Zoznam súborov balíka org-mode-doc v stretch architektúry all

/usr/share/doc-base/org-mode
/usr/share/doc/org-mode-doc/Documentation_Standards.org.gz
/usr/share/doc/org-mode-doc/Makefile
/usr/share/doc/org-mode-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/org-mode-doc/copyright
/usr/share/doc/org-mode-doc/dir
/usr/share/doc/org-mode-doc/htmlxref.cnf
/usr/share/doc/org-mode-doc/library-of-babel.org.gz
/usr/share/doc/org-mode-doc/org-version.inc
/usr/share/doc/org-mode-doc/org.gz
/usr/share/doc/org-mode-doc/org.html
/usr/share/doc/org-mode-doc/org.pdf.gz
/usr/share/doc/org-mode-doc/orgcard.tex.gz
/usr/share/doc/org-mode-doc/orgguide.pdf.gz
/usr/share/doc/org-mode-doc/pdflayout.sty
/usr/share/info/org.gz