all options
squeeze  ] [  sid  ]
[ Source: gdm  ]

Package: gdm (2.20.11-4)

Links for gdm

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package gdm:

Maintainers:

Similar packages:

GNOME Display Manager

gdm poskytuje ekvivalent výzvy „login:“ pre displeje X - zobrazí prihlasovacie okno a spustí reláciu X.

Poskytuje funkcionalitu GDM vrátane podpory XDMCP relácií na správu vzdialených displejov.

Uvítacie okno je napísané pomocou knižníc GNOME a preto vyzerá ako aplikácia GNOME - dokonca podporuje témy vzhľadu! Štandardne sa z bezpečnostných dôvodov spúšťa s právami neprivilegovaného používateľa.

Tags: System Administration: Login, User Interface: Daemon, X Window System, Networking: Server, Role: Program, Security: Authentication, Application Suite: GNOME, Interface Toolkit: GTK, Purpose: Login, X Window System: Applet, Login Manager

Other Packages Related to gdm

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download gdm

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
mipsel 4,966.2 kB17,124.0 kB [list of files]