all options
squeeze  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ]
[ Source: bzr  ]

Package: bzr (2.1.2-1)

Links for bzr

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package bzr:

Maintainers:

External Resources:

Similar packages:

jednoducho použiteľný distribuovaný systém na správu verzií

Bazaar je open source distribuovaný systém na správu verzií, ktorý je jednoducho použiteľný, intuitívny, spoľahlivý, extrémne rozšíriteľný a podporuje mnohé pracovné postupy.

Publikovať vetvy je možné prostredníctvom čistého HTML, t.j. na serveri netreba žiadny špeciálny softvér na hosťovanie vetiev Bazaar. Vetvy je možné poslať na server prostredníctvom sftp (väčšina inštalácií SSH ho podporuje), FTP alebo, ak je na vzdialenom konci nainštalovaný bzr, vlastného, rýchlejšieho protokolu.

Zlučovanie v Bazaar je jednoduché, keďže táto implementácia sa snaží vyhnúť mnohým zbytočným rušivým konfliktom, podporuje opakované zlučovania vetiev a dokáže korektne pracovať s premenovanými súbormi.

Bazaar je napísaný v Pythone a má flexibilné rozhranie pre zásuvné moduly na rozšírenie jeho funkcionality. Existujú mnohé moduly poskytujúce užitočné príkazy (bzrtools), grafické rozhrania (bzr-gtk) alebo natívnu interakciu s vetvami Subversion (bzr-svn).

Ak sa chystáte posielať vetvy na vzdialené stroje pomocou sftp nainštalujte si python-paramiko a ak chcete vždy overovať SSL certifikáty nainštalujte si python-pycurl.

Tags: Software Development: Revision Control, Implemented in: Python, User Interface: Command Line, Network Protocol: FTP, HTTP, SFTP, SSH, Role: Program, Scope: Application, Application Suite: GNU, Works with: Bugs or Issues, Source Code

Other Packages Related to bzr

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download bzr

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
powerpc 3,074.3 kB15,872.0 kB [list of files]