all options
squeeze-lts  ] [  squeeze  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ]
[ Source: libxrender  ]

Package: libxrender1 (1:0.9.6-1+squeeze1)

Links for libxrender1

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package libxrender:

Maintainers:

Similar packages:

klientská knižnica X Rendering Extension

X Rendering Extension (Render) používa skladanie digitálneho obrazu ako základ nového vykresľovacieho modelu v rámci X Window System. Vykresľovanie geometrických obrazcov sa robí teseláciou na strane klienta na buď trojuholníky alebo lichobežníky. Text sa vykresľuje načítaním grafém na server a vykreslením ich množín. Knižnica Xrender sprístupňuje toto rozšírenie X klientom.

Ďalšie informácie o X.Org nájdete na: <URL:http://www.X.org>

Tento modul nájdete na

 git://anongit.freedesktop.org/git/xorg/lib/libXrender

Tags: Role: Shared Library, X Window System: Library

Other Packages Related to libxrender1

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download libxrender1

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
kfreebsd-amd64 30.3 kB76.0 kB [list of files]