all options
squeeze  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ]
[ Source: qhull  ]

Package: qhull-bin (2009.1-1)

Links for qhull-bin

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package qhull:

Maintainers:

External Resources:

Similar packages:

výpočet konvexnýxh plášťov a súvisiacich štruktúr - nástroje

Qhull počíta komplexné plášte, Delaunayove triangulácie, priesečníky polpriestory okolo bodu, Voronoiove diagramy a pod. Pracuje s priestormi s 2 a viac rozmermi.

Tento balík obsahuje spustiteľný súbor qhull, ktorý dáva rozhranie prostredníctvom rúry k časti funkcionality knižnice. Tiež obsahuje rbox, čo je užitočný nástroj na tvorbu vstupu pre Qhull - generuje hyperkocky, diamanty, kužele, kružnice, simplexy, špirály, siete a náhodné body.

Qhull tvorí grafický výstup pre Geomview (http://www.geomview.org), čo pomáha jeho porozumeniu.

Tags: Field: Mathematics, Role: Program, Scope: Utility

Other Packages Related to qhull-bin

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download qhull-bin

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
ia64 54.9 kB224.0 kB [list of files]