all options
squeeze  ] [  squeeze-backports  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ]
[ Source: network-manager  ]

Package: network-manager (0.8.1-6+squeeze2)

Links for network-manager

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package network-manager:

Maintainers:

External Resources:

Similar packages:

démon platformy na správu siete

NetworkManager sa pokúša neustále udržať aktívne pripojenie k sieti. Je určený iba na použitie na pracovnej stanici a nie na serveri. NetworkManager má za cieľ čo najjednoduchšie nastavenie konfigurácie siete. Pri použití DHCP _má_ NetworkManager nahradiť štandardné cesty, získať IP adresy z DHCP servera a zmeniť DNS servery kedy uzná za vhodné.

Tento balík poskytuje démonov v používateľskom priestore.

Nepovinné závislosti:

 * policykit-1: vyžadovaný na čítanie a zápis systémových spojení
 * ppp: vyžadovaný na nadviazanie vytáčaných spojení (napr.
   prostredníctvom GSM)
 * dnsmasq-base/iptables: vyžadovaný na vytvorenie spojení ad-hoc a
   zdieľanie spojení
 * avahi-autoipd: používa sa na IPv4LL, protokol na automatické nastavenie
   IP adries lokálnych pre spojenie

Tags: Implemented in: C, User Interface: Daemon, Networking: Configuration, Network Protocol: DHCP, IP, Role: Program, Purpose: Configuration

Other Packages Related to network-manager

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download network-manager

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
mips 872.1 kB3,404.0 kB [list of files]