all options
squeeze  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ]
[ Source: adns  ]

Package: adns-tools (1.4-2)

Links for adns-tools

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package adns:

Maintainer:

External Resources:

Similar packages:

knižnica a nástroje DNS klienta s možnosťou asynchrónnych požiadaviek

adns je knižnica DNS prekladača pre programy C (a C++). Na rozdiel od existujúcich rozhraní, gethostbyname a spol. a libresolv je možné ju používať asynchrónnym neblokujúcim spôsobom. Je možné vybaviť mnoho požiadaviek súčasne.

Obsahuje užitočné testovacie nástroje na preklad IP adries v súboroch záznamov.

Tags: Networking: Client, Network Protocol: DNS, Role: Program, : secteam::etch-limited-support, secteam::lenny-limited-support

Other Packages Related to adns-tools

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download adns-tools

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
mips 41.3 kB136.0 kB [list of files]