all options
squeeze  ]

Virtual Package: ocaml-nox-3.11.2

This is a virtual package. See the Debian policy for a definition of virtual packages.

Packages providing ocaml-nox-3.11.2

ocaml-nox
implementácia ML s objektovým systémom založeným na triedach (bez podpory X)