Zoznam súborov balíka pretzel v squeeze architektúry mipsel

/usr/bin/pretzel
/usr/bin/pretzel-it
/usr/include/pretzel/Pparse.h
/usr/include/pretzel/Ppparse.h
/usr/include/pretzel/Ppscan.h
/usr/include/pretzel/Pscan.h
/usr/include/pretzel/asciioutput.h
/usr/include/pretzel/attr.h
/usr/include/pretzel/fgparse.h
/usr/include/pretzel/fgramdefs.h
/usr/include/pretzel/fgscan.h
/usr/include/pretzel/ftokdefs.h
/usr/include/pretzel/ftparse.h
/usr/include/pretzel/ftscan.h
/usr/include/pretzel/output.h
/usr/lib/pretzel/libpretzel.a
/usr/lib/pretzel/nowebpretzelpp.o
/usr/lib/pretzel/plaindpp.o
/usr/lib/pretzel/plainpp.o
/usr/share/doc/pretzel/README.gz
/usr/share/doc/pretzel/TODO.gz
/usr/share/doc/pretzel/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pretzel/changelog.gz
/usr/share/doc/pretzel/copyright
/usr/share/doc/pretzel/diary-1.1.gz
/usr/share/doc/pretzel/diary.gz
/usr/share/doc/pretzel/pretzelbook.dvi.gz
/usr/share/man/man1/pretzel-it.1.gz
/usr/share/man/man1/pretzel.1.gz
/usr/share/texmf/tex/latex/pretzel/pretzel-latex.sty
/usr/share/texmf/tex/latex/pretzel/pretzel-noweb.sty
/usr/share/texmf/tex/latex/pretzel/pretzeldoc.sty