Zoznam súborov balíka ruby-json-schema v stretch architektúry all

/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/attribute.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/attributes/additionalitems.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/attributes/additionalproperties.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/attributes/allof.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/attributes/anyof.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/attributes/dependencies.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/attributes/disallow.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/attributes/divisibleby.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/attributes/enum.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/attributes/extends.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/attributes/format.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/attributes/formats/custom.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/attributes/formats/date.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/attributes/formats/date_time.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/attributes/formats/date_time_v4.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/attributes/formats/ip.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/attributes/formats/time.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/attributes/formats/uri.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/attributes/items.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/attributes/limit.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/attributes/maxdecimal.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/attributes/multipleof.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/attributes/not.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/attributes/oneof.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/attributes/pattern.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/attributes/patternproperties.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/attributes/properties.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/attributes/properties_optional.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/attributes/ref.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/attributes/required.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/attributes/type.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/attributes/type_v4.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/attributes/uniqueitems.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/errors/custom_format_error.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/errors/json_load_error.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/errors/json_parse_error.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/errors/schema_error.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/errors/schema_parse_error.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/errors/uri_error.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/errors/validation_error.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/schema.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/schema/reader.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/schema/validator.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/util/array_set.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/util/uri.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/util/uuid.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/validator.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/validators/draft1.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/validators/draft2.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/validators/draft3.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/validators/draft4.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/validators/hyper-draft1.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/validators/hyper-draft2.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/json-schema/validators/hyper-draft4.rb
/usr/share/doc/ruby-json-schema/README.md.gz
/usr/share/doc/ruby-json-schema/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ruby-json-schema/changelog.gz
/usr/share/doc/ruby-json-schema/copyright
/usr/share/ruby-json-schema/resources/draft-01.json
/usr/share/ruby-json-schema/resources/draft-02.json
/usr/share/ruby-json-schema/resources/draft-03.json
/usr/share/ruby-json-schema/resources/draft-04.json
/usr/share/rubygems-integration/all/specifications/json-schema-2.7.0.gemspec