všetky možnosti
squeeze  ] [  wheezy  ] [  jessie  ]

Virtuálny balík: ttf-japanese-gothic

Toto je virtuálny balík. Pozrite si politiku Debianu, kde nájdete definíciu virtuálnych balíkov.

Balíky poskytujúce ttf-japanese-gothic

otf-ipafont-gothic
Japanese OpenType font set, IPA Gothic font
ttf-ipafont-gothic
Japanese TrueType font, IPAfont Gothic and IPA P Gothic
ttf-ipafont-jisx0208
Japanese TrueType font, IPAfont (JISX0208)
ttf-kochi-gothic
Kochi Subst Gothic Japanese TrueType font without naga10
ttf-kochi-gothic-naga10
Kochi Subst Gothic Japanese TrueType font with naga10 (non-free)
ttf-kochi-mincho-naga10
Kochi Subst Mincho Japanese TrueType font with naga10 (non-free)
ttf-sazanami-gothic
Sazanami Gothic Japanese TrueType font
ttf-takao-gothic
Japanese TrueType font set, Takao Gothic Fonts
ttf-umefont
Japanese TrueType font, Ume-font
ttf-umeplus
Japanese TrueType gothic fonts, based on Umefont and M+Font
ttf-vlgothic
Japanese TrueType font from Vine Linux