all options
squeeze  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ]
[ Source: xft  ]

Package: libxft2 (2.1.14-2)

Links for libxft2

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package xft:

Maintainers:

Similar packages:

knižnica na vykresľovanie písiem pre X založená na FreeType

Xft poskytuje klientské API písiem pre aplikácie X, pričom sprístupňuje X klientom rasterizátor písiem FreeType. Na určenie rozlíšenia písiem sa používa Fontconfig. Ak je dostupné, rozšírenie RENDER sa stará o vykresľovanie grafém, inak sa použije základný protokol X.

Tags: Software Development: Libraries, Role: Shared Library, Works with: Fonts, X Window System: Library

Other Packages Related to libxft2

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download libxft2

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
kfreebsd-i386 50.3 kB110.0 kB [list of files]