Zoznam súborov balíka librdf-ruby v squeeze architektúry mips

/usr/lib/ruby/1.8/mips-linux/redland.so
/usr/lib/ruby/1.8/rdf/redland.rb
/usr/lib/ruby/1.8/rdf/redland/constants.rb
/usr/lib/ruby/1.8/rdf/redland/convert_owl.rb
/usr/lib/ruby/1.8/rdf/redland/convertfoaf.rb
/usr/lib/ruby/1.8/rdf/redland/dc.rb
/usr/lib/ruby/1.8/rdf/redland/model.rb
/usr/lib/ruby/1.8/rdf/redland/node.rb
/usr/lib/ruby/1.8/rdf/redland/parser.rb
/usr/lib/ruby/1.8/rdf/redland/query.rb
/usr/lib/ruby/1.8/rdf/redland/queryresults.rb
/usr/lib/ruby/1.8/rdf/redland/resource.rb
/usr/lib/ruby/1.8/rdf/redland/schemas/foaf.rb
/usr/lib/ruby/1.8/rdf/redland/schemas/owl.rb
/usr/lib/ruby/1.8/rdf/redland/schemas/rdfs.rb
/usr/lib/ruby/1.8/rdf/redland/serializer.rb
/usr/lib/ruby/1.8/rdf/redland/statement.rb
/usr/lib/ruby/1.8/rdf/redland/store.rb
/usr/lib/ruby/1.8/rdf/redland/stream.rb
/usr/lib/ruby/1.8/rdf/redland/uri.rb
/usr/lib/ruby/1.8/rdf/redland/util.rb
/usr/share/doc/librdf-ruby/AUTHORS
/usr/share/doc/librdf-ruby/NEWS.gz
/usr/share/doc/librdf-ruby/NOTICE
/usr/share/doc/librdf-ruby/README
/usr/share/doc/librdf-ruby/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/librdf-ruby/changelog.gz
/usr/share/doc/librdf-ruby/copyright
/usr/share/doc/librdf-ruby/examples/example.rb