Zoznam súborov balíka python-gconf v squeeze architektúry amd64

/usr/lib/pyshared/python2.5/gtk-2.0/gconf.so
/usr/lib/pyshared/python2.6/gtk-2.0/gconf.so
/usr/share/doc/python-gconf/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python-gconf/changelog.gz
/usr/share/doc/python-gconf/copyright
/usr/share/python-support/python-gconf.public