Zoznam súborov balíka ruby-mixlib-cli v stretch architektúry all

/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mixlib/cli.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mixlib/cli/version.rb
/usr/share/doc/ruby-mixlib-cli/README.md
/usr/share/doc/ruby-mixlib-cli/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ruby-mixlib-cli/copyright
/usr/share/rubygems-integration/all/specifications/mixlib-cli-1.7.0.gemspec