all options
squeeze  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ]
[ Source: hunspell  ]

Package: hunspell (1.2.11-1)

Links for hunspell

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package hunspell:

Maintainers:

External Resources:

Similar packages:

kontrola pravopisu a morfologický analyzátor (program)

Hunspell je knižnica a program na kontrolu pravopisu a morfologickú analýzu určená pre jazyky s bohatou morfológiou a komplexným skladaním slov alebo kódovaním znakov. Je založený na MySpell a má terminálové rozhranie podobné Ispell použitím knižnice Curses a UNO modul OpenOffice.org.

Hlavné vlastnosti:

 * podpora Unicode (prvých 65535 znakov Unicode)
 * morfologická analýza (vo vlastnom štýle položiek a zoradení)
 * max. 65535 tried prípon a odstraňovanie dvojitých prípon (pre
   aglutinačné jazyky ako azerbajdžančina, baskičtina, estónčina, fínčina,
   maďarčina, turečtina atď.)
 * podpora komplexných zloženín (napr. maďarčina a nemčina)
 * podpora algoritmov špecifických pre daný jazyk (napr. práca
   s azerbajdžanským a tureckým i s bodkou alebo nemeckým ostrým s)
 * podpora podmienených prípon, cirkumfixov, fogemorfém,
   zakázaných slov, pseudokoreňov a homoným.

Tento balík obsahuje program s rozhraním terminálu a rúry podobným ako Ispell.

Tags: Culture: Hungarian, Role: Program, Interface Toolkit: Ncurses TUI, Purpose: Checking

Other Packages Related to hunspell

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download hunspell

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
s390 73.3 kB176.0 kB [list of files]