Zoznam súborov balíka shim v stretch architektúry amd64

/usr/lib/shim/fbx64.efi.signed
/usr/lib/shim/mmx64.efi.signed
/usr/lib/shim/shimx64.efi
/usr/share/doc/shim/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/shim/copyright