all options
squeeze  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ] [  experimental  ]
[ Source: policykit-1  ]

Package: policykit-1 (0.96-4+squeeze2)

Links for policykit-1

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package policykit-1:

Maintainers:

External Resources:

Similar packages:

platforma na správu administratívnych politík a oprávnení

PolicyKit je platforma na aplikačnej úrovni na definovanie a prácu s politikou umožňujúcou komunikáciu neprivilegovaných procesov s privilegovanými.

Je to platforma na centralizáciu rozhodovacieho procesu udeľovania prístupu k privilegovaným operáciám (ako volanie metódy mount() systému HAL) z neprivilegovaných aplikácií.

Tags: Implemented in: C, Role: Program, Security: Authentication

Other Packages Related to policykit-1

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download policykit-1

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
ia64 55.4 kB464.0 kB [list of files]