všetky možnosti
squeeze-lts  ] [  squeeze  ] [  squeeze-backports  ] [  wheezy  ] [  jessie  ]

Virtuálny balík: linux-headers

Toto je virtuálny balík. Pozrite si politiku Debianu, kde nájdete definíciu virtuálnych balíkov.

Balíky poskytujúce linux-headers

linux-headers-2.6-486
Header files for Linux 2.6-486 (meta-package)
linux-headers-2.6-4kc-malta
Header files for Linux 2.6-4kc-malta (meta-package)
linux-headers-2.6-5kc-malta
Header files for Linux 2.6-5kc-malta (meta-package)
linux-headers-2.6-686
Header files for Linux 2.6-686 (meta-package)
linux-headers-2.6-686-bigmem
Header files for Linux 2.6-686-bigmem (meta-package)
linux-headers-2.6-amd64
Header files for Linux 2.6-amd64 (meta-package)
linux-headers-2.6-iop32x
Header files for Linux 2.6-iop32x (meta-package)
linux-headers-2.6-itanium
Header files for Linux 2.6-itanium (meta-package)
linux-headers-2.6-ixp4xx
Header files for Linux 2.6-ixp4xx (meta-package)
linux-headers-2.6-kirkwood
Header files for Linux 2.6-kirkwood (meta-package)
linux-headers-2.6-mckinley
Header files for Linux 2.6-mckinley (meta-package)
linux-headers-2.6-openvz-686
Header files for Linux 2.6-openvz-686 (meta-package)
linux-headers-2.6-openvz-amd64
Header files for Linux 2.6-openvz-amd64 (meta-package)
linux-headers-2.6-orion5x
Header files for Linux 2.6-orion5x (meta-package)
linux-headers-2.6-powerpc
Header files for Linux 2.6-powerpc (meta-package)
linux-headers-2.6-powerpc-smp
Header files for Linux 2.6-powerpc-smp (meta-package)
linux-headers-2.6-powerpc64
Header files for Linux 2.6-powerpc64 (meta-package)
linux-headers-2.6-r4k-ip22
Header files for Linux 2.6-r4k-ip22 (meta-package)
linux-headers-2.6-r5k-cobalt
Header files for Linux 2.6-r5k-cobalt (meta-package)
linux-headers-2.6-r5k-ip32
Header files for Linux 2.6-r5k-ip32 (meta-package)
linux-headers-2.6-s390x
Header files for Linux 2.6-s390x (meta-package)
linux-headers-2.6-sb1-bcm91250a
Header files for Linux 2.6-sb1-bcm91250a (meta-package)
linux-headers-2.6-sb1a-bcm91480b
Header files for Linux 2.6-sb1a-bcm91480b (meta-package)
linux-headers-2.6-sparc64
Header files for Linux 2.6-sparc64 (meta-package)
linux-headers-2.6-sparc64-smp
Header files for Linux 2.6-sparc64-smp (meta-package)
linux-headers-2.6-versatile
Header files for Linux 2.6-versatile (meta-package)
linux-headers-2.6-vserver-686
Header files for Linux 2.6-vserver-686 (meta-package)
linux-headers-2.6-vserver-686-bigmem
Header files for Linux 2.6-vserver-686-bigmem (meta-package)
linux-headers-2.6-vserver-amd64
Header files for Linux 2.6-vserver-amd64 (meta-package)
linux-headers-2.6-vserver-itanium
Header files for Linux 2.6-vserver-itanium (meta-package)
linux-headers-2.6-vserver-mckinley
Header files for Linux 2.6-vserver-mckinley (meta-package)
linux-headers-2.6-vserver-powerpc
Header files for Linux 2.6-vserver-powerpc (meta-package)
linux-headers-2.6-vserver-powerpc64
Header files for Linux 2.6-vserver-powerpc64 (meta-package)
linux-headers-2.6-vserver-s390x
Header files for Linux 2.6-vserver-s390x (meta-package)
linux-headers-2.6-vserver-sparc64
Header files for Linux 2.6-vserver-sparc64 (meta-package)
linux-headers-2.6-xen-686
Header files for Linux 2.6-xen-686 (meta-package)
linux-headers-2.6-xen-amd64
Header files for Linux 2.6-xen-amd64 (meta-package)
linux-headers-2.6.32-5-486
Header files for Linux 2.6.32-5-486
linux-headers-2.6.32-5-4kc-malta
Header files for Linux 2.6.32-5-4kc-malta
linux-headers-2.6.32-5-5kc-malta
Header files for Linux 2.6.32-5-5kc-malta
linux-headers-2.6.32-5-686
Header files for Linux 2.6.32-5-686
linux-headers-2.6.32-5-686-bigmem
Header files for Linux 2.6.32-5-686-bigmem
linux-headers-2.6.32-5-amd64
Header files for Linux 2.6.32-5-amd64
linux-headers-2.6.32-5-iop32x
Header files for Linux 2.6.32-5-iop32x
linux-headers-2.6.32-5-itanium
Header files for Linux 2.6.32-5-itanium
linux-headers-2.6.32-5-ixp4xx
Header files for Linux 2.6.32-5-ixp4xx
linux-headers-2.6.32-5-kirkwood
Header files for Linux 2.6.32-5-kirkwood
linux-headers-2.6.32-5-mckinley
Header files for Linux 2.6.32-5-mckinley
linux-headers-2.6.32-5-openvz-686
Header files for Linux 2.6.32-5-openvz-686
linux-headers-2.6.32-5-openvz-amd64
Header files for Linux 2.6.32-5-openvz-amd64
linux-headers-2.6.32-5-orion5x
Header files for Linux 2.6.32-5-orion5x
linux-headers-2.6.32-5-powerpc
Header files for Linux 2.6.32-5-powerpc
linux-headers-2.6.32-5-powerpc-smp
Header files for Linux 2.6.32-5-powerpc-smp
linux-headers-2.6.32-5-powerpc64
Header files for Linux 2.6.32-5-powerpc64
linux-headers-2.6.32-5-r4k-ip22
Header files for Linux 2.6.32-5-r4k-ip22
linux-headers-2.6.32-5-r5k-cobalt
Header files for Linux 2.6.32-5-r5k-cobalt
linux-headers-2.6.32-5-r5k-ip32
Header files for Linux 2.6.32-5-r5k-ip32
linux-headers-2.6.32-5-s390x
Header files for Linux 2.6.32-5-s390x
linux-headers-2.6.32-5-sb1-bcm91250a
Header files for Linux 2.6.32-5-sb1-bcm91250a
linux-headers-2.6.32-5-sb1a-bcm91480b
Header files for Linux 2.6.32-5-sb1a-bcm91480b
linux-headers-2.6.32-5-sparc64
Header files for Linux 2.6.32-5-sparc64
linux-headers-2.6.32-5-sparc64-smp
Header files for Linux 2.6.32-5-sparc64-smp
linux-headers-2.6.32-5-versatile
Header files for Linux 2.6.32-5-versatile
linux-headers-2.6.32-5-vserver-686
Header files for Linux 2.6.32-5-vserver-686
linux-headers-2.6.32-5-vserver-686-bigmem
Header files for Linux 2.6.32-5-vserver-686-bigmem
linux-headers-2.6.32-5-vserver-amd64
Header files for Linux 2.6.32-5-vserver-amd64
linux-headers-2.6.32-5-vserver-itanium
Header files for Linux 2.6.32-5-vserver-itanium
linux-headers-2.6.32-5-vserver-mckinley
Header files for Linux 2.6.32-5-vserver-mckinley
linux-headers-2.6.32-5-vserver-powerpc
Header files for Linux 2.6.32-5-vserver-powerpc
linux-headers-2.6.32-5-vserver-powerpc64
Header files for Linux 2.6.32-5-vserver-powerpc64
linux-headers-2.6.32-5-vserver-s390x
Header files for Linux 2.6.32-5-vserver-s390x
linux-headers-2.6.32-5-vserver-sparc64
Header files for Linux 2.6.32-5-vserver-sparc64
linux-headers-2.6.32-5-xen-686
Header files for Linux 2.6.32-5-xen-686
linux-headers-2.6.32-5-xen-amd64
Header files for Linux 2.6.32-5-xen-amd64