications/screensavers/loop.desktop
/usr/share/applications/screensavers/maze.desktop
/usr/share/applications/screensavers/memscroller.desktop
/usr/share/applications/screensavers/moire.desktop
/usr/share/applications/screensavers/moire2.desktop
/usr/share/applications/screensavers/mountain.desktop
/usr/share/applications/screensavers/munch.desktop
/usr/share/applications/screensavers/nerverot.desktop
/usr/share/applications/screensavers/noseguy.desktop
/usr/share/applications/screensavers/pacman.desktop
/usr/share/applications/screensavers/pedal.desktop
/usr/share/applications/screensavers/penetrate.desktop
/usr/share/applications/screensavers/petri.desktop
/usr/share/applications/screensavers/phosphor.desktop
/usr/share/applications/screensavers/piecewise.desktop
/usr/share/applications/screensavers/polyominoes.desktop
/usr/share/applications/screensavers/pong.desktop
/usr/share/applications/screensavers/pyro.desktop
/usr/share/applications/screensavers/qix.desktop
/usr/share/applications/screensavers/rd-bomb.desktop
/usr/share/applications/screensavers/rocks.desktop
/usr/share/applications/screensavers/rorschach.desktop
/usr/share/applications/screensavers/rotzoomer.desktop
/usr/share/applications/screensavers/sierpinski.desktop
/usr/share/applications/screensavers/slip.desktop
/usr/share/applications/screensavers/speedmine.desktop
/usr/share/applications/screensavers/spotlight.desktop
/usr/share/applications/screensavers/squiral.desktop
/usr/share/applications/screensavers/starfish.desktop
/usr/share/applications/screensavers/strange.desktop
/usr/share/applications/screensavers/substrate.desktop
/usr/share/applications/screensavers/thornbird.desktop
/usr/share/applications/screensavers/triangle.desktop
/usr/share/applications/screensavers/truchet.desktop
/usr/share/applications/screensavers/twang.desktop
/usr/share/applications/screensavers/vermiculate.desktop
/usr/share/applications/screensavers/vidwhacker.desktop
/usr/share/applications/screensavers/wander.desktop
/usr/share/applications/screensavers/whirlwindwarp.desktop
/usr/share/applications/screensavers/wormhole.desktop
/usr/share/applications/screensavers/xanalogtv.desktop
/usr/share/applications/screensavers/xflame.desktop
/usr/share/applications/screensavers/xjack.desktop
/usr/share/applications/screensavers/xmatrix.desktop
/usr/share/applications/screensavers/xrayswarm.desktop
/usr/share/applications/screensavers/xspirograph.desktop
/usr/share/applications/screensavers/zoom.desktop
/usr/share/doc/xscreensaver-data-extra/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xscreensaver-data-extra/copyright
/usr/share/man/man6/anemone.6x.gz
/usr/share/man/man6/anemotaxis.6x.gz
/usr/share/man/man6/apollonian.6x.gz
/usr/share/man/man6/apple2.6x.gz
/usr/share/man/man6/attraction.6x.gz
/usr/share/man/man6/barcode.6x.gz
/usr/share/man/man6/blaster.6x.gz
/usr/share/man/man6/blitspin.6x.gz
/usr/share/man/man6/bouboule.6x.gz
/usr/share/man/man6/boxfit.6x.gz
/usr/share/man/man6/braid.6x.gz
/usr/share/man/man6/bumps.6x.gz
/usr/share/man/man6/ccurve.6x.gz
/usr/share/man/man6/celtic.6x.gz
/usr/share/man/man6/cloudlife.6x.gz
/usr/share/man/man6/compass.6x.gz
/usr/share/man/man6/coral.6x.gz
/usr/share/man/man6/crystal.6x.gz
/usr/share/man/man6/cynosure.6x.gz
/usr/share/man/man6/decayscreen.6x.gz
/usr/share/man/man6/deluxe.6x.gz
/usr/share/man/man6/demon.6x.gz
/usr/share/man/man6/discrete.6x.gz
/usr/share/man/man6/drift.6x.gz
/usr/share/man/man6/epicycle.6x.gz
/usr/share/man/man6/eruption.6x.gz
/usr/share/man/man6/euler2d.6x.gz
/usr/share/man/man6/fadeplot.6x.gz
/usr/share/man/man6/fireworkx.6x.gz
/usr/share/man/man6/flame.6x.gz
/usr/share/man/man6/flow.6x.gz
/usr/share/man/man6/fluidballs.6x.gz
/usr/share/man/man6/fontglide.6x.gz
/usr/share/man/man6/goop.6x.gz
/usr/share/man/man6/grav.6x.gz
/usr/share/man/man6/greynetic.6x.gz
/usr/share/man/man6/halftone.6x.gz
/usr/share/man/man6/halo.6x.gz
/usr/share/man/man6/helix.6x.gz
/usr/share/man/man6/hopalong.6x.gz
/usr/share/man/man6/ifs.6x.gz
/usr/share/man/man6/imsmap.6x.gz
/usr/share/man/man6/interaggregate.6x.gz
/usr/share/man/man6/interference.6x.gz
/usr/share/man/man6/intermomentary.6x.gz
/usr/share/man/man6/julia.6x.gz
/usr/share/man/man6/kaleidescope.6x.gz
/usr/share/man/man6/kumppa.6x.gz
/usr/share/man/man6/lcdscrub.6x.gz
/usr/share/man/man6/ljlatest.6x.gz
/usr/share/man/man6/loop.6x.gz
/usr/share/man/man6/maze.6x.gz
/usr/share/man/man6/memscroller.6x.gz
/usr/share/man/man6/moire.6x.gz
/usr/share/man/man6/moire2.6x.gz
/usr/share/man/man6/mountain.6x.gz
/usr/share/man/man6/munch.6x.gz
/usr/share/man/man6/nerverot.6x.gz
/usr/share/man/man6/noseguy.6x.gz
/usr/share/man/man6/pacman.6x.gz
/usr/share/man/man6/pedal.6x.gz
/usr/share/man/man6/penetrate.6x.gz
/usr/share/man/man6/petri.6x.gz
/usr/share/man/man6/phosphor.6x.gz
/usr/share/man/man6/piecewise.6x.gz
/usr/share/man/man6/polyominoes.6x.gz
/usr/share/man/man6/pong.6x.gz
/usr/share/man/man6/pyro.6x.gz
/usr/share/man/man6/qix.6x.gz
/usr/share/man/man6/rd-bomb.6x.gz
/usr/share/man/man6/rocks.6x.gz
/usr/share/man/man6/rorschach.6x.gz
/usr/share/man/man6/rotzoomer.6x.gz
/usr/share/man/man6/sierpinski.6x.gz
/usr/share/man/man6/slip.6x.gz
/usr/share/man/man6/speedmine.6x.gz
/usr/share/man/man6/spotlight.6x.gz
/usr/share/man/man6/squiral.6x.gz
/usr/share/man/man6/starfish.6x.gz
/usr/share/man/man6/strange.6x.gz
/usr/share/man/man6/substrate.6x.gz
/usr/share/man/man6/thornbird.6x.gz
/usr/share/man/man6/triangle.6x.gz
/usr/share/man/man6/truchet.6x.gz
/usr/share/man/man6/twang.6x.gz
/usr/share/man/man6/vermiculate.6x.gz
/usr/share/man/man6/vidwhacker.6x.gz
/usr/share/man/man6/wander.6x.gz
/usr/share/man/man6/whirlwindwarp.6x.gz
/usr/share/man/man6/wormhole.6x.gz
/usr/share/man/man6/xanalogtv.6x.gz
/usr/share/man/man6/xflame.6x.gz
/usr/share/man/man6/xjack.6x.gz
/usr/share/man/man6/xmatrix.6x.gz
/usr/share/man/man6/xrayswarm.6x.gz
/usr/share/man/man6/xspirograph.6x.gz
/usr/share/man/man6/zoom.6x.gz
/usr/share/xscreensaver/config/README
/usr/share/xscreensaver/config/anemone.xml
/usr/share/xscreensaver/config/anemotaxis.xml
/usr/share/xscreensaver/config/apollonian.xml
/usr/share/xscreensaver/config/apple2.xml
/usr/share/xscreensaver/config/attraction.xml
/usr/share/xscreensaver/config/barcode.xml
/usr/share/xscreensaver/config/blaster.xml
/usr/share/xscreensaver/config/blitspin.xml
/usr/share/xscreensaver/config/bouboule.xml
/usr/share/xscreensaver/config/boxfit.xml
/usr/share/xscreensaver/config/braid.xml
/usr/share/xscreensaver/config/bumps.xml
/usr/share/xscreensaver/config/ccurve.xml
/usr/share/xscreensaver/config/celtic.xml
/usr/share/xscreensaver/config/cloudlife.xml
/usr/share/xscreensaver/config/compass.xml
/usr/share/xscreensaver/config/coral.xml
/usr/share/xscreensaver/config/crystal.xml
/usr/share/xscreensaver/config/cynosure.xml
/usr/share/xscreensaver/config/decayscreen.xml
/usr/share/xscreensaver/config/deluxe.xml
/usr/share/xscreensaver/config/demon.xml
/usr/share/xscreensaver/config/discrete.xml
/usr/share/xscreensaver/config/drift.xml
/usr/share/xscreensaver/config/epicycle.xml
/usr/share/xscreensaver/config/eruption.xml
/usr/share/xscreensaver/config/euler2d.xml
/usr/share/xscreensaver/config/fadeplot.xml
/usr/share/xscreensaver/config/fireworkx.xml
/usr/share/xscreensaver/config/flame.xml
/usr/share/xscreensaver/config/flow.xml
/usr/share/xscreensaver/config/fluidballs.xml
/usr/share/xscreensaver/config/fontglide.xml
/usr/share/xscreensaver/config/goop.xml
/usr/share/xscreensaver/config/grav.xml
/usr/share/xscreensaver/config/greynetic.xml
/usr/share/xscreensaver/config/halftone.xml
/usr/share/xscreensaver/config/halo.xml
/usr/share/xscreensaver/config/helix.xml
/usr/share/xscreensaver/config/hopalong.xml
/usr/share/xscreensaver/config/ifs.xml
/usr/share/xscreensaver/config/imsmap.xml
/usr/share/xscreensaver/config/interaggregate.xml
/usr/share/xscreensaver/config/interference.xml
/usr/share/xscreensaver/config/intermomentary.xml
/usr/share/xscreensaver/config/julia.xml
/usr/share/xscreensaver/config/kaleidescope.xml
/usr/share/xscreensaver/config/kumppa.xml
/usr/share/xscreensaver/config/lcdscrub.xml
/usr/share/xscreensaver/config/loop.xml
/usr/share/xscreensaver/config/maze.xml
/usr/share/xscreensaver/config/memscroller.xml
/usr/share/xscreensaver/config/moire.xml
/usr/share/xscreensaver/config/moire2.xml
/usr/share/xscreensaver/config/mountain.xml
/usr/share/xscreensaver/config/munch.xml
/usr/share/xscreensaver/config/nerverot.xml
/usr/share/xscreensaver/config/noseguy.xml
/usr/share/xscreensaver/config/pacman.xml
/usr/share/xscreensaver/config/pedal.xml
/usr/share/xscreensaver/config/penetrate.xml
/usr/share/xscreensaver/config/petri.xml
/usr/share/xscreensaver/config/phosphor.xml
/usr/share/xscreensaver/config/piecewise.xml
/usr/share/xscreensaver/config/polyominoes.xml
/usr/share/xscreensaver/config/pong.xml
/usr/share/xscreensaver/config/pyro.xml
/usr/share/xscreensaver/config/qix.xml
/usr/share/xscreensaver/config/rd-bomb.xml
/usr/share/xscreensaver/config/rocks.xml
/usr/share/xscreensaver/config/rorschach.xml
/usr/share/xscreensaver/config/rotzoomer.xml
/usr/share/xscreensaver/config/sierpinski.xml
/usr/share/xscreensaver/config/slip.xml
/usr/share/xscreensaver/config/speedmine.xml
/usr/share/xscreensaver/config/spotlight.xml
/usr/share/xscreensaver/config/squiral.xml
/usr/share/xscreensaver/config/starfish.xml
/usr/share/xscreensaver/config/strange.xml
/usr/share/xscreensaver/config/substrate.xml
/usr/share/xscreensaver/config/thornbird.xml
/usr/share/xscreensaver/config/triangle.xml
/usr/share/xscreensaver/config/truchet.xml
/usr/share/xscreensaver/config/twang.xml
/usr/share/xscreensaver/config/vermiculate.xml
/usr/share/xscreensaver/config/vidwhacker.xml
/usr/share/xscreensaver/config/wander.xml
/usr/share/xscreensaver/config/whirlwindwarp.xml
/usr/share/xscreensaver/config/wormhole.xml
/usr/share/xscreensaver/config/xanalogtv.xml
/usr/share/xscreensaver/config/xflame.xml
/usr/share/xscreensaver/config/xjack.xml
/usr/share/xscreensaver/config/xmatrix.xml
/usr/share/xscreensaver/config/xrayswarm.xml
/usr/share/xscreensaver/config/xspirograph.xml
/usr/share/xscreensaver/config/zoom.xml