all options
squeeze  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ]
[ Source: proda  ]

Package: proda (1.0-7)

Links for proda

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package proda:

Maintainers:

External Resources:

Similar packages:

viacnásobné zarovnanie proteínových sekvencií

ProDA je systém na automatickú detekciu a zarovnávanie homologických oblastí v zbierkach proteínov s ľubovoľnými doménovými architektúrami. Po zadaní vstupnej množiny nezarovnaných sekvencií ProDA identifikuje všetky homologické oblasti vyskytujúce sa v jednej alebo viacerých sekvenciách a vráti zbierku lokálnych viacnásobných zarovnaní v týchto oblastiach.

ProDA je zverejnený v publikácii: Phuong T.M., Do C.B., Edgar R.C., and Batzoglou S. Multiple alignment of protein sequences with repeats and rearrangements. Nucleic Acids Research 2006 34(20), 5932-5942.

Tags: Biology: biology::format:fasta, Nucleic Acids, Proteins, Field: Biology, Bioinformatics, Implemented in: C++, User Interface: Command Line, Role: Program, Scope: Utility, Purpose: Analysing, Comparing, Supports Format: Plain Text

Other Packages Related to proda

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download proda

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
kfreebsd-amd64 66.6 kB168.0 kB [list of files]