all options
squeeze  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ]
[ Source: diffutils  ]

Package: diffutils (1:3.0-1) [essential]

Links for diffutils

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package diffutils:

Maintainer:

External Resources:

Similar packages:

nástroje na porovnávanie súborov

Balík diffutils poskytuje programy diff, diff3, sdiff a cmp.

„diff“ zobrazuje rozdiely medzi dvoma súbormi alebo všetkými súbormi v dvoch adresároch. „cmp“ zobrazuje ofsety a čísla riadkov, kde sa dva súbory odlišujú. „cmp“ tiež dokáže zobraziť odlišné znaky v obidvoch súboroch bok po boku. „diff3“ zobrazuje odlišnosti medzi tromi súbormi. „sdiff“ interaktívne zlučuje dva súbory.

Množinu odlišností, ktorú vyprodukuje „diff“ možno použiť na distribúciu aktualizácií textových súborov (ako napr. zdrojový kód programu). Tento spôsob je obzvlášť užitočný, keď sú zmeny menšie ako kompletné súbory. Z daného výstupu z programu „diff“ dokáže program „patch“ aktualizovať kópiu súboru.

Tags: Implemented in: C, User Interface: Command Line, Role: Program, Scope: Utility, Application Suite: GNU, Purpose: Comparing, Editing, Works with: Files, Source Code, Text

Other Packages Related to diffutils

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download diffutils

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
sparc 305.4 kB1,340.0 kB [list of files]